В „АРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Превантивни действия за дезинфекция и предпазване от заразяване

  • 0
  • 90 преглеждания

Във връзка с разпространението на коронавирус (2019-nCoV) „Аурубис България“ АД е предприела необходимите превантивни мерки за опазване здравето на своите работници, служители и посетители, съобщиха от отдел „Връзки с обществеността“ на компанията.

Дружеството комуникира по вътрешните си канали за информация за начина на разпространение, симптоми, профилактика и превантивни мерки, които трябва да вземат работниците и служителите, на база указания на Световната здравна организация и Министерство на здравеопазването. Материалите се поставят на видни и достъпни информационни табла и екрани и непрекъснато се актуализират.

Командировките в дружеството са ограничени.  Стартирани са почистване и допълнителна дезинфекция на помещенията и коридорите на сградите, съгласно издадените указания от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020.

Осигурени и са налични допълнително дезинфектанти на алкохолна основа във всички санитарни помещения, както и инструкции за правилно почистване на ръцете.

Всички дейности, които пораждат пряк  риск от предаване на респираторни заболявания, са преустановени, гарантират от дружеството.  В ход са и допълнителни противоепидемични мерки на територията на дружеството.

НА ЖП ГАРА БУНОВО  Възпоменателен митинг и без забрава тридесет и пет години след атентата
Prev Post НА ЖП ГАРА БУНОВО Възпоменателен митинг и без забрава тридесет и пет години след атентата
„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“   Предприема стриктни мерки за предпазване на персонала си от Covid-19
Next Post „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ Предприема стриктни мерки за предпазване на персонала си от Covid-19
Related Posts

Leave a Comment: