Деца и ученици боядисваха на яйца в Копривщица

  • 0
  • 114 преглеждания

Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (КБППМН) в гр. Копривщица бе инициатор на боядисване на яйца в Детска градина „Евлампия Векилова“ и столовата на СУ „Любен Каравелов“.

Двете инициативи се проведоха на Велики четвъртък от Страстната седмица преди Великден – 5 април. Гости на възпитаниците на детското заведение бяха Василка Йовкова – директор на дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ и главен счетоводител на общинска администрация, Павлина Доганова – секретар на КБППМН и Лучка Чотова – главен специалист „Наеми“.

Децата от трета и четвърта групи поднесоха на гостите си пролетен концерт, подготвен под ръководството на педагога Дора Герова. Малчуганите припомниха за игрите на техните дядовци, провеждани в миналото по горските поляни. Концертът завърши с хубаво българско хора, на което се хванаха всички, след което настъпиха вълнуващи моменти по боядисване на яйцата.

Тази инициатива бе повторена и в стола на СУ „Любен Каравелов“. Учениците от 5 до 7 клас боядисаха и украсиха около 120 яйца. Техни помощници бяха заместник-директорът на учебното заведение Теодора Цоловска, педагогът Мария Мухова, ръководителят на Домашния социален патронаж Виолета Крадлекова.

Децата бяха поздравени от председателя и секретаря на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Тони Малинов и Павлина Доганова.  Направена бе обща снимка за спомен.

ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО  Стотици минаха под плащеницата
Prev Post ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО Стотици минаха под плащеницата
СРЕЩА В ГРАДА НА ПЪРВАТА ПУШКА  За конкурса „140 години Свобода“ на „Елаците-Мед“ и „Геотехмин“
Next Post СРЕЩА В ГРАДА НА ПЪРВАТА ПУШКА За конкурса „140 години Свобода“ на „Елаците-Мед“ и „Геотехмин“
Related Posts

Leave a Comment: