ДЕПОТО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЗЛАТИЦА Третото в страната с машина за стабилизиране на биологичен отпадък

  • 0
  • 112 преглеждания

През миналата седмица читатели на в. „Регион“ информираха, че на депото за твърди битови отпадъци край гр. Златица, има разпилени хартиени и полиетиленови боклуци. На 14 май, със съдействието на кмета на общината инж. Стоян Генов, посетихме обекта, който в момента е огромна строителна площадка. Усилено и в график се работи по изграждане на съоръженията за компостиращата и сепарираща инсталации, чието начало бе поставено преди няколко месеца. Инж. Мария Манолова от фирма ДЗЗД „Средногорие билд“ и техническият ръководител на обекта Мартин Марков ни разведоха из района, като разказаха подробно за извършваното строителство.

Приключени са изкопните работи за двете инсталации, излети са основите и вече се монтират металните конструкции на халетата, в които ще бъдат машините. Благодарение на хубавото време и оказваното съдействие от страна на кмета инж. Стоян Генов, строителните дейности не са спирали нито за момент. Въпреки трудностите с обявеното извънредно положение в страната, строителството се извършва при спазване на изискванията и санитарните норми, увери инж. Манолова. Работи се едновременно по подобектите за двете инсталации. Тази за компостиране, ще обработва биологичния отпадък – треви, корени, раздробена дървесна маса, които ще бъдат събирани разделно в общините. В момента е в процедура обществена поръчка за доставка на три специализирани автомобила, които да събират тези отпадъци. Те ще бъдат съоръжени със специални шредери, които да раздробяват до стърготини клоните с по-голям обем и дължина. За да бъдат доставени по-лесно и в удобен вид за обработване от инсталацията. Крайният продукт – компостът, ще може да се използва за рекултивиране на терени, подхранване на цветни лехи и градинки или за продажба, т. е. каквото решат стопаните на депото.

На обекта вече е доставено част от оборудването за предварително разделяне на битовия отпадък. Подлежащите на рециклиране отпадъци, съдържащи стъкло, хартия, метал, пластмаса, ще преминават през приемателен бункер, лентови транспортьори, вибрационни сита, балираща машина, вече са на обекта, за да бъдат монтирани в халетата, които се строят в момента. Чрез балиращата машина отпадъкът ще придобива вид и обем, подходящ да транспортиране на суровините до преработващи заводи. До предаването там, ще се съхранява в склад, който също се гради. Останалата част от боклука, който ще е в много малки количества, ще се депонира на депото. Това в Златица е едва третото в страната, след Софийското и Пловдивското, което ще разполага със специална машина за стабилизиране на т. нар. подситова фракция – биологичен отпадък под 8 см. дължина. Той ще бъде обработван за унищожаване на микроорганизмите в него, и след това ще се използва отново за компост. Ще се пресова и т. нар. RDF – отпадък, който е горим и може да се използва за отопление. Целта е колкото се може по-малко изхвърлен от домакинствата в седемте общини боклук, да достига до депониране, за да се удължи експлоатационния период на ДТБО.

Всичко, каквото е необходимо на изпълнителите на строително-монтажните дейности, се осигурява, заяви инж. Мария Манолова. С пуска на двете инсталации, таксите, които общините в момента внасят в МОСВ, ще отпаднат. И напълно ще бъдат спазени изискванията на българското и европейското законодателство за третирането на отпадъците, намаляване на техните количества, за опазване на околната среда и природата.

Видяхме работата на строителите и монтажниците, които не прекъсваха своята дейност, въпреки че бе обедно време. На двайсетина метра от строителните площадки, по брега на терена към чашата на депото, се забелязаха разпилените хартиени и полиетиленови отпадъци. Достигнали са до там, при изсипване на сметосъбиращите машини, преди да бъдат уплътнени в дъното на депото. Кметът инж. Стоян Генов гарантира, че ще бъдат събрани и прибрани, където им е мястото.

Работата по изграждането на двете инсталации трябва да приключи до края на годината. Проектът е на стойност 8 879 238.54 лв., като средствата от ЕС са 5 623 751.65 лв., националното финансиране – 992 426.76 лв., а собственият принос на седемте общини от сдружение „Средногорие Еко“ – 803 557.39 лв. Финалът на изпълнението на проекта трябва да бъде до 30 юни 2021 г. Предстои и да се направи разширение на пътя до ДТБО, за да могат да се движат тежките и натоварени с отпадъци камиони.

ОБЩИНА ПИРДОП  С нова придобивка
Prev Post ОБЩИНА ПИРДОП С нова придобивка
ЧЕШМА „ЛЯСТОВИЦАТА“ В ЗЛАТИЦА  Отново дарява вкусна изворна вода
Next Post ЧЕШМА „ЛЯСТОВИЦАТА“ В ЗЛАТИЦА Отново дарява вкусна изворна вода
Related Posts

Leave a Comment: