ОТВОРЕНО ПИСМО

  • 0
  • 106 преглеждания


НИЕ УВАЖАВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ТРУДА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ХИЛЯДИ ЕКСПЕРТИ И РАБОТНИЦИ, ДОПРИНЕСЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА „ЕЛАЦИТЕ- МЕД“!

Уважаеми граждани на общините от Средногорието и Етрополе,

Вие познавате „Елаците-Мед“ от дълги години. Знаете тяхната последователна стопанска и социална политика както в икономически успешни години, така и в години на тежки световни и национални финансови и икономически кризи. През всичките тези години екипите на „Елаците-Мед“ са работили всеотдайно и отговорно.

Обръщаме се към вас като напомняме за приноса на компанията, която осигурява над 2000 постоянни работни места и която последователно спомага за по-добро качество на живот на хиляди работници и техните семейства в общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Челопеч и др.

През последните няколко години етрополец, бивш наемател на Миньорския клуб в Етрополе, внушава определени свои позиции и по същество се опитва да злепоставя „Елаците-Мед“, едно от най-успешно развиващите се минни дружества в България. Тези атаки са несправедливи и неверни, защото засягат професионализма, труда и постиженията на хиляди експерти и работници, благодарение на които „Елаците-Мед“ днес е ресурсно ефективна минна компания, една от най-съвременните в бранша в света.

„Елаците-Мед“ е сред тези минни предприятия, които  оцеляха в годините на прехода и се развиха много през последните две десетилетия. В периода на приватизацията компанията е в тежко състояние, с иззета руда, без разкрити рудоносни хоризонти. Днес животът на рудника и целия минен комплекс е удължен с 26 години. Разработките и инвестициите в най-съвременно оборудване и технологии гарантират ефективното му и устойчиво развитие.

Съвместно с научната общност са намерени нови, по-добри решения във всички аспекти на управлението на минния и обогатителния процес – от проучването и оценката на ресурсите до рекултивацията. След приватизацията са изпълнени над 18 км подземни минни изработки. Чрез тях и изградените хидротехнически съоръжения се извършва ефективно управление на водните потоци. Построени са пречиствателни съоръжения. Рекултивирани са приблизително 305 декара от Източното насипище на рудник „Елаците“ и над 280 декара от въздушния откос на хвостохранилище „Бенковски-2“.

Дружеството последователно инвестира в най-съвременни и високотехнологични системи - системи за автоматизация, системи за управление на минното оборудване, за мониторинг, наблюдение и контрол на стабилитета и др.  Това е свързано и с политика за съхранение и развитие на  работните места в дружеството. За 2019 г. „Елаците-Мед“ е на 38-мо място сред най-големите работодатели в страната. За времето след приватизацията на „Елаците-Мед“ са направени дългосрочни инвестиции в оборудване, машини и околната среда за над 1 млрд. лв. Средната работна заплата е сред най-високите в страната. Платените концесионни такси, данъци и осигуровки са над 2 млрд. лв. и определят мястото на дружеството в икономиката на страната и региона.

През годините компанията не само инвестира в развитието на предприятието, а и реинвестира в националната икономика, а също и в социалната инфраструктура. Има обекти в общини на България, които не са създадени само с цел печалба, а имат обществено, социално, културно и духовно значение. Да се инвестира в България, да се създават нови дейности и допълнителни и алтернативни работни места е икономическо и социално- отговорно стопанско поведение.

„Елаците-Мед“ е важен партньор на държавните институции, общините и местните общности, както и инициатор на безвъзмездни обществено значими инициативи, доказателство за което са и получените награди от Българския червен кръст и много отличия за социална отговорност.

В това писмо няма да се спираме на изнесените неверни твърдения и опити за внушения за законите и механизмите, по които работи минната индустрия у нас и по света. Тези въпроси са специализирани, изискват знание, опит и отговорност.  Омаловажаването на  приноса, професионалната компетентност на експертите и работниците при разглеждането  на тези въпроси, както и свободното  им  непрофесионално „анализиране“ води до определено заблуждаване на общественото мнение.

Убедени сме, че обществото не бива да бъде подвеждано  с некоректни факти. Успешното развитие на индустрията е предпоставка за по-високо благоденствие. В условията на задаващата се икономическа криза добре работещите и отговорни предприятия са  изключително важни както за хората, така и за държавата.

14.07.2020 г., София.

С уважение:

Кмет на Община Мирково: (п) /г-жа Цветанка Йотина/

Кмет на Община Челопеч: (п) /инж. Алекси Кесяков/

Кмет на Община Златица: (п) /инж. Стоян Генов/

Кмет на Община Чавдар: (п) /г-н Григор Даулов /

Председател на ФНСМ-КНСБ: (п) /г-н Валентин Вълчев/

Председател ДСО на ФНСМ-КНСБ: (п) /инж. Пенко Нинов/

Председател СО към АДС: (п) /инж. Стоянка Македонска/

Председател СМФ „Подкрепа“: (п) /инж. Милко Василев/

Председател на СК на НСО към ФНСМ, ОК: (п) /инж. Стоян Ралчев/

В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ   Първи старт по планинско бягане на три дистанции
Prev Post В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Първи старт по планинско бягане на три дистанции
Лятна академия на духовите състави в Копривщица
Next Post Лятна академия на духовите състави в Копривщица
Related Posts

Leave a Comment: