18 АВГУСТ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ МИНЬОРИ

  • 0
  • 69 преглеждания

Добивният браншс 2.5 пъти по-висока производителност от средната за индустрията

На 18 август хиляди миньори и специалисти,  работещи в минерално-суровинната индустрия, отбелязват Деня на Успението на покровителя на българския народ Св. Иван Рилски като свой професионален празник. Националното честване, което по традиция се организира от Българската минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”,  започна с молебен за здраве в Катедрален храм „Св. Неделя“ в столицата.

„В тези трудни времена добивният бранш у нас убедително се откроява като един от най-важните стожери на националната икономика и социално-икономическия просперитет на регионите… Една държава, която не развива собствените си природни богатства, има малки шансове за силна индустрия“ – каза проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, председател на УС на БМГК, на откриването на събитието. Честването се проведе с подкрепата на „Елаците-Мед“, „Геотехмин“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, „Асарел-Медет“ и „Минстрой Холдинг“ и премина под патронажа на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, както и с участието на посланиците на Украйна, Беларус и Румъния.

Доклад за състоянието на минерално-суровинната индустрия в страната изнесе председателят на НТС по минно дело, геология и металургия, проф. д-р инж. Цоло Вутов. Той определи България като една от водещите страни в европейската минерално-суровинна индустрия и изтъкна членствата й в редица авторитетни международни организации, свързани с минерално-суровинната индустрия и минната наука. По статистика на НСИ през 2016 г. добивната индустрия осигурява заетост на над 22 340 души, показател, по който България е на първите места в ЕС. Около 120 000 души работят в съпровождащите бранша икономически дейности. Минерално-суровинната индустрия създава 4 – 5 % от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. „Индустрията е важна за българската икономика и защото е тясно свързана и с други сектори. Доставчици на стоки и услуги за минерално-суровинната индустрия са над 83 000 предприятия, в които работят близо 800 000 души. Секторите, купувачи на продукцията на бранша, обхващат над 26 000 предприятия, които създават заетост за над 300 000 души.“ – подчерта проф. Вутов.

За поредна година браншът отчита свиване на международните цени за полезните изкопаеми, продължава и спадът на добива. Общият добив на полезни изкопаеми в у нас за 2016 г. възлиза над 97 680 000 тона, което е намаление с 13.1 % (или с почти 14 800 000 тона) спрямо предходната година, но е с 9.36% повече  от 2010 г.

Положителна тенденция в добивната индустрия е високата производителност на труда, която е близо 2.5 пъти по-висока от средната за индустрията в страната. Тази тенденция се дължи на значими инвестиции в дълготрайни материални активи, според Изследователския доклад „Оценка на макроикономическото значение на минерално-суровинната индустрия в България“, изготвен от Фондация „Бауерзакс“ със съдействието на „Индъстри Уоч България“ през 2017 г. Между 2010 и 2014 г. предприятията в минерално-суровинната индустрия са инвестирали над 1 млрд. лв. в най-съвременни машини и оборудване, по данни на Евростат.

„Редица компании от минерално-суровинната индустрия изминаха дълъг път на технологична модернизация и направиха сериозни инвестиции, чрез които се повишава значително ефективността на производството им и се подобряват параметрите на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Техните постижения и устойчиво развитие в съответствие с най-добрите практики трябва да се дават за пример и да се подкрепят всестранно. В тези предприятия, които са двигателят на бранша, инвестициите в безопасността на труда и грижата за хората отговарят на високи стандарти и добрите резултати са налице. Водещи в това отношение са „Асарел-Медет”, „Елаците-Мед”, „Дънди Прешъс Металс Челопеч”, “Горубсо – Мадан”, Мини „Марица-изток” и др”, посочи проф. д-р Цоло Вутов.

Специално за тържеството бе осъществена директна видеовръзка от залата на честването с миньори и гайдари от галерия на 600 м. под земята от “Дънди Прешъс Металс Челопеч”. Най-високотехнологичният рудник у нас и един от водещите в света, показа на практика как се използват съвременните технологии в бранша. Рудодобивниците от Челопеч приветстваха участниците в националното честване на професионалния празник на българските миньори и ги поздравиха с народно хоро. В отговор те получиха възторжени аплодисменти и множество пожелания за продължаващи възходящи успехи в достойната древна, трудна и отговорна професия, на която са се посветили. 

Награди за най-добрите компании в отрасъла
Prev Post Награди за най-добрите компании в отрасъла
ПРОГРАМАТА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“
Next Post ПРОГРАМАТА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“
Related Posts

Leave a Comment: