Извънредна сесия за проблемите на „В и К“ сектора в Копривщица

  • 0
  • 117 преглеждания

На 3 август в заседателната зала на местния законодателен орган на Копривщица се проведе извънредно заседание. Присъстваха кметът на общината Бойка Дюлгерова и група граждани. Първият въпрос, който общинските съветници разгледаха, бе изслушване на копривщенци.

Живеещите на една от централните улици на града – от лявата страна по поречието на река Тополница, изложиха своите притеснения от запушената канализация на улицата, на която живеят. Те поставиха остро въпроса, който повече от 10 години не е решен.  Вследствие на това, че няма оттичане на отпадните води, приземните етажи на къщите в района около Кооперативния пазар, се пълнят с нечистотии и миризмата е непоносима при тези високи температури.

Съветникът Мария Тороманова припомни, че тръбите на канализацията по една от главните улици просто ги няма. Това беше установено по аварийните дейности, които бяха извършени още преди 1 – 2  години. Състоянието на отпадната система е толкова зле, че се нуждае от спешни действия, защото всичко се събира в тази канализация. Кметът и общинските съветници обсъдиха въпроса и подкрепиха исканията на гражданите. Председателят на общинския съвет Любомир Цеков и кмет през мандата 2007 - 2011 година, сподели, че тогава е изработен план за подмяна на цялата „В и К“ мрежа на Копривщица. През годините той не е получил одобрение при кандидатстване. Затова се кандидатства за финансиране по европейските програми и са подменени инсталациите само на 8 улици от Копривщица.

Кметът Бойка Дюлгярова заяви, че този план вече е актуализиран и с проектната документация може да се кандидатства за финансиране от национални и европейски програми. Тя изрази загрижеността си, че при сегашното състояние на „В и К“ системата на целия град, тя се нуждае от радикални  подмяна. Подкрепена беше идеята за написване на протестна нота,        която да бъде подкрепена с подписите на копривщенци.

Във връзка с провеждане на общо събрание на акционерите на „МБАЛ -Пирдоп“ АД общинските съветници упълномощиха кмета г-жа Дюлгярова да представлява Копривщица на форума.

В ГРАДА МУЗЕЙ КОПРИВЩИЦА  Представиха Славейковата Библия
Prev Post В ГРАДА МУЗЕЙ КОПРИВЩИЦА Представиха Славейковата Библия
НА ДЕБЕЛЯНОВИТЕ ВЕЧЕРИ   Прожектираха филм за завръщането на поета у дома
Next Post НА ДЕБЕЛЯНОВИТЕ ВЕЧЕРИ Прожектираха филм за завръщането на поета у дома
Related Posts

Leave a Comment: