Превантивни мерки на „Аурубис България“ АД

  • 0
  • 83 преглеждания

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение, „Аурубис България“ АД създаде Вътрешен оперативен щаб от ръководители в компанията, който определя, изменя своевременно, съгласува и координира предприетите превантивни мерки в зависимост от развитието на ситуацията, законовите промени и институционалните разпоредби. Оперативният щаб е в състав: Тим Курт - изпълнителен директор, Димо Кирилов – директор „Производство“, Николай Неделчев – „Технически дейности“, Ивайло Вътев – „Финанси“, Анелия Димова – „Човешки ресурси“, Ирена Радева – „Сигурност и управление на риска“, Евелин Русинов – ЗБУТ, д-р Жанета Рачева – „Здравна служба“, Ивайло Георгиев – „Връзки с институциите“.

Забранени са посещенията на външни лица в медодобивния завод на „Аурубис“ до Златица и Пирдоп. За всички служители на компании - подизпълнители и доставчици, които осъществяват постоянна дейност на територията на завода или отговарят за всекидневното обезпечаване със суровини и материали, свързани с непрекъснатия производствен процес, са валидни същите мерки, каквито и за служителите на “Аурубис България” АД. На територията на завода не се допускат хора със симптоми на респираторни заболявания: кашляне, кихане, повишена температура.

Забранени са всички командировки в страната и чужбина. Служителите, които са пътували зад гранцица, независимо дали служебно или лично, не могат да влизат в завода за срок от 14 дни след завръщането им. Тези служители остават вкъщи и са задължени, в допълнение към предоставените им указания, да се свържат по телефона с личния си лекар.

Всички служители, в извънработното им време, са задължени да се придържат към разпоредбите за спазване на хигиена, пътувания, ограничаване на събиранията в групи, посещения на публични места. Ако служител на компанията реши да пътува в чужбина по лични причини, след завръщането му за него са в сила разпоредбите за домашна карантина.

„Аурубис“ отмени всички планирани публични прояви, организирани от компанията или пряко свързани с участието й, като публични събития на национално ниво, на местно ниво и други инициативи, свързани със струпването на хора.

Служба „Трудова медицина“ на територията на завода спря плановите профилактични прегледи. Офисът на компанията в София преустанови работа. Информационният център в Пирдоп е затворен. Своевременната връзка с гражданите от региона се осъществява по телефон или електронна поща.

Ръководителите на направления в компанията организират ротационен режим на работа – там, където това е приложимо. Оперативки, инструктажи и други належащни работни срещи, свързани с непрекъснатия производствен процес, както и законово изискваните вътрешни обучения, се провеждат дистанционно или на малки групи, така че да се осигурява необходимото отстояние между участниците. Прекратени са външните обучения. Променен е вътрешния ред за обмен на документи.

Увеличена е степента на дезинфекция на всички помещения. Осигурява се дезинфектант на алкохолна основа в санитарните възли, на входовете и изходите. Денонощно се дезинфекцират автобусните спирки и пешеходните маршрути на територията на завода. Дезинфектират се автобусите за превоз на служители.

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ Участва във виртуални „Дни на кариерата“
Prev Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ Участва във виртуални „Дни на кариерата“
ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА  Когато говоря за проблемите на общината, започвам от махала „Бодят“ и свършвам със Златица, минавайки през Карлиево, Петрич и Църквище
Next Post ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Когато говоря за проблемите на общината, започвам от махала „Бодят“ и свършвам със Златица, минавайки през Карлиево, Петрич и Църквище
Related Posts

Leave a Comment: