ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Когато говоря за проблемите на общината, започвам от махала „Бодят“ и свършвам със Златица, минавайки през Карлиево, Петрич и Църквище

  • 0
  • 85 преглеждания

Визитна картичка:

 

Инж. Стоян Николов Генов е на 55 години. Завършил е три магистратури – по автоматизация на минното производство, индустриален мениджмънт и инженерна безопасност. Двадесет години от трудовия му път преминава в „Елаците-Мед“, и 10 години в „Дънди Прешъс Металс“. През мандата 2011 – 2015 е председател на ОбС – Златица и член на УС на Националната асоциация на председатели на общински съвети. През 2015 – 2019 е общински съветник от листата на БСП. Семеен, с две деца.

-         Г-н Генов, Каква е равносметката за Вас, след изминалите малко повече от 100 дни откакто поехте управлението на Община Златица?

-         Ще започна от първия ден, когато след церемонията по встъпването ми в длъжност на 14 ноември 2019 г. тръгнах към общината. В кабинета ме чакаше екип на Сметна палата, който работеше от няколко дни в ОбА. И първата новина, която получих при срещата си с него бе, че сумата от 646 399 лв., изчезнали при довършване строителството на училището, се начислява като задължение на общината. Ще трябва във времето, по схема на Министерството на финансите, те да бъдат възстановени, т. е. да бъдат изплащани от жителите на Община Златица. Това беше първата новина, признавам си – много неприятна.

А извън това, първите неща, с които се захванах, бе да се запозная с фактическата обстановка в ОбА, да дам възможност на нейния екип да работи. Много хора очакваха да уволнявам, да променям, да правя резки завои, което не е в природата ми. Дадох възможност на всеки за изминалите четири месеца, всъщност днес (бел. на редакцията: –  14 март), се навършват точно четири месеца от началото, да покаже какво може, да даде всичко от себе си. А на мен – да имам време да преценя и да комплектовам екипа. За съжаление, ОбС не гласува структурата и предложението ми за запазване броя на заетите в държавните дейности. Смятам, че кметът е този, който трябва да има грижата за екипа, с който да работи през мандата. Разбира се, аз съм върнал структурата за ново разглеждане от ОбС в границите на законно установения срок.

Предприех няколко действия, които смятам, че са наложителни. Организирахме приемни в трите съставни селища на общината, което бе предложено по време на предизборната кампания от самите жители на с. Карлиево, с. Петрич и с. Църквище. Голям екип от ОбА бе във всяко едно от населените места и се запозна с проблемите на хората. Някои от тях бяха решени на място, след консултация със специалистите. Други намериха решение след това. Това ми позволи да бъда в близък контакт с гражданите, което до момента не се беше случвало в общината. Приеха ни много радушно, много голяма активност имаше на тези приемни. В последствие организирахме обществени обсъждания на бюджета и безплатни приемни с юридически специалисти.

Очакванията ми не бяха големи какво ще намеря в общината като фактическо състояние и те се потвърдиха. Намерих една обезверена администрация, недоверчива към себе си и към ръководството. Имаше някои преназначения, направени буквално дни преди избора ми за кмет. Знаем какви са и настроенията на обществеността спрямо ОбА. А това е нещо, което във времето трябва да променим и хората да имат доверие на специалистите от местната власт. Ще дам пример – много силно впечатление ми направи, че в сградата на администрацията се пуши. Нещо, което е абсолютно немислимо и недопустимо за една държавна институция. Но това беше най-малкото. Проведох разговори и нещата потръгнаха – подобри се пропускателният режим, спазването на работното време. Работещите в администрацията започнаха да си говорят помежду си. Това е, което се случи от началото на мандата, ако правилно съм разбрал въпроса Ви.

-         Какви са приоритетите, върху които ще съсредоточите усилия през настоящата година и до края на мандата?

-         Приоритетите са заложени в програмата ми. Това, което ще направим през 2020 година, е заложено финансово и в бюджета. Първата стъпка беше първата копка за реализацията на проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Един голям проект на всички общини от Средногорието, в който Златица е водеща. Нещата документално и организационно са оформени в предходния мандат. Ще се обособи работна площадка, разкриването на работни места е допълнителен плюс за нас. Дейностите вече започнаха – първо, изкопни работи, а след това доставка и монтаж на оборудването. Партнираме си постоянно с колегите от останалите общини. И на месечните срещи, които провеждаме, коментираме статуса на проекта.

Предстои ни довършване на проекта за асфалтиране на улиците „Розова долина“, „Владислав Варненчик“ и „Софийско шосе“, който също е подготвен и стартирал през предходния мандат. Имахме среща с живеещите на ул. „Розова долина“, на която хората не реагираха положително, когато разбраха, че ще се направи само полагане на бордюри и асфалтова настилка на уличното платно и в заданието не се включват тротоарните площи. Но така е разработен проектът. Разбира се, ще търсим начин за решаването на проблема и такава беше идеята на тази среща. Доколкото знам, никога преди по какъвто и да е повод не е търсено мнението на жителите, които са заинтересовани от предвидените дейности. Търсим максимална прозрачност и обективност на това, което правим.

Предстои подмяната на настилката на двете главни улици на Златица. И тук се включва само асфалтиране и частична подмяна на бордюри и плочки по тротоарите, което също ще е проблем, тъй като голяма част от тях са компрометирани и трябва да бъдат подменени. Дори този участък в района на площад „Пещерата“, който е на Агенция „Пътна инфраструктура“, не е предвиден за асфалтиране, но ще търсим начини да рехабилитираме целия път.

Проблем ще възникне и с дърветата по тротоарите. Немалко от тях са надигнали плочките със своята мощна коренова система. Поставих този въпрос на Председателски съвет на ОбС и на самата сесия. И с помощта на комисията по екология и гори да търсим съвместно решение. Защото със сигурност ще има насрещно съпротивление – защо отрязахте дърветата? Други ще кажат – асфалтира се за години напред, защо оставихте дърветата, които рушат настилката и тротоарите? И едните, и другите ще имат своите основания. Имаме намерения да подновим дървесните видове с такива, които нямат мощна коренова система и да са пригодими за такива пространства. В този процес сме отворени за дискусия, ще търсим и помощта на ландшафтен специалист и лесоинженери, за да намерим приемливо за всички решение и да сведем до минимум недоволството на хората. Това трябва да стане максимално бързо, тъй като проектът е в ход.

Предприех действия по подготовка на проект за подмяна на уличното осветление. Кандидатствахме още в първите дни на мандата и вече имаме приет одит. Проведохме и извънредна сесия, на която разгледахме въпроса. До 20 март трябва да го внесем и се надявам, че ще се случи, тъй като, степенувано след проекта за „В и К“ мрежата, той е най-важен за града и за хората.

Има още един проект – изграждане на волейболна площадка в двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“. По него има организационни дейности, които трябва да изпълним, за да започнем реализация. Приоритет е и подкрепям изцяло дуалното обучение в Професионална гимназия „Златица“. Работим съвместно с големите компании и инженеринговата група, като водещ партньор е „Аурубис България“.

Започна ремонт на полицейския участък в Златица, за което подкрепа ни оказват от „Елаците-Мед“ и той е вече пред приключване. Използвам случая да изразя своята признателност към ръководството и колектива на компанията за положителното отношение и съпричастие за подобряване на средата, в която извършват част от своята дейност служителите на МВР в общината. Подкрепа ни оказаха чрез осигуряване на офис техника и от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“.

Предстои ни тази седмица да входираме проекта за реконструкция на моста в с. Петрич по програмата за бедствия и аварии. Такъв вече е внесен и за река Карлиевска, който е необходимо да се актуализира и вече сме предприели тези стъпки. Още в първия ден на мандата научих, че хижа „Свищи плаз“ ще бъде затворена и има наложен акт от 10 000 лв. Група туристи не са получили подслон и те са се отнесли към Комисията за защита на потребителите. С активните стъпки на юриста на общината успяхме да категоризираме планинския дом – получи оценка един еделвайс, точно във времето, докато беше затворен. Даден ни е срок от шест месеца, за да изпълним предписанията и да защитим дадената категоризация и хижата да продължи да се развива.

Заложено е за настоящата година и вече започнахме работа по обособяването на здравни кабинети в града и в трите села. Това е идея, която е на гражданите. В съставните селища на общината преобладават възрастните хора, които са зависими от транспорт, а трябва да получат квалифицирана медицинска помощ. В Златица, въпреки наличието на медицински център, е съвсем нормално жителите да имат такива искания за решаване на здравните им нужди. Първите стъпки вече са направени. Обособяват се във всички селища помещения, които да бъдат пригодени за тази дейност. Помагат ни от „Аурубис България“, „Геотехмин“ и „Елаците-Мед“, за което съм им благодарен. Много разчитам, вече при организацията на дейността, „Аурубис България“ да е основният ни партньор. И тук имаме проблеми, но смятам, че с подкрепата на големите компании и на институциите, от които зависи лицензирането на тези кабинети, ще успеем да ги отворим. Кабинетът в Златица е готов – това е бившият рентген. Имаме един 3 D ехограф, закупен от „Аурубис България“, който е на много високо ниво. Ползването му в кабинета ще бъде безплатно за жителите. За селата Карлиево, Петрич и Църквище ще е същото – в здравните кабинети ще се извършват медицински манипулации – поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане или насочване към ползване услугите на МБАЛ – Пирдоп. В тях ще работят медицински сестри, фелдшери и доктори консултанти. Идеята ни е да са в услуга на хората. Смятам, че по този начин ще подпомогнем и дейността на районната болница.

Като отворихме темата за МБАЛ, ще споделя, че по нея имаше много спекулации, че съм поел ангажимент лечебното заведение да има по-голямо финансиране. Предложихме на ОбС, след като се направиха разчети, по-голяма сума в бюджета, което можехме да си позволим, защото съм убеден, че това е отговорност на кмета към населението. Отговорност, която и останалите общини изпълняват. Благодарен съм на общинските съветници, че приеха с разбиране този въпрос и го подкрепиха.

-         Остана ли санкцията на общината от Министерство на финансите и как ще осигурите средства за всички тези проекти и намерения, за които говорихте?

-         Община Златица е със запорирани сметки. Тя има запор от повече време насам, поради неплащане на задължения към кооперацията. Сега запорът е за пореден път и това създава проблеми в дейността на ОбА. Запорът е наложен поради неизплатени средства по проект от предходния мандат към една фирма, която завежда дело и го печели. През лятото на 2019 г. общината пропуска срока за обжалване, не знам защо. И заради този пропуснат срок, и по други причини, които безспорно са установени от разследващите органи, се е стигнало до изплащане на допълнителни такси и лихви. Към настоящия момент сумата от 25 000 лв. е достигнала на повече от 37 000 лв., което отново ще бъде изплатено от гражданите на общината. Сега съм изправен пред дилемата да разпиша по спешност изплащането на тази сума, за да може общината да работи. Същата фирма е предявила съдебен иск за изплащане на още 107 000 лв. Наскоро ни бе представен и доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция, за Туристически посетителски център, бившият Дом на механизатора „Юрий Гагарин“. Констатирани са нарушения, но актове не са издадени, поради изтекъл срок на давност.Такива обаче са издадени за неправомерни действия в дома на покойника в гробищния парк.Тези актове ще бъдат остойностени във времето и също ще бъдат тежест на общината.

Вчера (бел. на редакцията – 13 март) получих поредния съдебен иск за изплащане на суми – повече от 50 000 лв., на кооперацията. Това също е проблем, наследен от предходни мандати. Наскоро Областната прокуратура поиска да ѝ бъдат изпратени всички документи по тези дела. Както знаете, ОбС провежда заседанията си в читалищната сграда, но останалите институции – пенсионерският клуб, социалната служба, продължават да населяват спорните помещения, в сградата на общината. Това е наследство от много години и трябва веднъж за винаги нещата да се доведат до край. Да се види дали тази една-трета е собственост на кооперацията или на общината. Има съдебно разпореждане до 26 март общината да освободи помещението, придобито през миналата година с решение на ОбС от „Елаците-Мед’’, което в последствие кооперацията придоби чрез тръжна процедура. Това се случи през предходния мандат заради неизплатени наеми.

Проблемът с довършване на училището също е много важен. Сградата с времето се руши. Ходих преди няколко дни – новият покрив е пропаднал, вижда се и отвън за какво става дума. Трябва да предприемем стъпки да се пусне поне столовото хранене на учениците. Защото години наред те ходят в студ и пек на повече от километър, за да се хранят в Социалния патронаж. За изчезналите средства по този проект са образувани дела, които може да се проточат с години, както се и случва. Но това не трябва да ни пречи да предприемем необходимите мерки за облекчаване на нашите деца и да им осигурим качествено хранене в самото училище, както е нормално и редно.

-         За краткото време, през което сте кмет, как преценявате отношенията между ОбА и ОбС?

-         На този етап смятам, че нещата са в начална фаза. Като отношения мога да кажа, че са нормални. Вие знаете, че още на втората сесия присъства цялата общинска администрация. Това беше първата ми стъпка и идея да работим заедно. Всеки един от екипа се представи с позицията и отговорностите си, за да се знаят и познават двете страни. Има и моменти, и мои предложения, които не се приемат. На последната извънредна сесия предложих още една актуална тема – за придобиване територията на бившия техникум, сега Професионална гимназия „Златица“. Във времето назад не е направено необходимото, за да бъде придобита. И това налага сега да бъдат изплащани допълнителни средства. Радващо за мен бе, че всички съветници приеха това като задължение към обществеността на Златица. Защото в миналото тези земи са дарявани от хората за първото в района професионално учебно заведение. И предложението ми беше за изплащането на тези суми да бъдат ползвани част от средствата, които бяха освободени след решението ва ОбС за възнаграждения на съветниците от 1 % . За година това са около 90 000 лв., а за четири години е доста сериозна сума. В разговор по между си съветниците решиха, че тези пари ще бъдат насочени за социални помощи, рехабилитация на улична мрежа, което се надявам те да „облекат“ в решения. Добре бе, че решението за придобиването на имота, бе гласувано от всички.

Позволявам си да споделя и проблема с моето възнаграждение – една тема, с която се спекулира в публичното пространство. Смятам, че това е целенасочена кампания срещу мен, с цел да се измести общественият фокус от актуалните теми на момента – кратерите по златишките улици, сринатата „В и К“ система, запорираните сметки в общината, наследените съдебни спорове за училището, с кооперацията и други. Заплатата на кмета на Община Златица не е темата в общината. Това е най-малкият проблем. Да, важно е за мен, както и за всеки един от останалите ръководители на местната власт в Средногорието. Тук, смятам умишлено, този въпрос се преекспонира в общественото пространство, за да ми бъде оказван натиск. Колко ще бъде месечното възнаграждение на кмета на Общината е важно за мен като родител и глава на семейство, като авторитет и отговорност, която съм поел пред гражданите. Какъв ще бъде нейният размер определя с решение ОбС, но то по никакъв начин няма да повлияе на мотивацията ми и работата от тук нататък. Работният ми ден е 10 - 12 часа, това лесно може да се провери на турникет системата на входа на ОбА.  Заплатата на кмета е сума, която се дава от суверена – държавата, и тя с нищо не тежи на общинския бюджет. И нито една стотинка не е за сметка на данъкоплатците на общината, за разлика от възнагражденията на общинските съветници. Приемам го като наказателна акция срещу себе си, защото е възнаграждение за извършена дейност през съответния месец. Дали за седмица време, месеци, години, като кмет нещо си направил, оценката я дава друг – избирателите. Съгласно законите на страната, всеки трябва да получава адекватно на труда му възнаграждение, а смея да твърдя, че по-голяма част от денонощието ми преминава в работа за общината, въпреки че има служители в ОбА, които получават по-голямо месечно възнаграждение от кмета. Но, както вече казах, това е отговорност и съвест на членовете на ОбС. Не съм оспорил тяхното решение и няма да го направя, както сторих с отказа за подкрепа предложението ми за структура на общинската администрация.

-         Обявена е вече обществената поръчка за изграждане на довеждащ газопровод и газоразпределителна станция. Какви ще са ползите на Златица от този проект?

-         Това е една обединителна тема за нас. Сърцето на този проект е на златишка територия. И когато се правиха обществените обсъждания граждани повдигнаха въпроса газоразпределителната станция да носи името на града, в чието землище е разположена. До сесията, на която се даде съгласие за предварително преминаване на трасето, този въпрос не беше решен. Обединени с ОбС поставихме условия и в решението е записано по мое предложение да се направи тази промяна, като се предприемат от моя страна стъпки за контрол на неговото изпълнение. Това е въпрос на чест, на коректност към действителното положение. И смятам, че така е редно – тази газоразпределителна станция ще носи името „Златица“.

Позитивът е, че в района идва нова възможност за гориво и ползи за населението. Ще направим необходимото да обвържем проекта за газифициране на града и „В и К“.  Казвам, че това ще е опит, защото смятам, че така е редно. Търсим възможности за подобряване на водопроводната и канализационната мрежа и двата проекта да бъдат обединени. От тази газоразпределителна станция ще тръгне синьото гориво към „Аурубис България’’ и  Средногорието. Вече се работи по такъв проект от страната на компанията за газифициране и в самия град. Друга полза е ангажирането на изпълнители от Златица, на хора от района, т. е. откриването на нови работни места. Предвижда се газифициране на обществените сгради.

-         Успяхте да постигнете значим напредък в културната област – това, което се случва в гр. Златица, да се представя и пред жителите на селата Карлиево, Църквище и Петрич. Ще продължите ли тази практика?

-         В бюджета на общината заложихме повече средства за култура за настоящата година. И това бе адмирирано от хората, заети в тази сфера. Акцента поставихме върху читалищата, като смятаме, че това са институциите, около която трябва да се гради културата във всяко населено място. Радвам се, че настоятелствата и самодейците приеха позитивно тази наша стъпка. Ще продължим да залагаме както на културата, така и на спорта с финансовото обезпечаване на тези дейности. Всеки месец организирам среща, на която присъстват ръководителите на институции, включително председателите и секретарите на читалищата. Което е ясен знак от нас, че залагаме на културата и самодейността. В духа на прозрачност на тази среща се чува всичко, което предстои в културния ни календар като организация, съгласуване на действията между отделните институции. Смятам, че това е полезен ход и се приема от ръководителите на всички тези звена. Всяка среща се очаква с нетърпение, за да се поставят конкретните въпроси и намерения. Говорим вече на един език и диалога го водим с всички, като водещата сила е читалището. Прави впечатление, че на културните прояви, празници и чествания идват много хора, което за нас е положителен знак за промяна в отношението на обществеността.

-         Какво е Вашето пожелание към жителите на Община Златица?

-         На първо място, да ги призова да ми вярват и да имат търпение. Няма как да обещая, че с магическа пръчка ще свърша всичко през тези четири години, каквото те биха искали или е необходимо. Защото това, което виждате като проблеми на общината, не е от вчера. Нека да не се приема като оправдание, но ако те продължат да имат доверие в мен, ги уверявам, че ще положа максимални усилия техните искания и трудности да бъдат решавани. И с общите усилия на ОбС и ОбА, на гражданството, с консенсус, диалог и обединени да вървим заедно към преодоляването на проблемите и предизвикателствата, които ни предстоят. Винаги, когато ми се налага да говоря за решаването им, започвам от махала Бодят и свършвам със Златица, минавайки през Карлиево, Петрич и Църквище. Пожелавам им да бъдат здрави и да вярват, че нещата ще се случват.

Превантивни мерки на „Аурубис България“ АД
Prev Post Превантивни мерки на „Аурубис България“ АД
Виртуални национални дни на кариерата“
Next Post Виртуални национални дни на кариерата“
Related Posts

Leave a Comment: