„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И ОБЩИНИТЕ ПИРДОП И ЗЛАТИЦА Подписаха програмите за партньорство

  • 0
  • 104 преглеждания

На 14 декември в „Аурубис България“ изпълнителният директор на компанията Тим Курт и кметовете на общините Златица и Пирдоп – инж. Магдалена Иванова и Ангел Геров на тържествена церемония, в присъствието на представители на организациите, подкрепяни от медодобивното предприятие, положиха подписите си под договорите за партньорство за периода 2016 – 2017 г. На двете общини под формата на проекти и финансова помощ на институции от образованието, културата, спорта и социалната сфера, „Аурубис България“ ще дари в следващите месеци по 220 000 лв.

На събитието присъстваха председателят на ОбС – Пирдоп Мария Шентова, мениджъри и служители на дружеството, директори на учебни заведения, читалищни дейци, ръководители на организации на хората от третата възраст, на инвалидите и др.

Домакинът – г-н Курт, приветства своите гости и изрази задоволство от успешното завършване на проектите по партньорската програма от миналия период в двете общини. Изпълнителният директор на „Аурубис България“ подчерта, че в последните години чрез съвместните програми с местната власт в Пирдоп и Златица, компанията е изградила осем многофункционални спортни площадки, които се посещават ежегодно от над 1500 активно занимаващи се с различни видове спорт. Дружеството подкрепя всички фолклорни клубове и читалища в двата града, реализирани са проекти за разширение на пенсионерския клуб в гр. Пирдоп и са изградени домове за инвалидите в гр. Златица и за хората от третата възраст в с. Карлиево. Г-н Курт изрази увереността си, че и новата партньорска програма ще бъде също така успешна, защото предстои да бъдат изпълнени нови приоритетни и много добри проекти. Той гарантира, че партньорството между компанията и местната власт ще продължи и в бъдеще.

С мултимедиина презентация Драга Сапунджиева – отговорник „Информационни центрове и социални програми“ в компанията, припомни на присъстващите на церемонията направленията, по които са провеждани дейности през отминалите години. Тя представи и новата партньорска програма между компанията и нейните социални партньори. Последва подписване на контрактите за периода 2016 – 2017 г. между „Аурубис България“ и общините Пирдоп и Златица. Кметовете Ангел Геров и инж. Магдалена Иванова размениха документите с Тим Курт.

Партньорската програма е разработена на основата на предложения на общинските съвети в Пирдоп и Златица и включва няколко направления – проекти за подкрепа на спортните клубове, завършване на футболното игрище в с. Душанци, община Пирдоп, както и поддръжка на досега изградените спортни съоръжения. В областта на културата ще бъдат финансирани самодейните състави на читалище „Напредък“ – Пирдоп и „Светлина“ в с. Душанци. В сферата на образованието ще бъдат реализирани иновативни образователни проекти, както и повишаване квалификацията на учители, прилагане на интегриран софтуер и хардуер на Майкрософт Уиндоус 365 облачна технология в СУ „Саво Савов“. В Детска градина „Пека и Карло Чоконяни“ ще се преоборудва кухненският блок. За филиала на детското заведение в с. Душанци ще се закупят влагоуловители. По направлението „За по-чиста градска среда“ местната власт в Пирдоп ще бъде подпомогната със закупуването на сметосъбираща машина и контейнери.

В община Златица ще се работи по проект за възстановяване на оградата на двора на АТПГ, подкрепа на спортното дружество в града и поддръжката на изградените игрища. В областта на образованието ще се въведе офис-пакет 365 на Майкрософт Уиндоус в СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Подкрепа ще получат и изявени възпитаници на училището и ще бъдат въведени иновативни образователни проекти. Предвидени са средства за осигуряване на топъл обяд на социално слаби ученици.

В професионалната гимназия партньорската програма предвижда организиране на курсове за машинисти на мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 т. и за водачи на универсални високоповдигачи, мото- и електрокари. За читалище „Христо Смирненски“ ще бъде осигурен специализиран библиотечен софтуер, а за комфорта на най-малките жители на града ще бъдат ремонтирани санитарните помещения в двете детски градини и закупени съдомиялни машини за техните кухни.

Чрез партньорската програма между общината и „Аурубис България“ ще бъде ремонтиран кабинетът за спешна помощ в медицинския център, а за възрастните хора в с. Църквище ще започне изграждането на пенсионерски клуб. Продължава от предишните програми и подкрепата за съхраняване и развитие на културата и традициите.

Кметовете на двете общини – инж. Магдалена Иванова и Ангел Геров, изразиха благодарности към „Аурубис България“, като подчертаха, че партньорството е ползотворно и насочено в социалната сфера. Градоначалниците споделиха задоволството си, че се полагат грижи за най-нуждаещите се от насърчение и подкрепа – децата, младите хора, спортистите, възрастните и инвалидите. Г-н Геров подчерта, че през следващите месеци ще се работи и в областта на екологията и чистотата на околната среда.

След размяната на официалните документи по партньорските програми, представители на в. Камбана“ връчиха на г-н Курт годишния си приз „Вярата“, по повод 25-годишнината на медията и за високите постижения на дружеството в областта на производството, социалната сфера, подкрепата на общините и хората в тях. Той прие наградата, като заяви, че тя е на целия колектив на дружеството.

За присъстващите на церемонията домакините дадоха коктейл по време на който основна тема на разговорите бе новата партньорска програма между компанията и общините Златица и Пирдоп.

ЛЕКОАТЛЕТКАТА ДИЛЯНА МИНКИНА   Спортист на 2016 година на Софийска област
Prev Post ЛЕКОАТЛЕТКАТА ДИЛЯНА МИНКИНА Спортист на 2016 година на Софийска област
Next Post НАГРАДА ЗА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ От класация на телевизия Bulgaria On Air
Related Posts

Leave a Comment: