„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Организира зарибяване на язовир „Душанци“

  • 0
  • 93 преглеждания

Медодобивната компания е вложила над 900 хил. лв. в язовира и съоръженията за последните четири години

„Аурубис България“ АД организира зарибяване на язовир „Душанци“. Инициативата бе осъществена за поредна година, като този сезон във водното съоръжение бяха пуснати 4200 малки сома със средно тегло от по 200 гр. Зарибителният материал е доставен от яз. „Огоста“, област Монтана.

Постигането на добро екологично състояние на повърхността на водите в язовир „Душанци“ чрез зарибяване е съобразено с анализи на водното тяло, направени от експерти от катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Дейностите са координирани с Ловно-рибарско сдружение „Средногорие“. През изминалите години „Аурубис България“ е закупила над 13 тона рибен материал за поддържане на екологичния баланс в язовира.

За последните четири години медодобивната компания е вложила над 900 000 лв. за  осигуряването на безопасността и поддръжката на язовир „Душанци“. Инвестициите включват ремонт на преливника и моста над съоръжението, на бързотока, крилните стени и короната. Вложени са средства за ново осветление, обезопасителни съоръжения, нова вентилация, подмяна на пътеходи, на тръбопроводи в тунела, видеонаблюдение, поддържане и почистване на пътищата.

Планиран е втори етап за ремонт на преливника и водовземната кула, като част от дългосрочна инвестиционна програма на „Аурубис България“ за подобряване на водната инфраструктура и поддържане безопасността на съоръженията на язовир „Душанци“.

МАЙКИ С ИНИЦИАТИВА ЗА ДАРЕНИЯ   В подкрепа на ковид-отделението на МБАЛ – Пирдоп
Prev Post МАЙКИ С ИНИЦИАТИВА ЗА ДАРЕНИЯ В подкрепа на ковид-отделението на МБАЛ – Пирдоп
ПРОДУЦЕНТЪТ И РЕЖИСЬОР ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ОТ ПИРДОП
Next Post ПРОДУЦЕНТЪТ И РЕЖИСЬОР ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ОТ ПИРДОП
Related Posts

Leave a Comment: