БОЯДИСВАНЕ НА ЯЙЦА Организира Местната комисия в Копривщица

  • 0
  • 112 преглеждания

Още две инициативи бяха осъществени по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в град Копривщица. На 24 април  кабинетът по изобразително изкуство в СУ „Любен Каравелов“ бе превърнат във великденска работилница. Под ръководството на Нели Станчева учениците изработиха великденски рисунки, изписаха декоративни яйца, кошнички, картички.

С част от сувенирите учениците от 12 клас, под ръководството на Теодора Цоловска и Стоян Павлов, на следващия ден украсиха дървото пред сградата на общинска администрация.  На 25 април в училищната столова, заедно с работещите в Домашния социален патронаж, педагози и членове на  МКБППМН, учениците от началния клас боядисаха 150 яйца, които бяха продавани на организирания същия ден училищен базар.

В ОБЩИНА ЧАВДАР  Посветиха Месец на книгата за обичащите знанието
Prev Post В ОБЩИНА ЧАВДАР Посветиха Месец на книгата за обичащите знанието
ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР В ЧЕЛОПЕЧ  Помага за дейността на клуб „Знам и мога“
Next Post ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР В ЧЕЛОПЕЧ Помага за дейността на клуб „Знам и мога“
Related Posts

Leave a Comment: