„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ Представи предложенията си за летни стажове на студенти

  • 0
  • 48 преглеждания

На 12 и 13 март в рамките на провежданите в Националния дворец на културата в гр. София „Национални дни на кариерата 2019“, служители на „Дънди Прешъс Металс“ представиха пред студенти от страната програмата си за летен стаж в компанията.

Димитър Кръстев, Христина Сеизова и техни колеги от отдел „Човешки ресурси“ запознаваха младите хора с възможностите да обогатят знанията си и да придобият нови умения по изучаваните от тях специалности във висшите учебни заведения през идващото лято в дружествата на фирмата в Челопеч и Крумовград.

Компанията предлага стажове с продължителност два или три месеца, с начало от 1 юли т. г. Финалът на програмата е 30 септември. Обявите за кандидатстване ще бъдат публикувани в сайтовете за работа през следващия месец.

Двете рудодобивни и преработвателни дружества предлагат възможности да стаж по специалностите „Разработка на полезните изкопаеми“, „Обогатяване на полезни изкопаеми“, „Маркшайдерство и геодезия“, „Инженерна безопасност“, „Опазване на околната среда“, „Връзки с обществеността“, „Човешки ресурси“, „Счетоводство и контрол“, „Информационни технологии“ и др.

Само през първия ден от „Дни на кариерата“ интерес към предложенията на двете фирми са проявили повече от 40 студенти. Те са били запознати с историята на дружествата чрез специално подготвената за тях презентация, както и чрез 3 D филм от различни работни места в Рудник „Челопеч“ и за най-новия открит рудник в страната – „Ада тепе“, край Крумовград.

При голям интерес от страна на младите хора, на 14 март представители на „Дънди Прешъс Металс“ презентираха възможностите за Златен стаж в компанията пред студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София.

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“  Произведе първи концентрат от златния рудник „Ада тепе“ – Крумовград
Prev Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ Произведе първи концентрат от златния рудник „Ада тепе“ – Крумовград
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”   Удостоена с наградата за социални инвестиции
Next Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” Удостоена с наградата за социални инвестиции
Related Posts

Leave a Comment: