ЕЛАЦИТЕ–МЕД АД И ГЕОТЕХМИН ООД ОБЯВЯВАТ РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

  • 0
  • 113 преглеждания


„140 години Свобода. Героите и събитията от моя роден край“

ПРОГРАМА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
„КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ“

Елаците-Мед и Геотехмин обявяват регионален ученически конкурс на тема: „140 години Свобода. Героите и събитията от моя роден край“.  

В конкурса са поканени да участват ученици от 5 до 12 клас от 12 училища-партньори на инициативата в регионите, където двете дружества развиват дейност: ОУ „Георги Бенковски“, с. Мирково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица, Аграрно-техническа професионална гимназия, гр. Златица, Професионална гимназия по механо-електротехника, гр. Пирдоп, ПГТХТ „Никола Димов“, гр. Пирдоп, СУ „Сава Савов“, гр. Пирдоп,  СУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица, СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев“ и Професионална гимназия „Тодор Пеев“, гр. Етрополе.

Учениците имат право да участват с една своя творба по избор  - рисунка или писмена творба - стихотворение, съчинение, есе или мултимедийна презентация. Тя трябва да бъде посветена на Освобождението от Османско владичество или на събитията, довели до възкресението на българския народ. Участниците в конкурса могат да споделят представата си за пробуждането на народа, за будителите и героите, за националноосвободителните борби в родния си край; за дългия път към свободата, Руско-турската война и Освобождението на България. Какви саизмеренията и цената на свободата в контекста на националната идея и историята? Как се отнасяме към идеалите и към паметта на онези, които направиха възможно да разкъсаме оковите на робството?

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

·        Първа възрастова група –   от 5 до 7 клас

·        Втора възрастова група –  от 8 до 12 клас

 

КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ:

РИСУНКА

(приемат се творби на учениции от двете възрастови групи)

В сюжета на рисунките участниците трябва да представят своето разбиране и познания за национално-освободителните борби, героите и пътя на народа ни към Освобождението.

ПИСМЕНА ТВОРБА

(стихотворение, съчинение, есе, мултимедийна презентация – по избор. Приемат се творби на учениции от двете възрастови групи)

Учениците трябва да изберат една от посочените форми и на базата на познания да представят собствена интерпретация на посочената тема. Съчиненията трябва да са максимум до 4 страници. За стихотворенията няма ограничение в обема.

Писмените творби могат да бъдат набрани на компютър, с номерирани страници, шрифт Times New Roman, с размер 14, по-изключение се приемат ръкописни текстове, написани четливо.

Мултимедийните презентации трябва да бъдат в обем до 10 слайда. Няма ограничение в избора на компютърна програма. Участниците са свободни да добавят музика, видео и др.

ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ

Рисунките се предават на хартиен носител в един екземпляр.

Писмените творби (стихотворение, съчинение, есе) се предават на хартиен носител в един екземпляр.

Мултимедийните презентации се предават разпечатани на хартиен носител в един екземпляр, както и на електронен носител по избор (CD/флашка, които се връщат на участника).

Творбите се предават на учителите, обявили конкурса в училището.

Важно е да се знае, че на гърба на всяка творба трябва да има следната информация: заглавие на творбата, двете имена на участника, клас, училище, град, e-mail за контакт с участника или с негов учител/родител. За мултимедийните презентации - информацията по-горе трябва да е посочена в отделен слайд.

Краен срок за предаване на творбите в училище -  16 април 2018г.

Обявяването на победителите ще бъде през юни 2018г. Ще бъдат връчени предметни награди за първо, второ и трето място във всяка от възрастовите групи и конкурсните категории.

Информация за предишните ни конкурси, победителите и техните творби може да видите в специално създадения за програмата сайт:www.kulturainatzionalnaidentichnost.bg

В МИРКОВО  Беседа пред възрастни хора за здравословно хранене
Prev Post В МИРКОВО Беседа пред възрастни хора за здравословно хранене
ИНВАЛИДИТЕ ОТ ЗЛАТИЦА   Честваха троен празник
Next Post ИНВАЛИДИТЕ ОТ ЗЛАТИЦА Честваха троен празник
Related Posts

Leave a Comment: