„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ Предприема стриктни мерки за предпазване на персонала си от Covid-19

  • 0
  • 107 преглеждания

Елаците-Мед АД се придържа стриктно към указанията и спазва препоръките на българските институции и Световната здравна организация, заявиха от отдел „Комуникации“ да дружеството в специално съобщение до местните медии. Предприети са всички необходими допълнителни мерки с цел превенция срещу Коронавирус (Covid-19).

Ръководството на компанията и създаденият кризисен щаб редовно информират служители за начините за предпазване и за симптомите за заболяването. Всеки ден се извършва периодична дезинфекция в предприятието, както и на автобусите за транспорт на работници. Осигурени са необходимите хигиенни материали и дезинфектанти.

Ограничени са командировките на работниците и служителите и достъпът на външни лица до предприятието. Насърчават се работещите в дружеството да спазват препоръките на здравните власти за хигиенни навици и да търсят веднага консултация с лекар при съмнение за заболяване.

В „АРУБИС БЪЛГАРИЯ“  Превантивни действия за дезинфекция и предпазване от заразяване
Prev Post В „АРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Превантивни действия за дезинфекция и предпазване от заразяване
В ЗЛАТИЦА - Поклон пред българските и руски войни
Next Post В ЗЛАТИЦА - Поклон пред българските и руски войни
Related Posts

Leave a Comment: