„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ Проведе традиционната среща с местните медии

  • 0
  • 106 преглеждания

В навечерието на професионалния празник на българските миньори – 18 август, ръководството на рудодобивното и преработвателно предприятие „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ проведе традиционната си среща с представители на местните медии. Събитието се състоя при спазване на мерките за безопасност и здраве, на открито, в прохладата на парк „Корминеш“ на 10 август. Компанията бе представена от изпълнителния директор д-р инж. Илия Гърков, директор „Разрешителни и правни дейности на „Дънди Прешъс Металс“ в България Ирена Цакова, оперативният директор на компанията инж. Цветомир Велков и Гергана Тодорова от отдел „Комуникации“ на дружеството. От средствата за информация в Средногорието в ползотворния и делови разговор между двете страни участваха представители на в. „Регион“, в. „Камбана“, ТВ „Средногорие“, „R-News“ и др.

Д-р инж. Илия Гърков сподели, че приоритетно дейностите в предприятието са насочени към опазване на здравето на колектива и на външните изпълнители на проекти в компанията. Проведени са профилактични прегледи на работещите в двете дружества – „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“, предвидени за началото на годината. Д-р инж. Илия Гърков подчерта, че производствената програма се изпълнява по график и добитата руда към края на полугодието е 558 993 тона, при първоначално заложени за извличане от недрата на находището 533 000 т. Преработеното количество също надвишава планираното с около 10 000 т., а произведените меден и пиритен концентрат са съответно 27 401 т. и 73 532 т.

Във фирмата продължава да се усъвършенства и развива дигитализацията на процесите и административната дейност, въвеждат се по-безопасни технологии при взривните работи, и за укрепването на забоите. Разработва се иновативен пилотен проект за телеуправление на челен товарач, който цели операторът на машината да контролира нейното движение и изпълнение на задачите, независимо къде сам той се намира. Завърша се надграждането на хвостохранилището до кота 630, в процес е получаване на разрешителни за затежняване на основната стена по съвременните изисквания, опит и законодателство на най-напредналите в тази област страни, каквато е, например, Канада, каза д-р инж. Илия Гърков.

В „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ се изпълняват и множество еко инициативи – актуализиране на проекта за закриване и рекултивация на терени, оптимизиране потреблението на свежа вода и електроенергия. В предприятието в Челопеч вече са надминали световните норми за потребление на чиста вода. Пречистената от станцията за битово-фекални води се връща обратно в производството и вече нищо от нея не се губи, гарантира изпълнителният директор на компанията.

Той се спря и на приема по дуалното обучение в Професионална гимназия „Златица“, като нова е специалността за обогатяване на полезните изкопаеми. Традиционната стажанстка програма се провежда при спазване на изискванията за безопасност – младите хора под 18 години работят по индивидуални проекти, без да присъстват на работните места. А студентите са на стаж само по един месец, но в предприятието.

Компанията подпомага общините, на територията на която има производствени мощности. Подкрепят се местните власти в Челопеч, Чавдар и Златица, здравеопазването в региона и МБАЛ – Пирдоп, Компанията е дарила над 320 000 лв. за борба с Ковид-19 в болниците и  медицинските центрове в Крумовград, Златица и Пирдоп, както и на лечебни заведения в Кърджали и София.

В Крумовград продължава инвестиционната програма за подкрепа на малкия и среден бизнес. Започнати са разговори с кметовете на Челопеч, Чавдар и Златица за организиране на такива проекти в региона. Инициативата среща разбиране и желание от тях за осъществяването им и в Средногорието. Д-р инж. Илия Гърков сподели какви трудности и предизвикателства е трябвало да бъдат преодолени в Крумовград за стартирането на проекти, които да бъдат в основата на местната икономика след закриването на рудник „Ада тепе“. Подобна практика е иновативна не само за България, но и за доста страни в Европа, каза той.

Изпълнителният директор на компанията и инж. Ирена Цакова отговориха на въпроси на представителите на местните медии, свързани с развитието на компанията, новите проектни инициативи, влиянието на разпространението на Ковид-19 върху производството и др. Д-р инж. Илия Гърков обясни, че в момента на световните пазари интерес има към желязото, докато медта и благородните металите са с лек спад в цената си. Търсене има към ювелирното злато, а не към това за електронната промишленост, което се обяснява с несигурността в света като цяло. Икономиката на Китай в последните месеци се развива позитивно, посочи той, и изрази очакванията си, че и останалата част от света скоро ще тръгне по този път.

ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР КЪМ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КОПРИВЩИЦА
Prev Post ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР КЪМ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КОПРИВЩИЦА
В РОДНИЯ ГРАД НА ПОЕТА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ  Вечер на неговото творчество
Next Post В РОДНИЯ ГРАД НА ПОЕТА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ Вечер на неговото творчество
Related Posts

Leave a Comment: