В „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ Старт на Седмата Стажантска програма

  • 0
  • 77 преглеждания

В малко необичайна атмосфера бе дадено начало на поредната Стажантска програма за рудодобивното и преработвателно дружество “Елаците-Мед” – с. Мирково. В предишните години в първия ден на старта й обикновено бе слънчево и чудесно време, а през тази година, когато новите стажанти се явиха в компанията – 3 юли, валеше пороен дъжд. Затова пък, коментарите бяха, че на всички ще им върви в работата “по вода”, т.е . успешно, резултатно и с много придобити нови знания и умения под ръководството на своите ментори.

Директор “Човешки ресурси” на “Елаците-Мед” инж. Симона Събкова приветства първата група стажанти на дружеството с “Добре дошли!” и ги запозна чрез мултимедийна презентация с историята на предприятието, работата и задачите, изпълнявани от техните колеги през изминалите вече шест години и възможностите, които ще им бъдат предоставени по време на стажа. Програмата е част от политиката на една от най-успешните български фирми в областта на рудодобива и преработката на медно-порфирни златосъдържащи руди за подпомагане реализацията на младите хора и активното сътрудничество на бизнеса с образователните институции, каза тя.

Стажът за студентите от трети и четвърти курс - бакалаври и магистри на висшите учебни заведения ще премине на територията на двете площадки на “Елаците-Мед” – Рудодобивният и Обогатителният комплекси, както и в централното управление в с. Мирково. За седмата си поред Стажантска програма от дружеството са обявили 18 специалности, а кандидати за тях са били над 60 млади хора, посочи инж. Симона Събкова. Чрез подбор по документи и лични срещи са избрани 23 от тях – студенти в “Минно-геоложки университет “Свети Иван Рилски”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Техническият университет в София и други. За първи път има избрани стажанти и от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Общо предпочетени са студенти от десет ВУЗ-а, подали документи за прием в “Елаците-Мед” по програмата.

Досега, от началото й през 2011 г., заедно с новите стажанти, компанията е предоставила обучение и работа през летните месеци на 201 младежи и девойки. Двадесет и шест от тях вече са част от екипа на дружеството и са на отговорни ръководни позиции – инж. Евгени Илиев е началник на ремонтно звено в транспортния цех на предприятието, инж. Калоян Цанов е минен проектант, Ивайло Георгиев ръководи отдел “Планиране”, инж. Пенко Карамихов е технолог “Взривни работи”, а Пиер Стоянов заема позицията “Експерт търговия”. След преминат успешен стаж в дружеството и завършване на висшето образование инж. Стан Петров е механик в отдел “Механичен” на “Елаците-Мед”, инж. Владимир Серафимов е маркшайдер на “Водно и хвостово стопанство”, а Галя Цанкова е геодезист в отдел “Маркшайдерски”. Петя Тодорова е специалист в отдел “Човешки ресурси”, а Цветина Торолова е икономист, плановик, каза г-жа Събкова.

Някои от тях бяха на срещата за началото на Стажантската програма, тъй като ще бъдат ръководители на новите си колеги. А те ще работят главно в Генерална дирекция “Производство”, където са разпределени петнадесет от всичките приети двадесет и трима стажанти. Попълнения ще има и в екипите на отдел “Финанси”, “Планиране”, в дирекция “Човешки ресурси” и др.

Тази година студентите ще придобиват опит в участъците „Пробивно-взривни работи“, „Добивен“, отделите „Геоложки“, „Маркшайдерски“, „Геотехнически“, цех „Водно и хвостово стопанство“,  „Мелнично-флотационен“,  „Средно и ситно трошене“, „Корпус едро трошене“, дирекция „Автоматизация“, „Финанси“ и отдел „Човешки ресурси“.

Инж. Симона Събкова обясни на младите хора, че със всеки от тях ще работи личен наставник, избран сред най-добрите служители на компанията. Те ще възлагат конкретните задачи за изпълнение на стажантите, а накрая ще завършат обучението им с изготвянето на атестационни карти за представянето на своите възпитаници по време на стажа. Стажантите пък ще направят “обратната връзка”, подготвяйки доклад за съвместната си работа с наставника. На всички ще бъдат предоставени работно облекло и лични предпазни средства, тъй като от този момент, в продължение на един или до три месеца, ще бъдат пълноправни членове на колектива на “Елаците-Мед”.

Затова и първата задача, която имаха след официалното започване на Седмата Стажантска програма, бе да подпишат трудовите си договори с компанията и да бъдат инструктирани за безопасна работа и правилника за вътрешния ред на дружеството. След това първата група стажанти, които ще бъдат на работа в компанията през месец юли, заедно със своите ментори, се отправиха към новите си работни места.

“АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”  Организира курс по приложен дизайн за младежи
Prev Post “АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” Организира курс по приложен дизайн за младежи
ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ДУШАНЦИ  Празнуваха Петровден с много гости
Next Post ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ДУШАНЦИ Празнуваха Петровден с много гости
Related Posts

Leave a Comment: