РАЗКРИВАМЕ РЕСУРСИ И СЪЗДАВАМЕ СТОЙНОСТ, ЗА ДА РАСТЕМ И ПРОСПЕРИРАМЕ ЗАЕДНО

  • 0
  • 1 801 преглеждания

Разговор на Христо Ковачев, Goldminebg.eu, с инж. Цветомир Велков, оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и инж. Любомир Хайнов, оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“

Инж. Цветомир Велков е оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД от 2016 г. След като е бил стажант по време на следването си в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в София, през 2001 г. постъпва на работа в рудник „Челопеч“ като инженер „Геомеханика“. През 2005 г. е отличен с наградата „Млад специалист с най-добри постижения в минната индустрия“, връчена от авторитетното минно списание „Mining Journal“ в Лондон. През 2017 г. получава престижната награда за технологично лидерство в международния конкурс на изданието „Mining Magazine“ за новаторски подход при изземване на граничен целик в рудник „Челопеч“.

Инж. Любомир Хайнов започва кариерата си в обогатителната фабрика в Челопеч през 1995 г. като механошлосер. Достига до неин ръководител и е сред водещите организатори на мащабното ѝ разширение. Работи и като директор „Поддръжка“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД до 2016 г., когато става оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

- Здравейте, нека започнем с основната цел на „Дънди Прешъс Металс“ в България: „Разкриваме ресурси и създаваме стойност, за да растем и просперираме заедно“ и с непреходните ценности на дружествата – безопасност и благополучие на хората, грижа за околната среда, прозрачност и отговорност, взаимност и уважение, иновативност и партньорство с местните общности… Като начало – колко струва един1 Ваш час?

Инж. Цветомир Велков: - Зависи от гледната точка... Да Ви дам един пример, ако има аварийна ситуация в рудника...

- Не дай боже!

Инж. Велков: - Да, по протокол за 20 минути всички трябва да бъдат евакуирани от рудника... А престоят в обогатителната фабрика го отчитаме в секунди и минути.

Инж. Любомир Хайнов: - Колко струва един час? Да не плащате интервюто... Ако трябва да говорим сериозно – много струва...

- Инженер Велков е в Челопеч, а инженер Хайнов – в Крумовград. Как започна работния Ви ден и с какво?

Инж. Велков: - Рано, с чаша кафе и преглед на ситуацията в рудника и обогатителната фабрика през телефона.

Инж. Хайнов:-  В 6:30 започват срещите ми – най-напред с началниците на смени и после с останалите ръководители...

- Неотдавна научихме добрата вест, че „Дънди Прешъс Металс“ е в топ 15 на най-добрите минни фирми в света по показателите „околна и социална среда и управление“. Рейтингът е направен от „Standard and Poor’s“, което е голямо постижение и за българския минен бизнес. Как се създават жизнени, устойчиви и иновативни компании като ДПМ Челопеч и ДПМ Крумовград от 2003 г. досега?

Инж. Велков: - Ако започнем от 2003-та, най-същественото е смяна на системата, по която се изземва рудата, което стана 2004-5 година – от подетажно обрушаване на добив от камери с последващо запълнение. Без това ние нямаше да можем да продължим. Върху тази фундаментална промяна надградихме всичко по-късно, за да се превърне днес рудник „Челопеч“ в един от най-модерните в света.

- Историята на проекта „Ада тепе“ е показателна със 17-годишните преговори със заинтересованите страни и местните общности за промените в него и с реализацията му през последните 4-5 години. Кои са основните моменти от последния период, инж. Хайнов?

Инж. Хайнов: - Аз съм в Крумовград от 2016 година, когато току-що бе започнало изграждането на рудник „Ада тепе“ и на обогатителния комплекс, след дългата сага за получаване на всички разрешителни. За тези немалко години успяхме да спечелим доверието на хората, това е главното. Въпреки трудностите, ние не се отказахме и бяхме новатори. Стигнахме до иновативното решение за Интегрирано съоръжение за съхранение на минните отпадъци, вместо традиционното хвостохранилище. Така намалихме площта, която щеше да заема хвостохранилището, и постигнахме ефективно и екологично използване на водите в оборот. Създадохме изцяло нов рудник в защитена зона „Натура 2000“. Това е свързано с другата важна особеност на нашия оперативен модел на управление – грижата ни за хората и за околната среда, за съхранение и подкрепа на биоразнообразието. Проектът „Ада тепе“ бе подготвян повече от 17 години, а строителната му реализация бе за 3 години. Официалното откриване на ДПМ Крумовград бе на 23 август 2019 г. и вече 2 години работим успешно на пълен капацитет. Миналата година (2021 г.) преработихме 865 000 т руда и произведохме 133 000 тр. унции.

- Изградихте най-новото минно предприятие – първото след 40 години у нас. Предишното, с което се сравнявате, е МОК „Елаците“. Разбира се мащабът и времето са други…

Инж. Хайнов: - Напрежението беше подобно като при МОК „Елаците“, няма как да се изгражда ново минно предприятие и да няма високо напрежение. Но то не се проявяваше навън, а си оставаше вътре. Най-напред възникна между проектантите и изпълнителите, после при набирането и обучението на екипите. Освен това, ние обещахме над 90 % от състава ни да бъде от местни хора, както и да опазим природата около „Ада тепе“ чиста. Ангажирахме се и с подкрепа за изграждане на важни обекти и със стимули за местния бизнес в Община Крумовград. Всичко това няма как да не вдига градуса на напрежението, но то е градивно и ни държи постоянно в добра форма. Но и носи удовлетворение – ние изпълняваме нашите обещания и продължаваме да градим доверие. Построихме чисто и тихо за около три години модерен минен комплекс и това се оценява и от местните хора, и от колегите по света и у нас…

- Всяка от компаниите ви има собствени особености: подземен - открит рудник, единият с 67-годишна история, другият започнат неотдавна на „гола поляна“, но тръгвате заедно с различен темп през 2003 г. Обединяващото е общият мениджмънт – проф. Илия Гърков е изпълнителен директор и на двете дружества, Вие пренасяте най-доброто от опита му в ДПМ Крумовград като ръководен екип. За мен това е една от управленските Ви иновации. Как се реализира тя на практика?