„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД В подкрепа устойчивото развитие на местните власти в Средногорието

  • 0
  • 88 преглеждания

На 16 юни „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД сключи годишни рамкови договори с общините Челопеч, Чавдар и Златица. Официалното подписване на договорите се състоя последователно в трите общини. Споразуменията бяха подписани от проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, инж. Цветомир Велков, оперативен директор на рудодобивното и преработвателно дружество, и от кметовете на общините. На церемониите присъстваха председателите на общинските съвети на всяка община, Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ и Анка Шопова, ръководител „Връзки с обществеността“.

Годишният рамков договор за Община Челопеч бе сключен в залата на общината. На подписването на контракта присъстваха кметът инж. Алекси Кесяков, председателят на ОбС Димитър Въжаров и главният счетоводител Лилия Бекярова. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ подпомага изпълнението на инфраструктурен проект „Благоустрояване на квартал 38б – централна част на село Челопеч“ на стойност 400 000 лв. и оказва финансова подкрепа в сферата на спорта, подкрепяйки дейността на Сдружение „Спортен клуб по борба Челопеч“ с 45 000 лв. Стойността на дарението за годишната програма за насърчаване развитието на Община Челопеч за 2021 г. е 445 000 лв.

„С помощта на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и финансовата подкрепа, която компанията предоставя на общината, през настоящата година бихме искали да създадем паркинг за 36 места в центъра на Челопеч. Така ще решим проблема с паркирането на автомобилите и ще придадем завършен вид на центъра. Освен това, в Община Челопеч искаме да развием клуба по борба, защото виждаме, че има много деца, които имат потенциал. До момента имаме 7 медала от републикански и европейски състезания по борба. Надяваме се, че занапред ще продължим в същия дух. Благодарни сме, че компанията подкрепя спорта и насърчава младите хора.“ – сподели инж. Алекси Кесяков.

В 10 часа във Фолклорен център „Чавдар“ в присъствието на кмета Григор Даулов и председателя на ОбС Мария Томева беше сключен Годишният рамков договор с Община Чавдар на стойност 232 000 лв. С решение на общинския съвет, взето по-рано тази година, подкрепата за 2021 г., осигурена от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, е насочена към един ключов за общината проект – изграждане на събирателни колектори на стойност 172 000 лв., както и подпомагане реализирането на годишния културен календар с 60 000 лв. С финансирането компанията ще подпомогне устойчивото развитие на общината и през 2021 г.

Кметът Григор Даулов разказа за финансираните проекти от страна на компанията. „Изграждането на събирателни колектори е проект с около 10-годишна история, стартирал още по времето на г-н Геров, бившият кмет на Община Чавдар. С този проект дъждовната и битова вода ще бъде отвеждана в два колектора от двете страни на река Селска, след което ще се отвежда извън населеното място. Културният календар е моята голяма слабост. Без културни и образовани граждани, инфраструктурата остава просто така.“ – каза той.

В допълнение г-н Даулов сподели, че Община Чавдар е населеното място, което обори измислената парадигма, че там, където има тежка индустрия няма туризъм. Всеки ден жители на селото посрещат много туристи, които се радват на различните атракциони в общината.

От 11 часа се състоя подписването на рамковия договор за инвестиции в обществото между ръководството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и Община Златица. Кметът инж. Стоян Генов подписа споразумението, което очертава приоритетните проекти в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево. На полагането на подписите под документа присъстваха кметовете на съставните села на общината – Ненко Миндилов на Карлиево, Тотка Стойкова на Църквище и Мария Ангелова на Петрич, председателят на ОбС Златица инж. Любомир Цветков и главният счетоводител на ОбА Анна Ланкова.

С подписването на договора „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и през настоящата година продължава да подпомага изпълнението на инфраструктурни проекти в трите кметства към Община Златица. Средствата на стойност 51 000 лв. ще бъдат разпределени по равно между трите села. Инж. Стоян Генов благодари на ръководството на дружеството за подкрепата, която оказват през годините, както и за социалната отговорност на компанията. „Имаме редица проекти, насочени към селата, благодарение на Вашите благородни дарения. Винаги помагате, когато имаме нужда, а ние оценяваме всичко това, което направихте и продължавате да правите за жителите на общината“, каза инж. Генов.

Кметовете на Карлиево, Църквище и Петрич също отправиха благодарност към рудодобивното предприятие. Пожелаха си партньорството и добрите отношения да се запазят и разраснат в бъдеще.

Проф. д-р инж. Илия Гърков изрази задоволството си от успешното развитие на общините и отбеляза все по-добрите условия за живот в населените места. Той подчерта, че благодарение на труда и желанието за устойчиво развитие, както и на партньорството между компанията и общините Челопеч, Чавдар и Златица, се осъществяват множество проекти в полза на жителите, които ще имат ефект напред във времето.

„Забележимо малките населени места придобиват все по-привлекателен облик, превръщат се в модерни европейски селища. Жителите могат да се възползват  както от по-добра инфраструктура и културни мероприятия, така и от възможностите за спорт. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ се стреми да поддържа висок стандарт както за служителите си, така и за жителите на общините в Средногорието“ – отбеляза изпълнителният директор на компанията.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД има създадена дългосрочна дарителска програма „Подкрепа развитието на местните общности“. Чрез нея дружеството подпомага благоустрояването на инфраструктурни обекти, подкрепя проекти с обществено значение и развитие на капацитета в общините, на чиято територия развива своята дейност. Програмата гарантира развитието на културните дейности, образованието, здравеопазването и спорта.

Инвестициите, които компанията прави са в полза на населението на общините и на служителите, 90 % от които са жителите на тези населени места. Инвестиционната програма на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД продължава повече от 16 години.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ ТИМ КУРТ    Преизбран за президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара с мандат до 2025 г.
Prev Post ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ ТИМ КУРТ Преизбран за президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара с мандат до 2025 г.
В КОПРИВЩИЦА  Започва ремонт на сградата на общинската администрация
Next Post В КОПРИВЩИЦА Започва ремонт на сградата на общинската администрация
Related Posts

Leave a Comment: