„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ Спечели награда с проект за защита на костенурките

  • 0
  • 110 преглеждания

Както вече съобщи в. „Регион“, на 27 февруари „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД заслужи и още една награда – Инвеститор в околната среда с проекта си „Костенурки край рудник „Ада тепе“ – мисията възможна“. Отличието получи Ирена Цакова – директор „Разрешителни и правни дейности“ за Дънди Прешъс Металс в България.

Една от основните ценности на компанията е опазване на околната среда и биоразнообразието. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД изпълнява проект за опазване на популациите на два вида костенурки, вписани в Червената книга на България като глобално застрашени. Още в началните етапи на планиране на дейностите по добив и преработка на територията на бъдещия рудник са идентифицирани шипобедрена и шипоопашата костенурки.

През 2012 г. започва реализацията на първите мерки от дружеството и екип от специалисти. Проведен е многокомпонентен мониторинг и набелязани стъпки, които целят предотвратяване на неблагоприятните въздействия върху популацията на този животински вид. Изградена е ограда, изпълнено е ръчно изваждане на всички костенурки от територията на рудника и тяхната релокация. Ежегодно се проследява броят и движението им, извършва се засаждане на плодни дървета и др. Дейностите се изпълняват през последните 8 години.

Благодарение на грижите на експерти и доброволци в района са маркирани 2456 костенурки от двата вида, като до края на 2017 г. 522 от тях са преместени от територията на проекта. Изградена е защитна ограда около територията на бъдещия минен обект с цел предотвратяване на евентуалното обратно заселване на костенурки. Направени са 9 площадки за подхранване на костенурките чрез засаждане на горско-плодна растителност в района на релокация. Важна част от проекта е създаването на база данни за всички намерени в района костенурки.

Провеждат се и допълнителни мерки за опазване на видовете, като обучения на доброволци, консултации с местната власт, извършва се координация на дейностите по опазването им, както и обогатяване на базата данни за тях. Разработва се образователна програма и се осъществяват обучения на местни доброволци, с цел да се намали бракониерството на защитения животински  вид и за опазване на биологичното разнообразие. Съществена част от предприеманите мерки по проекта е провеждането на информационни кампании сред населението за състоянието, популацията и поведението на костенурките в новата им среда. Извършва се и подготовка и обучения на представители на фирми, подизпълнители на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ за процедурите, прилагани при откриване на костенурки.

В КОПРИВЩИЦА  Празник навръх Тодоровден
Prev Post В КОПРИВЩИЦА Празник навръх Тодоровден
КЪСМЕТЛИЯ ОТ ВАКАРЕЛ  Дари наградата си на пострадали от пожар
Next Post КЪСМЕТЛИЯ ОТ ВАКАРЕЛ Дари наградата си на пострадали от пожар
Related Posts

Leave a Comment: