Елаците-Мед АД стартира лятна „Стажантска програма – 2017 г.“

  • 0
  • 99 преглеждания


От 2011 година, за седми пореден път „Елаците-Мед“ ще организира и ще проведе лятна Стажантска програма. Тя е част от програмата за корпоративна социална отговорност и важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството.

Стажантската програма е насочена към студентите, завършили III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността, които имат желание и са мотивирани да  приложат на практика знанията си в голямо и устойчиво развиващо се предприятие.

Програмата дава възможност на младежи от техническите и икономическите специалности от различни висши учебни заведения да преминат летен студентски стажс продължителност от юли и до септември. Стажът е платен и се провежда в реална работна среда в Обогатителен комплекс, с. Мирково, и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе. Стажантите работят под ръководството на наставници - доказани професионалисти, с богат опит.

До сега в Стажантската програма са участвали повече от 180 студенти от различни специалности, като част от тях вече се присъединиха към екипа на „Елаците-Мед“ АД.

Какво предлагаме ние?

·        Работа в мотивиран и динамичен екип;

·        Придобиване на практически познания и умения в реална работна среда;

·        Прилагане на натрупани знания в практиката и развитие на потенциала;

·        Желание за дългосрочно сътрудничество;

·        Месечно възнаграждение.

Какво се очаква от кандидатите?

·        Желание да учиш и да работиш в екип;

·        Готовност за работа с нови технологии и да се развиваш;

·         Отговорно отношение към процеса на обучение и поставените задачи.

Изисквания:

В Стажантската ни програма могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:

1.         Разработване на полезни изкопаеми.

2.         Обогатяване и рециклиране на суровини.

3.         Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ.

4.         Маркшайдерство и геодезия.

5.         Механизация на минното производство.

6.         Автоматизация.

7.         Електроенергетика и електрообзавеждане.

8.         Електроника.

9.         Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси.

10.    Геология и геоинформатика.

11.   Хидрогеология и инженерна геология

12.    Химично инженерство.

13.    Машиностроене.

14.    Транспортна техника.

15.    Хидротехническо строителство.

16.    Компютърни системи и технологии / Софтуерно инженерство.

17.    Финанси, счетоводство и контрол / Икономика.

18.    Управление на човешките ресурси.

Кандидатстване за Стажантската програма

Изпратете автобиография, мотивационно писмо и академична справка за успех на e-mail: jobs@ellatzite-med.com  или на адрес:   „Елаците-Мед” АД, Човешки ресурси, с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област, не по-късно от 15 май 2017 г.

Посочете периода, за който желаете  и имате възможност да бъдете на стаж в „Елаците-Мед” АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец.

Арт работилница за ученици по изобразително изкуство
Prev Post Арт работилница за ученици по изобразително изкуство
Стартира Дуално обучение в региона на Средногорието с подкрепата на Аурубис България
Next Post Стартира Дуално обучение в региона на Средногорието с подкрепата на Аурубис България
Related Posts

Leave a Comment: