„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ Винаги сме се стремили да изпреварваме глобалните тенденции в бизнеса

  • 0
  • 83 преглеждания

На 10 ноември д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор за България, беше удостоен от списание „Мениджър“ със специална награда и признание за работата – „Mисия в полза на обществото.

Почетната грамота беше връчена от издателя на вестник „24 часа“ Венелина Гочева, по време на тържествената церемония на конкурса „Мениджър на годината“, състояла се на сцената на софийската опера и балет.

Илия Гърков бе сред десетте финалисти в юбилейния десети конкурс, който отличава висши ръководители, успешно управляващи компании в България, като използват най-добрите практики в управлението и притежават необходимите за един отличен мениджър личностни характеристики.

На едно от най-големите събития в страната, на което се отличават ръководителите на успешни предприятия „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ стана пример и за предприятие с мисия в полза на обществото.

Получавайки наградата си, д-р инж. Гърков сподели: „Тази вечер сме събрани тук с една идея – че в България има успех, че в България нещата могат да се случват и трябва да се случват. Искам да благодаря на всички за вярата и подкрепата и да пожелая успех.“

Все повече минни компании привличат вниманието с модерния си бизнес модел, който стъпва върху отговорността за здравето и безопасността на своите хора, който залага на ясните ползи за служителите си, наред с акционерите си, който анализира и подобрява представянето си в сфери, като грижа за околната среда, развитие на местните общности и подизпълнителите.  Там, където работят тези компании, си личи не само по облика на селищата, но и по духа на хората, по очите им, които виждат бъдеще за себе си и децата си.

Един такъв пример има и в общините от Средногорието – Челопеч и Чавдар – селища - общини, в които основният поминък от близо век е рудодобивът. Рудник „Челопеч“ осигурява работа на близо 1000 човека, основната част от които живеят в радиус от около 15 км. С подземния добив на медно-златни руди, находището е сред малкото примери в учебниците по география.

За последните пет години община Челопеч се е преобрази – кокетен и озеленен център, богат културен афиш, детска градина с плувен басейн, изцяло обновено и санирано основно училище, частна езикова гимназия, спортен център, рехабилитирана улична мрежа, детски площадки и беседки, и много други. Всичко това е постигнато благодарение на отдадената работа на община Челопеч и на факта, че находище „Челопеч“ се намира на нейната територия, а „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ подпомага и работи в добро партньорство с общинската администрация.

Подобно е развитието и на община Чавдар – станала популярна дестинация за еднодневна разходка или уикенд сред природата. Общината предлага уютна атмосфера, разходка в неолитното минало и активности на открито за децата. От район, известен само на местните хора, днес това е място, което привлича хиляди туристи.

Като компания от минерално-суровинния сектор „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ се стреми да осъществява дейността си така, че освен да задоволява пазарната ниша, в която функционира и се развива, да създава предпоставки и реално да участва в подобряването на живота на обществото, в близост до което извършва дейността си.

Със съзнанието, че дейността на рудник „Челопеч“ е ограничена във времето и с отговорност за бъдещето, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ развива производството си като прилага безопасни и екологични решения, които гарантират здравето на хората и опазването на околната среда. От водещо значение за компанията са здравето и безопасността на служителите и местните общности.

Наред с грижата за здравето и безопасността, компанията се придържа към високи етични стандарти и в отношенията си със заинтересованите страни като следва и създава добри практики, които целят не само постигане на ефективност на производството, но и осигуряване на устойчивост за развитието на района.

За тринадесетте години, в които дружеството е оператор на находище „Челопеч“, изцяло е модернизирано производството на компанията, средствата, инвестирани в опазване на околната среда, доведоха до измеримо подобрение на компонентите й, а инвестициите в обществото допринесоха за значително развитие на региона, в който рудодобивът е традиционен поминък от над век.

Подкрепата за развитието на местните общности започва още през 2004 г. До днес дългосрочната дарителска и инвестиционна програма на компанията надхвърля 17 млн. лева. С вложените средства „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ цели чрез благоустрояване на инфраструктурни обекти и подкрепа на проекти с обществено значение в общините Челопеч, Чавдар и Златица да повиши капацитета на местната администрация чрез знания, умения и опит, да подпомогне устойчивото развитие на общините чрез насърчаване и работа с местния бизнес, да изгради здраво общество от знаещи и компетентни граждани чрез инвестиции в образование и професионална квалификация.

Инвестираните средства в облагородяване на средата и подобряване условията за живот са пряко в полза на населението в Челопеч, Чавдар и Златица (включително кметствата Карлиево, Църквище и Петрич), но също така индиректно благоприятният ефект се простира в община Пирдоп и региона като цяло.

С всяка година, заедно с общинския съвет на съответната община, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ изпълнява ангажимента си да подобрява условията за живот, от което пряка полза имат служителите – 90 % жители на региона. В партньорство с ръководствата на общините Челопеч, Чавдар и Златица, които реализират и съфинансират проектите, са приключени редица обекти с висока обществена значимост, които осигуряват нови възможности за бизнес и привличане на туристи. Финансирането на културните дейности в Чавдар например обогатяват душевността, съхраняват местните традиции и обичаи, разнообразяват културния живот в Средногорието.

Основна роля в осигуряването на качествено гимназиално образование има Частната профилирана гимназия за чуждоезиково обучение „Челопеч“. Всеки ученик, завършил и поел по пътя си самостоятелно, е успех за училището, за региона, за компанията. Затова ЧПГЧО е най-успешният и дългосрочен проект в социалната политика на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“.

В 22-годишната си история гимназията се утвърди като доказан образователен модел, функциониращ на основата на взаимодействието между успешен бизнес и образователна институция. Над 98 % от завършилите гимназията продължават обучението си във висши училища и се реализират като квалифицирани специалисти в различни сфери на пазара на труда в страната и в чужбина. Въведените интерактивни методи на обучение, възможностите за работа по международни проекти и инициативи изграждат учениците като успешни млади хора. Училището е сред първите три по успех в София област и сред 50-те най-добри в страната.

Освен в гимназиалното образование, дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България работят в успешно партньорство с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София и филиала в гр. Кърджали. Партньорството с университета се развива чрез инвестиции в материална база, предоставяне на специализирани обучения,  съвместни научно-изследователски проекти, обучения и стажове.

Дружествата ежегодно организират стажантски програми за студенти и ученици в различни отдели. Възможността за пълноценно въвличане в живота и работата на компаниите, дава задълбочени познания за практиката, предизвикателствата и удовлетворението от работата.

Вече десет години Дънди Прешъс Металс Челопеч предоставя възможност на млади хора да се обучават в сферата на механо и електро и КИП и А шлосерството в  практически и теоретичен курс с продължителност на обучението една година и половина. В програмата досега са се обучили 36 младежи, а 30 вече са служители в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“.

През 2017 г. компанията стана партньор на Аграрно-техническа професионална гимназия – Златица, на „Аурубис България“ и инженеринговите партньори в реализирането на дългосрочен проект за дуално обучение.

Prev Post ДИСКУСИИТЕ ЗА ЕС В СОФИЙСКА ОБЛАСТ С успешен финал в Пирдоп
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА  Първа на дъгата дистанция на ултрамаратон в Русенска област
Next Post НАДЕЖДА АНГЕЛОВА Първа на дъгата дистанция на ултрамаратон в Русенска област
Related Posts

Leave a Comment: