„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ И ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА, ЧАВДАР И ЧЕЛОПЕЧ Сключиха контракти за инвестиции за 653 000 лева

  • 0
  • 98 преглеждания

На 14 май  „Дънди Прешъс Металс Челопеч” сключи Годишен рамков договор за инвестиции с общините Челопеч, Чавдар и Златица, на чиято територия предприятието развива своята дейност. Проектите, които ще се реализират  възлизат на обща стойност 683 000 лв. и ще бъдат изпълнени в гр. Златица, в нейните съставни села Църквище, Карлиево и Петрич, както и в Чавдар, Челопеч. От тях Община Челопеч получава 400 000 лв., Община Чавдар 232 000 лв., а Община Златица получава 51 000 лв.

На официална церемония подписите си под документите поставиха  д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, оперативният директор на компанията инж. Цветомир Велков, кметът на Община Челопеч инж. Алекси Кесяков, председателят на ОбС инж. Николай Николов, кметът на Община Чавдар Пенчо Геров, на Община Златица инж. Магдалена Иванова, кметовете на кметствата Църквище – Стоянка Петрова, Карлиево – Ненко Миндилов и на Петрич – Николай Лилов. На срещата присъства и инж. Ирена Цакова, която е оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград” и е сред стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия за 2015 г.

Чрез тези инвестиции компанията подкрепя инициативи и проекти, които осигуряват трайни ползи за по-големи групи хора или за цялата общественост в района. Това са дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата и културните прояви в общините. Средствата се определят като процент от печалбата на дружеството за всяка година през периода на експлоатация.

Община Челопеч ще използва отпуснатите средства, за да довършване на системата за видеонаблюдение в селото. Община Чавдар ще вложи средствата за изграждане на  водопровод, за подпомагане на културния си календар, и за реконструкция на сграда, която ще се превърне в  етнографски музей. Община Златица ще инвестира дарените й суми в селата Петрич, Карлиево и Църквище, а по думите на кмета инж. Магдалена Иванова, през следващите години  ще вложат и за града. Кметствата в Карлиево и Челопеч ще използват парите за рехабилитация на улици и подпомагане на празниците, а в с. Църквище ще се изгради детска площадка.

Изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ д-р инж. Илия Гърков приветства представителите на общините и изрази задоволство от ползотворното сътрудничество с тях. Кметът на Чавдар с думите „Обединени можем повече!” отправи своята благодарност за подкрепата от компанията, с чиято помощ селото изгражда своята инфраструктура. Инж. Алекси Кесяков в благодарността си подчерта, че предприятието дарява не само тези средства за селото и изрази своята увереност, че благотворителна дейност ще продължи и занапред.

Представителите на компанията и общините подписаха Годишния рамков договор за инвестиции в полза на обществото и запечатаха събитието с обща снимка.

ТЕНИС НА МАСА  Пирдопчани запазиха четвъртото място в Югозападна група „В“
Prev Post ТЕНИС НА МАСА Пирдопчани запазиха четвъртото място в Югозападна група „В“
Бъдещето на европейската минна индустрия обсъждат в София
Next Post Бъдещето на европейската минна индустрия обсъждат в София
Related Posts

Leave a Comment: