„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ В подкрепа на образованието в общините Пирдоп и Златица

  • 0
  • 103 преглеждания

По партньорските програми между „Аурубис България“ и общините Пирдоп и Златица, подписани през м. април 2020 г., до момента компанията е дарила за образование сумата от 34 000 лева.

Финансиран е  проект за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в Детска градина „Пека и Карло Чоконяни“, гр. Пирдоп. Двадесет и четири педагози ще участват в  обучения  за овладяване на техники за ефективна работа с деца, с различна степен на обучаемост,  както и за работа с електронни платформи  в образованието. Тринадесет учители ще преминат процедура за  придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

С подкрепата на „Аурубис България“ е направен цялостен ремонт и е закупено ново оборудване за класна стая в Начално училище-паметник „Тодор Г. Влайков“. Двадесет и четири броя нови едноместни чинове, бюро и шкаф къща „Моят дом“ ще зарадват малките ученици и техните преподаватели за новата учебна година.

„Аурубис България“ е бизнес партньор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица в проект  „Изграждане на училищна STEM среда“ – проект от националната конкурсна програма на МОН. Проектът е свързан с изграждане на училищен STEM център (Science,Technology, Engineering and Mathematics), който включва изучаването на съвкупността от природни науки, технологии,  инженерни науки и математика. Чрез изграждането на този център училището цели да създаде нова учебна среда (физическа, дигитална и съдържателна), да подготвя учениците си за успешна бъдеща реализация, развивайки тяхното логическо мислене, умения да решават проблеми, дигитална грамотност и емоционална интелигентност. Желаем успех на СУ „Св. Паисий Хилендарски“!

Предстои финансирането на още значими проекти в сферата на образованието. „Аурубис България“ осигурява 1.36 млн. лв. за социални проекти в общините Пирдоп и Златица за периода 2020 г. – 2021 г. В допълнение, компанията дари и средствата за Семейния си празник на общинските учебни заведения.

ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ УЧАСТНИЦИ  Във фотоконкурса на компанията на тема „Биоразнообразие“ 64 участници
Prev Post ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ УЧАСТНИЦИ Във фотоконкурса на компанията на тема „Биоразнообразие“ 64 участници
„Аурубис България“   Помага отбелязването на 155-та годишнина от рождението на Тодор Г. Влайков
Next Post „Аурубис България“ Помага отбелязването на 155-та годишнина от рождението на Тодор Г. Влайков
Related Posts

Leave a Comment: