МАГАЗИН "СТРОИТЕЛ" - ПИРДОП
ГАЗТРЕЙД
ПОЛИСТРОЙ 21
МАГАЗИН "СТРОИТЕЛ" - ПИРДОП
ГАЗТРЕЙД
ПОЛИСТРОЙ 21
Гореща новина
 В неделя – 11 юли, по данни на местните власти, в седемте общини от региона – Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, над 18 720 избиратели имаха право да определят кои да бъдат партиите, коалициите и депутатите в 46-то Народно събрание. От тях пред машините за гласуване и урните се явиха около 40 %, като само в Община Челопеч активността е значително по-висока – 51.53 %.  Навсякъде изборният ден е започнал в 7:00 часа, спокойно и без затруднения, при спазване на реда и противоепидемичните мерки от гласуващите и членовете на СИК. Единствено в с. Душанци, Община Пирдоп, е имало кратко прекъсване работата на машината за гласуване, като проблемът бързо е бил отстранен. Прочети още...
   |   

В Пирдоп и Златица на 12 ноември се проведоха обществени обсъждания на доклад за оценка въздействието върху околната среда, във връзка с инвестиционно предложение на фирма “Булгартрансгаз” за изграждане на преносен газопровод от гр. Панагюрище до землищата на двата града.

Общественото обсъждане в гр. Пирдоп се проведе в сутрешните часове на деня, а в гр. Златица – в късния следобед на същия ден. В двата форума участваха кметовете на двете общини Ангел Геров и инж. Магдалена Иванова, г-н Борисов от фирмата – възложител, общински съветници и граждани. Представянето на доклада и приложенията към него се ръководи от Николай Патев от “Булгартрансгаз”, а разяснения по документа пред присъстващите направиха Ваня Ченова и Младен Граматиков от колектива, подготвил ДОВОС и експертът „Земноводни и влечуги“ Андрей Ковачев.

 

Чрез мултимедийна презентация бяха покзани трите варианта на трасето за прокарването на тръбата, което е с обща дължина по първия от тях от 57.37 км., по втория – 57.13 км. и по третия – 62.55 км. Газопроводът ще бъде изграден от стоманени тръби под земята, на дълбочина не по-малка от 80 см. до повърхността от горния ръб. Около 10 300 м. от трасето са на територията на община Златица, а малко повече от 3400 м. – на Пирдоп.   

Първият вариант за трасе започва от с. Росен, община Пазарджик, преминава през землищата на селата Сбор, Левски, Попинци, гр. Панагюрище, гр. Пирдоп и гр. Златица. Вторият е с начална точка с. Виноградец, община Септември, и преминава през селата Калугерово, Лесичово, Боримечково, Бъта, Баня, гр. Панагюрище, с. Карлиево и гр. Златица. Третият и най-дълъг вариант е със същата начална точка, и до гр. Панагюрище върви по трасето на Вариант II, след което завива на изток и продължава по Вариант I, до крайната точка – Автоматичната газоразпределителна станция в местността “Бакаджик”, от землището на гр. Златица. Обектът е с национално значение, определено с решение на Министерския съвет, обясниха авторите на ДОВОС. Сервитутната зона е с широчина 20 м., като се предвижда строителната полоса по време на изграждането на трасето, да съвпада с нея. Зоната за превантивна устройствена защита е с ширина 200 м. от двете страни на оста на газопровода и неговите съоръжения.

По време на строителството се очаква да бъдат разкрити около 100 работни места, като се предвижда изграждането на трасето да е със скорост до 250 м. на денонощие и да продължи от 12 до 14 месеца от началото на започването на обекта. След изграждането му при експлоатацията на преноснната мрежа няма да има източници на замърсяване на околната среда и атмосферния въздух. По време на работата по обекта не се очаква да се формират емисии във въздуха и водите, които да замърсяват почвите и подпочвения слой, обясни Ваня Ченова. При реализацията на инвестиционното предложение ще се пресичат археологически и повърхности водни обекти. По-рано през годината археологическите бяха обходени от специалисти и картографирани, като предстои тяхното проучване преди началото на строителството. Предложението на екипа, разработил ДОВОС, е да бъде предпочетен Вариант III, който е най-щадящ природата и околната среда.

При обсъждането на документа в Пирдоп изказвания направиха общинският съветник Георги Чобанов, Станислав Готев, кметът Ангел Геров и др. В гр. Златица в дискусията се включиха Цветелин Кънчев, Стоян Шиеков, Петя Чолакова, Найден Златков, Константин Медаров, юристът от ДПМЧ Антоанета Герджикова и др.

Във връзка с питания на присъстващи на обсъжданията, авторите на проекта и представителите на „Булгартрансгаз“ обясниха, че тяхната задача и отговорност приключва до изграждането на автоматичната газоразпределителна станция. Доставката на синьото гориво до потребителите, включително и големите промишлени предприятия, е задължение на друго дружество. По този повод кметът на Община Златица инж. Магдалена Иванова заяви, че от няколко години има изготвена устройствена схема, която предвижда газифициране на всички обществени сгради и възможност за присъединяване на домакинства. Г-жа Иванова обясни, че когато има голям потребител на горивото, цената му за населението става по-ниска.

При обсъжданията подкрепа на инвестиционното предложение направиха представителите на общините, на бизнеса и граждани. Отрицателна е позицията на Инициативен граждански комитет – Златица, което бе изразено по време на дискусията в града. Изразено бе несъгласие с наименованието на проекта, и предвид обстоятелството, че по-голямата част от газопровода и крайната му точка са на територията на Община Златица, той трябва да бъде наименован по този начин, а не „Пирдоп“. С оглед на казаното бе обяснено от авторите на ДОВОС, че проектът така е защитен пред европейските институции, финансира се по програми на ЕС и от възложителя „Булгартрансгаз“, но при изготвянето на работния проект наименованието може да бъде коригирано. Писмените становища на всички страни, са приложени към протоколите от проведените две прояви.       

 

 

 

Август 2021
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031