„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД СЪОБЩЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

  • 0
  • 86 преглеждания


Уважаеми акционери,

„Аурубис България“ АД Ви уведомява, че на 2 септември 2021 г. бе проведено Общо събрание на акционерите на дружеството, на което бе взето решение за изплащане на дивидент в размер на 12.73 лв. на акция.

Дивидентите се изплащат от 7 септември 2021 г.

Съгласно чл. 40.1 от Устава на дружеството, дивидентите се изплащат чрез банков превод по сметки на акционерите, удостоверени от тях с официално удостоверение от банка, след представяне на документ за самоличност на физическото лице или на представителя на юридическото лице - акционер, и след установяване вписването на съответния акционер към датата на плащането в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД.

Представителите на акционерите, упълномощени да получат дивидента, трябва да представят в допълнение изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Съвет на директорите

на „Аурубис България“ АД

РЕКУЛТИВИРАНАТА „СИНЯ ЛАГУНА“  Събра 20 000 панела от фотоволтаичния парк на „Аурубис България“
Prev Post РЕКУЛТИВИРАНАТА „СИНЯ ЛАГУНА“ Събра 20 000 панела от фотоволтаичния парк на „Аурубис България“
Next Post Поздравителен адрес по случай 15-ти септември от Тим Курт, Изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД
Related Posts

Leave a Comment: