„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ Сподели иновативни практики от рудник „Ада тепе“

  • 0
  • 63 преглеждания

На 22 октомври се проведе 64-тата Международна научна конференция на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. За втора поредна година конференцията се провежда изцяло виртуално с участници от академичните среди, минни и технологични компании, студенти и заинтересовани граждани.

Първият панел в конференцията даде възможност различни минни и металургични компании да представят практиките си. Исмаил Салиф, старши инженер „Технически служби“ представи „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. Сред акцентите в неговата презентация „Бъдеще на мините“ бяха иновациите, които компанията прилага в дейностите си по добив, преработка и съхранение на минния отпадък.

Една от прилаганите системи, която свежда до минимум необходимостта от технически персонал в близост до сондажната апаратура и осигурява контрол на качеството при пробивно-взривни дейности, е Trimble DPS900. Системата предоставя максимална точност чрез 3D позициониране и безжично отчитане на качеството и производството, което позволява на оператора на пробивната сонда да следи направлението, ориентацията и ъгъла на пробиване на взривните сондажи. Прилагането на системата цели по-добър контрол на съдържанието и намаляване на загубите и обединяването.

Специализираният софтуер O-PitBlast, последната новост в оптимизацията при взривните работи, позволява на техническия персонал да въвежда топографски данни и да планира всички фази на взривните работи, за да постигне равномерно разпределение по цялото взривно поле. Допълнително улеснение е, че всяко взривяване може да бъде симулирано като показва движението на взривената минна маса във взривяваното поле.

Сред новостите, използвани в рудник „Ада тепе“, Исмаил Салиф посочи и фотограметричните заснемания с дрон. Предимствата на вече наложилата се работа с уреда при извършването на топографски проучвания, които доскоро бяха почти немислими, са изключително полезни. Те осигуряват изображения с висока плътност от точки и разделителна способност, заснемане на най-недостъпните зони по напълно безопасен начин и намаляват значително време за работа и обработка на данните.

Освен в областта на добива, специалистът посочи и част от новостите в производствените процеси на обогатителната фабрика в „Дънди Прешъс Металс Крумовград“. Най-съществената иновация е контролът на всички процеси чрез интегрирани системи за управление и наблюдение от командна зала. Он-лайн анализатор дава възможност в реално време за непрекъснат мониторинг на производството, както и за бързи промени на технологичните настройки при нужда чрез автоматична система за управление – ACT.

На база данните от анализатора, ACT напълно самостоятелно управлява флотационния процес, което включва дозиране на реагенти, управление на нива и въздух на флотационните машини, намаляване или увеличаване на производителността на фабриката и качество на крайният златен концентрат.

В панела за Устойчиво развитие гл. ас. д-р Борислава Гълъбова спомена приноса на „Дънди Прешъс Металс“ като партньор на Минно-геоложкия университет в иновационен клъстер по проект на Минното училище в Дубровник. В рамките на две години представители на компанията имаха възможност да споделят и обменят опит със специалисти и представители на академичните среди на 7 европейски университета. Проектът продължава и в следващите четири години.

КОМПАНИИТЕ „ГЕОТЕХМИН“, „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“, „ГЕОТРЕЙДИНГ“ И „ГЕОСТРОЙ“ И ОБЩИНА ЗЛАТИЦА  Обединиха усилия за по-зелен и красив град
Prev Post КОМПАНИИТЕ „ГЕОТЕХМИН“, „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“, „ГЕОТРЕЙДИНГ“ И „ГЕОСТРОЙ“ И ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Обединиха усилия за по-зелен и красив град
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“   Подкрепи проект за млади архитекти и строителни инженери
Next Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Подкрепи проект за млади архитекти и строителни инженери
Related Posts

Leave a Comment: