„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ Произведе първи концентрат от златния рудник „Ада тепе“ – Крумовград

  • 0
  • 45 преглеждания

На 15 март изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ д-р инж. Илия Гърков, бе домакин на традиционната среща на представители на медиите от Средногорието.

Чрез презентация, подготвена от отдел „Връзки с обществеността“, най-напред той се спря на успеха, постигнат от екипа на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ – добивът на първите количества концентрат от златното находище „Хан Крум“ на най-новия открит рудник и първи в страната в последните 40 години – „Ада тепе“, край Крумовград. Между 21:00 и 21:10 ч. на 13 март, каза той, е произведен първият концентрат в обогатителната фабрика на „Дънди Прешъс металс Крумовград“. И показа снимки от събитието, а журналистите от региона бяха първите, които ги виждат, след ръководството на дружеството.

В глобален аспект в минната индустрия има леко увеличение, посочи д-р инж. Илия Гърков. През последните месеци се забелязва повишен интерес към инвестиционното злато от държави като Полша, Унгария, Турция, Русия и Казахстан, и към благородния метал като суровина за бижутерийната промишленост. Само в навечерието на Свети Валентин в САЩ са продадени златни изделия за над 4.7 млрд. долара, заяви той. Засилва се и интересът към медта, което показва неговото стратегическо значение в съвременния свят. Увеличението на цените на тези метали дава увереност за развитието на минните предприятия, подчерта д-р Илия Гърков.

Специално за търсенето на медта, изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ отбеляза засилващото се производство и използване в бита на електроавтомобилите. Количеството на медта в тях нараства значително, а бъдещето на Човечеството е свързано именно с този вид транспортни средства. Това гарантира и важното значение на минната индустрия, но и на опазването и грижата за природата.

През последните месеци в „Дънди Прешъс Металс“ Челопеч“ са добити 2 211 577 т. руда и 2 218 719 т. са преработени. Произведени са около 104 087 т. меден и повече от 258 884 т. пиритен концентрат. За предприятието в Крумовград д-р инж. Илия Гърков каза, че са добити 157 835 руда, която вече се преработва. Там все още има обекти за завършване, но са започнали пусково-наладъчните операции в предприятието, което е продължителен процес. Официалното откриване ще стане към края на лятото т. г., при постигане на оптималните резултати и ефективност от производствената дейност на оборудването и след издаване на Акт 16 и разрешително за експлоатация. Първата цел там е постигната – каза той – произведен е първият концентрат. Задачата сега е да се гарантира устойчивата работа на съоръженията.

Продължава реализирането на проектите за безопасност и опазване здравето на хората. В предприятията в Крумовград и в Цумеб, Намибия са постигнати над 2 млн. човекочаса, без загуба на работно време, а в Челопеч – над 1 млн. човекочаса, без нито една злополука. Добити са 6 254.76 кг. злато и 16 634.46 т. мед в концентратите, които са произведени от фирмите в концерна. Постигнатият успех е резултат от непрекъснатите подобрения на производствените процеси и спазването на технологичната и трудовата дисциплина, на ниво над световните показатели, заяви изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. През последната година са разкрити и нови запаси от руда в концесионната площ, които гарантират устойчиво бъдеще на компанията в следващите 9 – 10 години.

Д-р инж. Илия Гърков съобщи интересни данни и за работниците и специалистите в дружеството в Крумовград. Заедно с подизпълнителните фирми там са наети 405 души, от които 64 са жени, което в район с висока степен на безработица сред тях е висока. Над 94 % е изпълнен поетият ангажимент персоналът да е от местни жители, което е значителен успех и за компанията, и за общината, подчерта той. В края на месец февруари екипът там получи и награда за своята социална политика. Продължава и изпълнението на проектите за подкрепа на местния бизнес и предприемачи, които развиват производства извън минната дейност.

В Средногорието – хвостохранилището е гарантирано за работа в следващите 20 години, с изпълняваните по него проекти. Което означава минимум преработката на над 30 млн. т. руда от предприятието. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ е първата фирма извън англоговорящите в света, която има свои лицензирани специалисти като обучители по развитието на човешкия капитал. В края на 2018 г. е извършено проучване на мнението на колектива на дружеството, като е потърсено мнението на хората за предложения, идеи и оценка на постигнатото до момента. Областите на одобрение се повишават, каза д-р инж. Илия Гърков. Той даде пример за обучение в екип на различни специалисти, по системата „Да работим заедно“, по което преминали подготовка почти всички членове на колектива. Под форма на игра се разиграват упражнения, които стимулират човешката дейност за преодоляване на различни предизвикателства.

Срещата бе ползотворна и за двете страни, и премина в дух на откритост, приятен диалог и удовлетвореност от проведения разговор.

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЛАС“    Подписа договори с общини от Средногорието по социалната програма на компанията
Prev Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЛАС“ Подписа договори с общини от Средногорието по социалната програма на компанията
„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“  Представи предложенията си за летни стажове на студенти
Next Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ Представи предложенията си за летни стажове на студенти
Related Posts

Leave a Comment: