„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ проведе онлайн среща с представители на медии от Средногорието и Кърджали

  • 0
  • 83 преглеждания

На трети февруари се проведе онлайн среща на ръководството на рудодобивната и преработвателна компания „Дънди Прешъс Металс“ с представители на медии от Средногорието и Кърджали. От страна на дружеството „на линия“ пред мониторите бяха изпълнителният директор проф. д-р инж. Илия Гърков, оперативният директор инж. Цветомир Велков, инж. Любомир Хайнов, Гергана Тодорова, Радина Копринкова и Петя Петрова от отделите „Комуникации“ и „Връзки с обществеността“ на фирмата, и др. От страна на средствата за информация се включиха в. „Регион“, в. „Камбана“, ТВ „Средногорие“, „R-News“, в. „Нов живот“, в. “Родопи 24“, радио „БНР Кърджали“ и др.

В проведения разговор проф. д-р инж. Илия Гърков се спря на резултатите в двете компании в Челопеч и Крумовград за четвъртото тримесечие на 2020 г. Той заяви, че необичайната ситуация в страната с епидемичната обстановка, предизвикана от разпространението на Ковид-19, е наложила прилагането на строги правила и мерки за предпазване здравето на служителите и те се спазват стриктно и отговорно от всички. Поддържа се висока степен на хигиена, дезинфекция на помещенията и машините, ползването на маски на закрито и при близък контакт между хората, работа от дистанция и в т. нар. „хоум офис“, за тези от служителите, за които е възможно да изпълняват задълженията си от вкъщи.

Дружествата са се включили активно в борбата с разпространението на вируса и са оказали своевременна помощ, в партньорство с други дружества от отрасъла, на Министерския съвет за доставка на лични предпазни средства. Подпомогната е работата на лечебните заведения и спешните звена в Пирдоп, Крумовград, Кърджали и такива в столицата, както и на полицейските управления в Пирдоп и Крумовград. Предоставено е гориво, маски, дезинфектанти и други необходими средства.

В сложната обстановка особено важна е грижата за здравето на служителите и местните общности, заяви проф. д-р инж. Илия Гърков. Затова във вниманието и отговорностите на работещите в двете компании, е спазването на Златните правила, прилагането на най-добрите практики в производствената дейност, модернизацията на оборудването и гарантирането на безопасността на хората.

Производствената програма на двете дружества е изпълнена, както е било заложено в плановете и графиците на компаниите. В „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ през миналата година е добита 2 182 844 т. руда, а преработената е 2 201 220 т. Произведени са 105 764 меден и 262 283 т. пиритен концентрат. В дружеството в Крумовград преработената руда е 890 738 т., от която са произведени 5 926 т. концентрат.

Оперативният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ инж. Цветомир Велков насочи вниманието към проведените през миналата година инициативи в предприятието. Важни стъпки са направени, предвид сложната обстановка в света, в планирането на бъдещето на компанията, въведени са нови бизнес системи. В обогатителната фабрика са реализирани инициативи за подобряване на процесите, а в рудника са направени стъпки за телеуправление на някои от машините, въведено в употреба е ново емулсионно взривно вещество и др. На територията на хвостохранилището е работено за надграждане на стената до кота 630 и за затежняване на основната стена.

Нова стъпка са предприетите действия за създаване у служителите на умения за бъдещето, условно определени като „Нови Върхове“. Важно място в тях имат хората, използваните технологии и извършваните процеси. Целта на програмата е да развие способностите на хората и да усъвършенства процесите, което да позволи въвеждането на нови технологии в двете рудодобивни и преработвателни дружества. Това ще позволи на „Дънди Прешъс Металс“ да бъде подготвена за предизвикателствата на бъдещето, каза проф. Гърков.

По време на онлайн срещата, бе припомнено за подписаните годишни рамкови договори за 2020 г. за подкрепа на общините Челопеч, Чавдар и Златица, които са на обща стойност от 730 000 лв. Със средствата са реализирани важни за населението инфраструктурни проекти, ремонтни дейности и инициативи; осигурена е подкрепа на образователни институции, за култура и туризъм, които да гарантират ново и успешно развитие на местните общности. В Община Крумовград са изпълнени съвместни дейности и проекти за 1 600 000 лв. Успешна е дейността на Фонда за подпомагане на микро, малък и среден бизнес, със средства от който са за една година и половина са подкрепени 20 проекта и разкрити нови 52 работни места, бе посочено по време на проведената на срещата дискусия. Вече се работи и за прилагането на този положителен опит и за желаещи да се включат в програмата бизнесмени и предприемачи от Челопеч, Чавдар и Златица.

На въпроси от представителите на медиите, проф. д-р инж. Илия Гърков заяви, че благодарение успешната работа на компанията, средната работна заплата в Община Челопеч е най-високата в страната, а в Община Крумовград нараства с бързи темпове и вече се доближава до челните позиции в тази своеобразна класация на доходите на хората у нас. „Дънди Прешъс Металс“, като част от минния бранш по света, е изпитала затрудненията и предизвикателствата на времето, породени от разпространението на Ковид-19. Успешното им преодоляване е позволило на двете компании да направят решителни стъпки за развитие на своето производство и постигане на високи резултати.

Продължават ангажиментите на дружеството в Челопеч по отношение на дуалното обучение на учениците в Професионална гимназия „Златица“ и студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“. Практическото обучение на младежите за работа в реална производствена среда и студентските стажове през лятото ще бъдат възстановени, съобразно изискванията и условията, които позволява извънредното положение в страната.

На срещата бяха споделени идеи и уверения за бъдещи ползотворни срещи между двете страни и изразени пожелания за здраве и успехи.

МЛАДИ МУЗИКАНТИ   Показаха таланта си във виртуален концерт
Prev Post МЛАДИ МУЗИКАНТИ Показаха таланта си във виртуален концерт
ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА  Снежната покривка от 20 см. в града-музей Копривщица
Next Post ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА Снежната покривка от 20 см. в града-музей Копривщица
Related Posts

Leave a Comment: