„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ Партньори в съвместен проект за соларен парк

  • 0
  • 86 преглеждания

На 22 юли най-големият производител на мед в Югоизточна Европа – „Аурубис България“, бе домакин на представители на електроразпределителната компания „ЧЕЗ Електро България“. Посещението бе по повод реализирането на съвместен проект за изграждане на фотоволтаичен парк, който ще бъде разположен върху насипа на рекултивираното през 2001 – 2002 г. шламохранилище, известно сред местното население като „Синята лагуна“.

На гости на ръководството на „Аурубис България“ бяха главният изпълнителен директор на ЧЕЗ Карел Крал, главният оперативен директор на компанията Душан Рибан, изпълнителният директор на „ЧЕЗ Трейд“ Владимир Дичев, Кръстьо Икономов – директор „Корпоративни продажби и проекти“, маркетинговият директор Денислава Стоичкова, кметът и главният експерт „Строителство и инвестиционна дейност“ на Община Златица инж. Стоян Генов и Иванка Ангелова. В приемната зала на медодобивната фирма те бяха приветствани от изпълнителния директор Тим Курт, който с кратка мултимедийна презентация разказа за производството и мястото на управляваната от него компания в икономиката на страната и в отрасъл „Цветната металургия“.

Г-н Курт, заедно с Тодор Дуралиев – директор „Енергийно и инфраструктурно осигуряване“ в компанията, Ивайло Георгиев, ръководител на отдел „Връзки с институциите“ на дружеството и други представители на мениджърския екип на „Аурубис България“, придружи гостите до терена, където ще бъдат разположени над 20 200 фотоволтаични елементи от бъдещия  соларен парк, който ще осигурява около 10 МW евтина зелена енергия за производствените мощности на компанията.

Партньорството между двете дружества по различни проекти датира от преди година и половина. В разговорите по тях постепенно се зародила и идеята за изграждането на фотоволтаичната централа, а разработката на проектната документация от страна на „ЧЕЗ“ отнело около 12 месеца. Представяне на терена над бившето хидротехническо съоръжение „Синя лагуна“ направи кметът инж. Стоян Генов. Той посочи, че в близост до мястото, където ще е соларният парк, на рида „Бакаджик“ се намира разпределителна станция, която осигурява електричество за захранване мощностите на „Аурубис България“. По- на юг ще се изгради и друга важна за компанията технологична станция за разпределение на природен газ. В регионалното депо за битови отпадъци се изграждат сепарираща и компостраща инсталации, каза инж. Стоян Генов. Той заяви, че в този район се оформя технопарк, който е със стратегическо значение за компанията и жителите от региона, пожелавайки успех на проекта на двете дружества.

Соларният парк, който ще се построи на хълма е най-големият в България, направен за нуждите на една компания, каза главният изпълнителен директор на „ЧЕЗ“ Карел Крал. Дружеството „ЧЕЗ Трейд“ е създадено преди три години с цел да се помагат клиенти на фирмата в изграждането на такива съоръжения. Компанията има богат опит в създаването и експлоатацията на проекти за енергийна ефективност, гарантира той. И посочи, че са пуснали в експлоатация повече от 50 соларни парка в страната, като един от тях е на болница „Пирогов“ в столицата. Г-н Крал благодари на партньорите от „Аурубис България“ за съвместната реализация на проекта, който ще бъде пример за други клиенти на ЧЕЗ, желаещи да ползват зелена енергия за своите производства.

Задоволството си от началото по създаването фотоволтаичния парк изрази и инж. Тодор Дуралиев. Той подчерта, че изграждането му е знак за подкрепата на „Аурубис България“ за опазване на природата и на средата за живот на местните общности. Хората от Средногорието заслужават да има повече такива проекти, каза ръководителят на направление „Инженеринг“ на „Аурубис България“.

Соларният парк ще бъде построен до 18 месеца, заяви главният изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ Душан Рибан. Ще бъдат въведени в експлоатация най-качествените и на най-добра цена панели, намиращи се в момента на пазара. Инвеститор на обекта е „Аурубис България“, а изпълнението ще е на екипи на ЧЕЗ, които ще го предадат за ползване напълно готов, каза г-н Рибан. Медодобивната компания ще получава от парка около 2 % от нужната й електроенергия, а при върхови натоварвания на мрежата – до 20 %.

Посещението на представителите на електроразпределителното дружество в „Аурубис България“ продължи със запознаване с рафинерията на дружеството и представяне на производството и инвестициите на фирмата през годините до момента. Посочено бе, че инвестициите на компанията са за над 1. 2 млрд лв. за обновление на мощностите, екология и за партньорства и проекти в общините Златица и Пирдоп. На финала на срещата гостите получиха юбилейната медна монета, издадена за 60-годишнината на предприятието и книгата с историята на медодобива в района.

„Аурубис“ придоби софтуерната компания azeti
Prev Post „Аурубис“ придоби софтуерната компания azeti
Next Post Депото за твърди битови отпадъци с видеосистема за контрол на достъп и наблюдение в реално време
Related Posts

Leave a Comment: