„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ И ОБЩИНА ЧАВДАР

  • 0
  • 118 преглеждания

Изградиха нови детски площадки

На 29 октомври кметът на Община Чавдар Григор Даулов представи най-новите придобивки за най-малките жители на селото – две детски площадки. Първата е обособена на терен на улица „Димитър Божинов“, в един от крайните квартали на с. Чавдар, а другата е в двора на Детска градина „Щастливо детство“.

Г-н Даулов изрази благодарности към ръководството и колектива на рудодобивното и преработвателно предприятие „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. Закупуването и монтажът на модулите от катерушки, пързалки, въртящо се колело, пейки и люлки, е извършено по партньорската програма на общината с компанията за 2020 г. Съоръженията са изградени върху специално покритие от плочи на терена, изработени от гумени стърготини, с цел опазване здравето и гарантиране на безопасността при игри на малчуганите. Това е един от изпълнените социално значими проекти за местната власт. Поради влошаване на епидемиологичната обстановка в страната, предвиденото откриване на съоръженията не се състоя, и те само бяха показани на представителите на местните средства за информация.

Направата на площадката на ул. „Димитър Божинов“, е продиктувано от желанието на ръководството на общината децата от този квартал да имат свое място за игри. И да не губят време за пътуване с родителите си през свободното им време до центъра на село Чавдар, когато техните наследници искат да се забавляват. Кметът Григор Даулов обясни, че грижа на общината е да се развива и урбанизира цялата територия на селото, а не само центърът и по-близките му квартали.

Площадката в двора на ДГ „Щастливо детство“ е разширяване на възможностите за занимания на нейните възпитаници. Модулите за направа на съоръжението са избрани съвместно с родителите и са най-добрите, които се предлагат у нас в момента. Това е една от стъпките, които се провеждат в Община Чавдар за привличане на семействата на малчуганите към подобряване на средата, в която те се обучават и играят. Преди време родителите засадиха дръвчета в двора на детското заведение, татковците се погрижиха да има на различни места в околното пространство малки интересни предмети, които децата да ползват в игрите си.

Общината и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ продължават съвместните си начинания и изпълнения на проекти, които придават привлекателен и европейски вид на с. Чавдар. В момента детската градина е заета в почти пълния си капацитет, изрази задоволството си г-н Даулов. Той посочи, че през последните месеци има заселени няколко млади семейства в селото, които са закупили къщи и вече трайно са се установили в Чавдар. Той изрази увереността си, че тази тенденция ще се развие в бъдеще.

Общината и компанията са изпълнили почти всички проекти, които са заложени в съвместната им партньорска програма, с изключение на дейностите по културния календар, които поради епидемията от Ковид-19 не бяха реализирани. Предстои стартиране изграждането на събирателните колектори на селото, като вече е избран изпълнителят на строителните дейности. Очаква се издаването на разрешително от РИОСВ – София, за да започване работата.

Кметът Григор Даулов разказа и за други проекти, които се изпълняват в момента от местната власт. Приключва рекултивацията на сметището за битови отпадъци, направен е ремонт на кухненското помещение в детската градина и са обособени нови учебни зали в училището. Предстои да се извърши ремонт и  реконструкция на уличната мрежа на стойност около 500 000 лв. Продължава подпомагането на социално слаби семейства и жители на Чавдар в условията на извънредната обстановка в страната. По тази причина не бе открит и новият физкултурен салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, който е завършен още през месец април и е еталон за такива спортни обекти у нас.

БЪЛГАРСКИЯТ ЧЕРВЕН КРЪСТ   Раздава 6500 тона храни за 15 700 000 лв. на нуждаещи се
Prev Post БЪЛГАРСКИЯТ ЧЕРВЕН КРЪСТ Раздава 6500 тона храни за 15 700 000 лв. на нуждаещи се
Благодарност и уважение за Вашия труд
Next Post Благодарност и уважение за Вашия труд
Related Posts

Leave a Comment: