БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В КОПРИВЩИЦА Водната сага продължава

  • 0
  • 146 преглеждания


Безводието на Копривщица продължава и вече предизвика остри реакции на местните жители. На 19 септември група граждани, живеещи предимно в махала „Бяло камъне“, поискаха сутринта среща с кмета Генчо Герданов, за да попитат къде е водата на града. В голямата зала в сградата на общинска администрация те бяха приети от заместник-кмета инж. Тони Малинов, тъй като кметът Генчо Герданов е бил в отпуск. На срещата присъства и Яко Банчев, като представител на предприятие „В и К“.

Светлана Доганова, излъчена за говорител на негодуващите копривщенци, изтъкна, че в тяхната махала от дълго време няма вода. В изказванията си хората не скриха своите негодувания и отправиха открити критики както към общинското ръководство, така и към „В и К“ – институцията, която, според тях, не стопанисва добре мрежата. Бяха отправени и конкретни обвинения за лошото състояние на резервоарите, както и това, че „ В и К“ мрежата е тяхна собственост и предприятието трябва да е отговорно към гражданите, които редовно плащат за питейна вода и канализация.

Работниците от фирмата бяха обвинени, че съзнателно в някои райони на града нарочно не се пускат до край водата, за да няма аварии във водопреносната мрежа. Заместник-кметът инж. Тони Малинов запозна копривщенци с историята на обществената поръчка за избиране на изпълнител за реконструкция на последната част от водопровода „Въртопа – Копривщица“.  След проведените процедури класираната на второ място фирма обжалва в различни инстанции. Радослав Йовков, който бе сред копривщенци и чиято фирма обжалва процедурата, каза, че комисията неправомерно е определила друга компания да реализира проекта. Според него представените показатели от неговата фирма са по-добри от избраната на първо място. Председателят на Общински съвет – Копривщица Рашко Христов постави въпроси, касаещи гласуваните суми за проектиране и ремонт на водохващане „Шириней“.

На 21 септември, на заседание на местния законодателен орган, въпросът с безводието отново бе обсъждан в присъствието на немалко от копривщенци. Кметът на общината, прекратил отпуската си, присъстваше на заседанието. Той припомни, че при неговото встъпване в длъжност преди 3 години повече от една седмица градът бе без вода. Още тогава министър-председателят е уведомен за състоянието на водопроводната мрежа. Кметът е на мнение, че водохващане „Шириней“ няма нужния капацитет, за да захранва в бъдеше Копривщица с питейна вода. През 2015 година  общинска администрация е поставила въпроса и са заделени около 300 хил. лв., с които е ремонтирана една част от водопровода „Въртопа – Копривщица“. Последват разговори с ресорни министри, че ще бъдат осигурени около 1 500 000 лв. за довършване на ремонтните дейности.

Проведени са процедури за избор на изпълнител и следва обжалване от фирмата, класирана на второ място, отново заяви кметът на Копривщица. Преди излизане в отпуск той е бил информиран, че средствата, които са били предназначени за водопровод „Въртопа“, са насочени към друго селище, а причината е процедурата по обжалването. И емоционално завърши, че той е човекът, който най-много иска този град да пие вода, но няма да нарушава законите в страната.

Общинските съветници поискаха да бъдат запознати са резултата от съдебните дела по обжалване на обществената поръчка. Отправена бе препоръката към кмета да се обходят резервоарите и които могат да се ремонтират. Местните законодатели взеха решение да бъде създаден кризисен щаб, който да набележи конкретни действия и мерки за решаването на водния проблем, като ежедневно населението бъде информирано по местните средства за информация. Бе препоръчано на г-н кмета да проучи възможността за обявяване на бедствено положение на територията на община Копривщица, с цел по-бързото преодоляване на кризата с водата.

Като представител на местния законодателен орган в кризисния щаб бе определен да бъде Петър Вълов. Още същият ден  кметът Генчо Герданов издаде заповед за обявяване на бедствено положение. Началото е 17.00 ч. на 21 септември, а срокът е до отпадане на обстоятелствата, послужили за основание за обявяване на бедственото положение. Дотогава съвместно с представители на „В и К“ ЕООД – София ще бъдат обходени всички съществуващи водоизточници и резервоари. Ще се изпрати техника за изкопни работи и възстановяване на стари водоизточници за питейна вода. Предстои да се започне и неотложен аварийно-възстановителен ремонт на водоизточници и резервоари, където е необходимо. Специалисти ще извършат качествен анализ на водата чрез вземане на проби от всички водоизточници и резервоари.

За преодоляване на кризисната ситуация е създаден щаб, а негов ръководител е кметът Генчо Герданов. В състава му са още заместник-кметът инж. Тони Малинов, Николай Карагьозов – секретар на общината, Василка Йовкова – директор „ФСД“, инж. Османи Родригес – директор на Дирекция ТСУ, Костадин Камберов – технически ръководител на „В и К“ ЕООД - София – клон Пирдоп, Кръстьо Тороманов – полицейски инспектор при ПУ – Копривщица, Рашко Маврудиев – началник СПБЗН, Петър Вълов и гражданинът Никола Димов.

С ПАРАД НА УНИФОРМИТЕ   Отбелязаха Независимостта на България във възрожденския град
Prev Post С ПАРАД НА УНИФОРМИТЕ Отбелязаха Независимостта на България във възрожденския град
В ЗЛАТИЦА  Три поколения разговаряха за Апостола
Next Post В ЗЛАТИЦА Три поколения разговаряха за Апостола
Related Posts

Leave a Comment: