„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ Подкрепи фондация „За нашите деца“

  • 0
  • 111 преглеждания

Партньорствата с компании като „Дънди Прешъс Металс“ осигуряват подкрепа с човешко лице

На 19 януари 2021 г. представители на фондация „За нашите деца“ посетиха „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Дружеството подкрепи екипа на фондацията с дарение на лек автомобил „Тойота Корола“ и употребявана компютърна техника. Дарението ще подпомогне осъществяването на дейността на фондацията и ще осигури възможност за посрещане на предизвикателствата на работата от дистанция.

Фондация „За нашите деца” предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Вече 28 години фондацията е еталон за качествена социална работа в помощ на деца и семейства.

По време на срещата Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За нашите деца”, отбеляза, че основното предизвикателство от началото на пандемията е да продължават дистанционно социалната си подкрепа, която разчита най-вече на емоционална връзка. Тя подчерта, че макар да стават зависими от технологиите, именно партньорствата с компании като „Дънди Прешъс Металс“ осигуряват подкрепата с човешко лице и сигурността за справяне в трудни ситуации. Г-жа Шалапатова благодари за дареното оборудване, с което успешно ще продължат дейността си. Проф. д-р инж. Илия Гърков потвърди ангажираността на дружеството да подкрепя благосъстоянието на децата в риск.

Припомняме, че „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е стратегически партньор на фондацията вече 12 години. Като генерален спонсор на инициативата „Вечер на добродетелите“, от 2010 г. дружеството е подпомогнало развитието на фондацията и е дарило по-добро детство на хиляди деца. От особено значение е, че помощта на компанията се изразява освен с финансови средства и с личната ангажираност и съпричастност на ръководството и служителите към проектите и каузите на фондацията.

Благодарение на подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ през годините са реализирани значими каузи като изграждане на „Семейна къща“ – истински семеен дом за изоставени новородени и деца до седемгодишна възраст, извеждане на децата от Дом за изоставени деца „Св. София“ и изграждане на съвременен център за подкрепа на деца и семейства в риск на територията на столицата. В процес на реализация е проект за изграждане на Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в гр. Пловдив.

Prev Post В СЕЛО ЧАВДАР „Нека бъдем по-добри” продължава и през 2021 година
В ПИРДОП  Сребърни медальони за най-малките жители на общината
Next Post В ПИРДОП Сребърни медальони за най-малките жители на общината
Related Posts

Leave a Comment: