ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ЗЛАТИЦА С модерно оборудване и ново обзавеждане

  • 0
  • 89 преглеждания

Приключи реализирането на проект модернизиране оборудването и обзавеждането на домашен социален патронаж

През 2020 г. Община Златица кандидатства и спечели проект за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж. Проектното предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ се финансира от Фонд „Социална закрила“, по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария. Общата стойност на проекта е 15 524 лв., от които 13 971.60 лв. са финансиране от  ФСЗ, а 1552.40 лв. е делът на Община Златица, съобщи Вера Додова от ОбА.

Кухненското оборудване и обзавеждане се достави от „АБ ТЕРМ“ – Кюстендил и включва електрическа пекарна с две камери, база за пекарната, електрическа печка с шест котлона и фурна, работна маса от неръждаема стомана, крайстенен шкаф с работен плот и плъзгащи се врати от неръждаема стомана, професионална мивка с три басейна, изцяло от неръждаема стомана, мивка с професионален плот против разливане, също изцяло от неръждаема стомана и усилена количка за казани до 150 кг.

През миналата седмица новото оборудване бе монтирано в кухнята на патронажа. В него персонал от 12 човека от понеделник до петък се грижи за приготвянето на обяда на над 120 лица, потребители на услугата от града. Подмяната на кухненското оборудване е от изключителна важност за работещите в социалното заведение, каза г-жа Додова. Създадени се условия за повишаване капацитета на услугите, свързани с приготвянето и предоставянето на топла храна на нуждаещи се от подкрепа в трудната обстановка жители на Златица, подобрена е материалната база, новото кухненско оборудване отговаря на националните и европейските енергийни и хигиенни норми и изисквания, гарантирани са по-добрите и безопасни условия на труд за персонала.

Общинска администрация – Златица ще продължи да работи в услуга на гражданите си. Този първи реализиран за 2021 г. проект е началото на множество идеи и планове за подобряване жизнения стандарт на жителите на общината, които предстои да бъдат реализирани, заяви Вера Додова.

СТОЯНКА БАЛОВА – КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ОТ 26 МИР:
Prev Post СТОЯНКА БАЛОВА – КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ОТ 26 МИР:
ЛЕКОАТЛЕТКАТА НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ОТ СЕЛО МИРКОВО
Next Post ЛЕКОАТЛЕТКАТА НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ОТ СЕЛО МИРКОВО
Related Posts

Leave a Comment: