„Аурубис“ придоби софтуерната компания azeti

  • 0
  • 83 преглеждания

Групата „Аурубис“ придоби берлинската софтуерна компания azeti GmbH. Фирмата разработва и предлага платформа за internet-of-things, която интегрира и оценява производствените данни. Софтуерът е в състояние да събере големи обеми от данни от много източници, което позволява идентифициране и използване на възможности за оптимизиране на проивзодствените процеси.

„Дигитализацията е ключова част от корпоративната стратегия на „Аурубис“, каза Райнер Верховен, главен финансов директор на Групата. „С придобиването не само осигуряваме идеална платформа, която да ни помогне да дигитализираме производствените процеси, но и придобиваме опит и ресурси, за да следваме нови пътища във високите технологии“, допълни той.

Маркус Сасенрат, вицепрезидент по информационните технологии в Групата „Аурубис“, обясни: „azeti е централен компонент на новата ни дигитална организация, но не единствената. Компанията има важен принос към нашия проект за дигитализирано производство.

Цифровизацията ще ни позволи да направим операциите по-гъвкави, да оптимизираме планирането, да намалим усилията за поддръжка и да обработим суровините още по-ефективно. Освен това ще допринесе за устойчивостта и опазването на околната среда. Скоро ще създадем и лаборатория за дигитални. В Аналитичния ни център за високи постижения вече анализираме големи обеми от данни. azeti ще бъде управлявана като независима компания в рамките на Групата „Аурубис“.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЪЖДА С БОРИС ГЕЧЕВ  В търсене на тракийски древности
Prev Post ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЪЖДА С БОРИС ГЕЧЕВ В търсене на тракийски древности
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“  Партньори в съвместен проект за соларен парк
Next Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ Партньори в съвместен проект за соларен парк
Related Posts

Leave a Comment: