Проект „Зелени коридори“

  • 0
  • 108 преглеждания

Приключиха младежките дейности по проект „Зелени коридори“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Участие в проекта взеха сдружение „Павел Шатев Кочани“ - Македония и СК „Антей 2004“ - България.

В проведените дейности се включиха 30 участника – 28 младежи и 2-ма ръководители, които демонстрираха своята амбиция, сила и решителност, при изпълнението на поставените задачи. Цялостният ефект върху  участниците в проекта може да се систематизира в следните резултати:

- Повиши се гражданското им самосъзнание, чрез създаването на общодостъпна специализирана спортна среда;

- Чрез участието си в проекта младите хора се замислиха за значението на спорта и здравословния начин на живот по отношение на личностното им укрепване;

- Младите хора се научиха да работят заедно за постигане на общите европейски цели, насочени към активен двигателен режим сред природата, опазване на околната среда, обмен на добри практики, информация и знания;

- Съвместните дейности по изграждане на планинско велотрасе, дискусиите по проблемите на природосъобразния начин на живот, стимулираха диалога между младежите, с цел обмяна на опит в областта на спорта, физическата активност и здравето;

- Чрез методите на неформалното обучение се споделиха знания и умения за безопасна, безпроблемна и качествена употреба на велосипеда сред природата;

- Младите хора овладяха базови знания и умения от планинското колоездене.

Чрез проектните дейности се дадоха примери за осмисляне на свободното време на подрастващите, стимулира се  тяхното съзряване, чрез работа в атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез поемане и изпълнение на отговорности. Работата в екип допринесе за личностното израстване на участниците в проекта.

Всички млади хора, включени в проекта, успяха да се докоснат до различната култура на партньорската организация, които допринесе за по-голямо разбиране на различията.

ТУРНИРЪТ ПО ТАНЦИ В ЗЛАТИЦА
Prev Post ТУРНИРЪТ ПО ТАНЦИ В ЗЛАТИЦА
Поход „По стъпките на „Кървавото писмо“ тръгна от Копривщица
Next Post Поход „По стъпките на „Кървавото писмо“ тръгна от Копривщица
Related Posts

Leave a Comment: