ЕКОРЕКЕТЬОРИ

  • 0
  • 73 преглеждания


Загубиха делото за газифицирането на Златица

През изминалата година Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ – София с управител Дончо Иванов, чрез адвокат Кирилова подават жалба до Административен съд на София град срещу решение на Директора на Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ) - София да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Газификация на град Златица, община Златица“.

Това е същият Дончо Иванов, който стана известен на цялата страна с упражнявания от неговото сдружение екорекет над фирми. Жалбата, свързана с този екорекет, нашумя в медиите след като стана известно, че Дончо Иванов и негови приближени искат за оттеглянето й крупна сума пари от управителя на фирма „Си Ен Джи Марица“, която е изпълнител на на проект за газифицирането на Златица.

Чрез Решение №8230 от 29.12.2015 г. Административният съд на София град определя жалбата като неоснователна и я отхвърля. Това решение е на базата на събрани по делото доказателства и становища на компетентните органи, оглед на мястото и предвид професионалния опит и познания на вещото лице по делото. Съдът отхвърля жалбата на Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ срещу решението на Директора на РИОСВ да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение. Сдружението е осъдено да заплати на РИОСВ разноските за експертизата и разноските за адвокат.

Запознати с проблема поставят въпроса какъв морал имат хора като Дончо Иванов, които след като не успяват да изнудят някого по корупционната схема, си позволяват да се представят като „загрижени” за хората и региона. И с това си позволяват да спрат дейности, полезни за гражданите. Още повече, че не става въпрос за прокарване на газопровод по смисъла на Към документите по делото, въз основа на което е взето определението, са становища от директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район и на директора на Регионална здравна инспекция – Софийска област. В тях се дават заключения, че направеният анализ и оценка на вероятните източници на вредни въздействия върху компонентите на околната среда доказват, че не се очаква неблагоприятен ефект и възникване на здравен риск за населението в резултат от реализиране на инвестиционното предложение. Степента на въздействие върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна.

Именник извади кръста в село Антон
Prev Post Именник извади кръста в село Антон
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ПИРДОП
Next Post ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ПИРДОП
Related Posts

Leave a Comment: