Специалисти проведоха изнесена приемна в село Карлиево

  • 0
  • 123 преглеждания

По инициатива на кмета на Община Златица инж. Стоян Генов, работещите в общинската администрация започнаха провеждането на изнесени приемни за срещи с жителите на съставните села. Най-напред – на 4 декември,специалистите от местната власт посетиха село Карлиево, а групата, в която участваха 12 ръководители на отдели, експерти, старши специалисти и др., се водеше от секретаря на общината Теодора Петрова. На приемната, която се проведе в Пенсионерски клуб „Дълголетие“, бяха кметът Ненко Миндилов и повече от 40 души от кметството. Жителите на село Карлиево имаха възможност да споделят своите проблеми и да потърсят за тях съвет и съдействие за разрешаването им от представителите на общината.

Г-жа Петрова и кметският наместник Ненко Миндилов призоваха присъстващите да бъдат откровени, свободно и спокойно да изразят мненията си или да поставят своите въпроси. Най-голямо внимание на изнесената приемна се отдели на отглежданите животни от стопани в с. Карлиево, чието присъствие е в непосредствена близост до жилищата на съседите, опазването на селскостопанските имоти от навлизане на коне и други отглеждани в домашни условия животни, както и за изискванията на нормативната уредба по проблема и спазването й.

В откровен и делови порядък жителите на с. Карлиево разказаха пред специалистите от ОбА за случаи през отминалите месеци на навлизане на животни в земеделски имоти и градини. За предотвратяването на подобни инциденти в бъдеще най-често съвети и обяснения даде Христина Миндилова – специалист „ККР и СС“. В обясненията по някои конкретни случаи се включиха и полските пазачи Иван Стайков на гр. Златица и Ягода Дрънчилова на с. Карлиево.

Подобни изнесени приемни и срещи с жителите им, ще има и за селата Църквище и Петрич.

БАС – ПИРДОП  Поздрави юбиляри и припомни за забравените герои на България
Prev Post БАС – ПИРДОП Поздрави юбиляри и припомни за забравените герои на България
Храмов празник
Next Post Храмов празник
Related Posts

Leave a Comment: