СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ 2020“ Компанията посреща 24 стажанта

  • 0
  • 85 преглеждания

В началото на юли стажа си в Аурубис България започнаха първите ученици и студенти, които ще прекарат летните месеци в работа по проектни задачи в компанията. Тази година в дружеството ще посрещнат общо 24 стажанта, които са разпределени в различни направления. Стажанти ще има в част от производствените звена, в някои от структури на Поддръжката, в направление Инженеринг, Аналитични лаборатории, Изследване и развитие и други отдели в предприятието. По време на стажа си те ще работят под прякото ръководство на персонални ментори и ще подпомагат екипите в реализирането на различни проекти, натрупвайки първия си професионален опит.

 „Аурубис България им пожелава успех!

ГОСТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА   Живеят като праисторически хора в неолитно селище
Prev Post ГОСТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА Живеят като праисторически хора в неолитно селище
ОБЩИНА ЗЛАТИЦА  Представи здравните кабинети в селата Карлиево, Петрич и Църквище
Next Post ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Представи здравните кабинети в селата Карлиево, Петрич и Църквище
Related Posts

Leave a Comment: