КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ИНЖ. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА:

  • 0
  • 110 преглеждания

Със средства от бюджета можем да си позволим само изкърпване на уличната мрежа

-         Г-жо Иванова, жители на гр. Златица сигнализираха за тежкото състояние на ул. „Васил Петлешков“ при дъждове. Образуват се малки езера, които я правят трудно проходима дори с автомобили. Подобно е състоянието и на успоредната й „Нено Гугов“, както и някои други в квартала. Предвиждат ли се ремонти в района и какво се прави в общината за подобряване на пътната инфраструктура?

-         Действително, в тази част на гр. Златица – не само ул. „Васил Петлешков“, но и ул. „Събко Милков“, „Розова долина“ и др., са улици, които са в много лошо състояние. За съжаление, не може да се предвидят ремонти и тяхното преасфалтиране, главно по две причини – първата е финансова – в общинския бюджет няма средства за тази цел. Втората причина е по-важна и основателна – водопроводната мрежа в тази част на града не е подменена и всякакви ремонтни дейности по уличната мрежа са безсмислени, преди това да бъде направено. Няма как да се полага асфалт, тъй като тежките машини пукат старите етернитови тръби и предизвикват течове от тях. Именно там са и най-честите аварии на „В и К“ мрежата, особено в летния сезон. По тази причина кварталът често страда от прекъсвания на водоснабдяването.

Това, което направихме през миналата година, бе с грейдер да подравним настилката, за да бъде проходима улицата и да не се образуват малките езера, за които говорите. Неравностите по улиците са в резултат на отстраняване на водопроводните аварии. Това сме предвидили и за настоящата година – да подравним пътните платна. Стартирахме в края на месец юни такива стъпки, избран бе и изпълнител – фирма, която спечели проекта – говоря за „Автомагистрали Хемус“. Подготвена бе необходимата техника и човешки ресурс за изпълнението на проекта, но дейностите от страна на фирмата се забавиха. Попречиха продължителните дъждове. От четвъртък – 9 август, компанията вече започна извършването на ремонтите по уличната мрежа с изрязването на местата с дупки по улиците и запълването им с асфалт. Със средствата от бюджета можем да си позволим само изкърпването на уличната мрежа. Ще се ремонтират улиците, по които има най-голям и интензивен автомобилен поток. За останалите няма да имаме финансов ресурс – разполагаме само с 40 000 лв. за тези дейности.

Нещото, което правим от няколко години и хората, предполагам, не са го забелязали, е залагане на средства в бюджета на общината за подмяна на водопровода на дадена улица, а на следващата година се гласуват средства за нейното асфалтиране. Така, малко – по малко, подменяме водопровода и канализацията. Това направихме с ул. „Христо Ботев“, която е над детската градина. През 2017 г. се подмени водопроводът, сега предстои да се завърши ремонтът с асфалтирането й. Такива са възможностите на общинския бюджет. За съжаление, не можем да кандидатстваме с проекти по европейските програми за рехабилитация на водопроводната мрежа, тъй като процедурата е за общини над 10 000 жители. Това ограничава и възможностите за обновяване на улиците. Подали сме и проект за подмяна на главни водопроводни  клонове и съответно настилка към държавния бюджет, но както наскоро разбрахте, финансирането от държавата е по неясни правила и ние, естествено, не сме от печелившите, въпреки че сме описали изключително лошото състояние на водопровода. А от там и средата на живот за около 5000 граждани на държавата, които редовно си плащат задълженията към нея!

-         За най-дългите улици на града – „Златишко поле“ и „Розова долина“, как стоят нещата, защото и те от години са в много тежко състояние…

-         За „Розова долина“ различното при нея е, че с общински средства успяхме да подменим водопровода. В края на миналата година имаше програма с приоритет за ремонт на улици с подменени подземни комуникации – водопроводна и канализационна мрежа. Кандидатствахме с проект за ул. „Розова долина“, за наше съжаление средствата от програмата бяха насочени към общините от Северозападна България и ние не получихме одобрение. Основната от причините е, че по един от критериите – ръст на безработицата, при нас тя е малко, и не бяхме допуснати до класиране.

В момента има нов прием на проекти и вече сме входирали пакет от документи за улиците „Софийско шосе“, „Владислав Варненчик“ и „Розова долина“ за възстановяване. Надявам се този път да успеем. Ако не бъдем отново допуснати, по причина на споменатия вече критерии – нисък праг на безработицата, имаме резервен вариант – в бюджета на общината за 2019 г. ще заложим средства за рехабилитация и възстановяване на асфалтовата настилка по „Розова долина“

Улица „Златишко поле“ е същото положение, с общински средства сме подменили асфалта до борсата, останалата част изкърпваме през годините. Най-лошо е нейното състояние при общежитията и малко след борсата.

-         Пострада ли общината по време на последните порои в края на месец юли? Какви са щетите и как възстановихте пораженията?

-         Много пострада общината, при това – на три пъти. Хубавото бе, че по-голямата част от населението почти не разбра за затрудненията и наводненията, които предизвикаха продължителните обилни валежи и какви щети бяха нанесени на града и някои от съставните селища. Тъй като с помощта на нашите партньори бързо успяхме да реагираме. Използвам случая да изразя нашата огромна благодарност към „Елаците-Мед“. Веднага, само с едно обаждане по телефона, ръководството на компанията и изпълнителният директор инж. Драгомир Драганов, реагира веднага – изпратиха нужната ни техника и инертен материал. Нивото си бяха повишили много реки, излязоха от коритата си и имаше опасност да пострадат немалко жилищни и стопански сгради на хората. В село Петрич малката река, която в обичайно време е с много слаб отток и преминава през центъра на селото, беше излязла от коритото си и наводнила къщи. Хубавото бе, че в горното й течение реализирахме проект за корекция на бреговете, и ако не беше това, къщите в съседство щяха да бъдат отнесени от буйните води. Позволявам си да посоча, че именно за тази строителна дейност – корекцията на бреговете на реката, „доброжелатели“ подадоха сигнал в прокуратурата срещу изпълнението на проекта, но успяхме да се защитим, доказахме необходимостта му и се оказахме прави. Всичко е наред с документацията и се видя ефектът от тази корекция – предпазихме къщите на хората.

В гр. Златица река Балъм дере излезе от корекцията си още при вилна зона „Черешака“ и започна да тече по улиците. Водата нанесе големи щети на реализирания вече проект на Местната инициатива „Милетия“ – при известното Кър чешме. Поражения бяха нанесени включително и на водохващането на чешмата. Работници от общината го възстановиха и сега изчакваме реката малко да спадне, за да изчистим района и го приведем във вида, в който бе преди пороя.

Пътят под ж.п. моста до Кър чешме също беше отнесен. На река Кору дере, малко над корекцията в горната й част, брегът беше подкопан и водата беше тръгнала по улиците и дворовете на хората. Благодарение на техниката, хората, инертен материал и /камъни/, предоставени ни от „Елаците-Мед“, успяхме се справим с тези поражения, нанесени на общината от поройните дъждове.

Златишка река в долното си течение под града също беше излязла от коритото и отнесе земните диги, като застраши отдалечена къща и собствениците й. Тук ни помогна местна фирма, на която също искам да благодаря! Беше отнесено и водохващането на „Санър дере“, отново „Елаците-Мед“ ни предоставиха тежка техника и  успяхме да се справим, така че хората да не усетят голямата авария. Тук изключително много съдейства и „В и К“ – Златица. Хората ни бяха денонощно на най-невралгичните места и не позволиха щетите да са по-големи и да избегнем обявяването на бедствено положение за общината.

Знам, че ме обвиняват, че не обявих бедствено положение, но от опит от предишни години знам, че ефектът от това е никакъв. Две години поред обявявах бедствено положение за нанесени поражения на инфраструктурата на гр. Златица и съставните села, но досега няма положителна реакция от страна на държавата. Още през 2014 г. реагирах по този начин. При тогавашните големи дъждове подадохме проект за възстановяване на подпорна стена на река Тополница, с всички изисквания по процедурата, но все още няма заключение и  решение на Комисията по бедствия и аварии при Министерския съвет. Затова, благодаря на „Елаците-Мед“, че се отзоваха на затрудненията ни и заедно с тях се справихме, без да чакаме държавата да се сети за нас.

И тази година подадохме сигнал до комисията. Всеки жител на общината, подал жалба за нанесени щети на имота му, заедно с оценка на видимите места от общинската инфраструктура, са описани в информационните карти, които сме изпратили в комисията. Но, имайки предвид, че е месец август – време за отпуски, най-вероятно членовете на Комисията за бедствия и аварии няма да заседава и решения по тях могат да се очакват чак през месец септември или октомври. Ако изобщо нещо положително решат за нас, ще е пред края на годината. Ами, дотогава – какво правим? Подходящото време за възстановяване на пораженията ще е безвъзвратно отминало и за нас, общината, и за хората.

-         По какви други проекти работите в момента? Имате ли входирани и очаквате ли класиране по тях?

-         Очакваме класиране по два проекта към Държавен фонд „Земеделие“. Единият е за рехабилитация на уличната мрежа в гр. Златица. Освен трите улици – „Софийско шосе“, Розова долина“ и „Владислав Варненчик“, искахме да включим и улица „Стара планина“, която е към Спасовото кладенче. За съжаление, по тази програма бяха намалени грандовете, а тя е много дълга и с нея се надхвърлят допустимите средства по бюджета за проекта.

Другият проект е за изграждане на волейболна площадка в града. Този спорт се развива от спортните ни клубове, но няма къде да тренират и провеждат състезания. До три месеца, съгласно графика на програмата, трябва да бъдат обявени резултатите и класираните проекти.

Освен тези двата, големият проект, с който се занимаваме, и преди вас  имах среща по тази тема, е за компостиращата и сепариращата инсталации на депото за битови отпадъци за седемте общини. Вече разработихме графика за предстоящите дейности и сме подготвили писма до останалите членове на сдружението, със сроковете, които трябва да се спазват. Сумата на проекта е доста голяма и всяка финансова корекция за неспазването им, ще се отрази много тежко за всичките седем общини.

-         Какво очаквате от новия политически сезон?

-         Надявам се на повече положителни стъпки в развитието ни. В момента започваме изпълнението на капиталовата ни програма. Лошото време попречи да стартираме по-рано. Предстои ни и един конкурс за директор на детските градини – очакван, вероятно, от мнозина, за което и до Вас имаше писма и жалби. Очаквам началото на месец септември да бъде труден и напрегнат период, но вярвам, че ще се справим. Очаквам и в името на Златица и общината да се обединим и да работим в интерес на хората, на гражданите. Имайки предвид последните постановления на Министерския съвет, държавата ни дели на „имащи“ и на „нямащи“ право на подпомагане. В нашия район се формира немалка част от брутния вътрешен продукт, развиват дейност три крупни компании, които са сред най-големите данъкоплатци в страната, а държавата почти нищо не връща към нас, общините. Заслужаваме много повече от това, което ни се дава, защото жителите ни са го заслужили с труда си.

Летни фолклорни дни в Копривщица
Prev Post Летни фолклорни дни в Копривщица
ВТОРИЯТ НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ „ДИВАТА СЦЕНА“ – ЧЕЛОПЕЧ
Next Post ВТОРИЯТ НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ „ДИВАТА СЦЕНА“ – ЧЕЛОПЕЧ
Related Posts

Leave a Comment: