Колективен имунитет ще ни предпази от Ковид-19

  • 0
  • 124 преглеждания

Д-р Юлия Димитрова – изпълнителен директор на „МБАЛ – Пирдоп“ АД, пред в. „Регион“:

Визитна картичка: Д-р Юлия Димитрова Илиева е от гр. Шумен. Има 34 години практика като лекар, по две специалности – „Физикална и рехабилитационна медицина“ и „Икономика на здравеопазването“. Преди да поеме управлението на болницата в Пирдоп е работила в МБАЛ „Сердика“ като началник на отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“.

-         Д-р Димитрова, каква е епидемиологичната обстановка в района към настоящия момент (Бел. на ред.: - 30 април)?

-         Трудно бих могла да дам точна информация, тъй като това не е работа на лечебното заведение, което е за болнична помощ. Това са задълженията и отговорностите на националния, областния и общинските кризисни щабове. Те са институциите, които следят епидемиологичната обстановка и са в непосредствен контакт с Регионалната здравна инспекция – Софийска област. Доколкото знам,  в региона има само граждани, които са под карантина. Няма болни и заразоносители, доказани с PCR-тестове. Има три лица – две медицински и едно немедицинско, от Филиала за спешна помощ, чийто тестове са негативни, При тях са установени изградени антитела. Т. е., минали са срещата с този вирус Ковид-19, някъде, но не са заразоносители, не са боледували и са напълно здрави. Предвид на това, хората нека да са спокойни. Тези слухове, които се разпространяват в публичното пространство в Средногорието, не са верни.

-         Наскоро получихте сериозна подкрепа от големите компании в региона – „Аурубис България“, „Дънди Прешъс металс Челопеч“ и  „Елаците-Мед“. За какво Ви бяха необходими тези средства?

-         Да, получихме много сериозна подкрепа – 180 000 лв., по 60 000 лв. от всяко дружество. Изключително сме благодарни на ръководствата и колективите на тези предприятия, които неведнъж доказват своята съпричастност и отговорност към нас, като лечебно заведение, и към хората от региона.

За затрудненията, които ще имаме в условията на извънредното положение и пандемията от коронавируса, ние запознахме най-напред нашите акционери – кметовете на седемте общини. Уведомихме ги, че евентуално може да се наложи да лекуваме пациенти, болни от новото заболяване Ковид-19. И затова ни е необходимо най-малко да се снабдим с достатъчно количество лични предпазни средства – ръкавици, маски, които, както знаете, не са за многократна употреба, с изключение на гащеризоните. И разходите за тях са постоянни. Необходима ни бе и апаратура за проследяване показателите на евентуалните пациенти. Признателни сме, че след тези наши сигнали и тяхната среща, те са се обърнали към ръководствата на предприятията, да ни подкрепят в отговорностите и затрудненията, които ще имаме.

В резултат на всички тези действия, получихме тази сериозна финансова и морална подкрепа. Мога да съобщя, че вече изразходвахме част от дарените средства за закупуване на животоспасяващи апарати – монитори за наблюдаване функциите на бял дроб, ЕКГ – апарати, дистанционни термометри, дефибрилатор за възстановяване на сърдечна дейност, ротаметри, които са устройства за подаване на кислород под налягане на пациентите, инфузионни помпи за дозиране на капките при венозна инфлузия, пулсиксометри за наблюдение на кислорода в кръвта на болните. Закупихме и заедно с дарените ни, вече имаме достатъчно лични предпазни средства и дезинфектанти. Надявам се трудната за всички ни обстановка да приключи скоро, защото ако извънредното положение и пандемията продължат дълго, тези допълнителни пари няма да ни стигнат да поддържаме необходимия минимум, който трябва да имаме, за борба с коронавируса.

Това са извънредни разходи, които са наложителни в условията, в които живеем в момента. Вие знаете призива – „Останете си вкъщи“. Даже и болните си стоят по домовете, без да получават медицинска помощ. Те се влошават и тези, които идват при нас, вече са в много по-тежко състояние. Говоря за други болести, а не за заразени с Ковид-19, като сърдечносъдови, белодробни заболявания, инсулти и др.

-         Готови ли сте да се справите с едно такова предизвикателство, ако то възникне, каквото е коронавирусът?

-         Ние сме готови до толкова, доколкото в заповедта на министъра на здравеопазването, сме определени като болница с 28 легла във Вътрешно отделение, за лечение и наблюдение на пациенти с Ковид-19, в неусложнено състояние. Това са евентуални пациенти, които няма да имат нужда от дихателна реанимация и интензивно лечение. За такива състояния на болните са определени областни и университетски болници, които са от втората група лечебни заведения – за пациенти, нуждаещи се от интензивно лечение. МБАЛ – Пирдоп няма интензивно отделение и такива структури. За да бъда разбрана правилно – нашата готовност е за лечение на пациенти, които са с обикновен грип или пневмонии.

Бих казала още, че е изключително важно за всички, за да се предпазим – както персонала на болницата, така и хората от региона, е наложително стриктно да спазваме епидемиологичните правила.

-         Извършвате ли дезинфекции на помещенията и сградата на МБАЛ?

-         Абсолютно да! Всички помещения, повърхности и подходи към стационара се дезинфекцират периодично. Имаме засега достатъчно дезинфектанти – освен тези количества, които ние закупихме, допълнително ни предоставиха от Българския лекарски съюз и РЗИ. И провеждаме всички необходими профилактични мерки, въпреки че нямаме болни от Ковид-19

В допълнение на това, което казах, за да знаят хората и да не се притесняват, ще си позволя да припомня, че със заповед на министъра на здравеопазването г-н Ананиев, на задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ, на територията на съответната област, подлежат само потвърдени случаи с Ковид-19. Пациент може да бъде насочен от Спешна помощ или личен лекар, че е съмнителен за носител на вируса. Ако има такива случаи, от ФСМП и личните лекари уведомяват РЗИ, правят се необходимите тестове и изследвания, с които се доказва или не се доказва това заболяване. Само ако то е потвърдено и е изчерпан капацитетът на областните и университетските болници, със заповед на министъра или РЗИ такъв пациент ще бъде насочен за лечение в общинска болница, каквато е МБАЛ – Пирдоп.

Затова хората няма за какво да се притесняват, защото няма как да попадне случайно съмнителен пациент, който да е в контакт с останалите болни и персонала, за да предаде вируса. Само потвърдени случаи от референтна лаборатория ще бъдат лекувани в нашето Вътрешно отделение. Първите, които се срещат със съмнителни пациенти, са медиците от спешната помощ и личните лекари, и те имат указания как да процедират в такива случаи.

-         Какво е състоянието на МБАЛ – Пирдоп? Положителни ли са тенденциите в развитието на лечебното заведение през миналата година или продължавате да изпитвате трудности?

-         Определено са положителни. Мога да кажа, че показателите ни са много по-добри в сравнение с предходните години. Ставало е и друг път дума, но, за съжаление, приходите на болниците се определят от броя на преминалите пациенти. И от това зависят финансовите постъпления на лечебното заведение. През 2019 г. пациентите са се увеличили, съответно и приходите са ни повече.

В сравнение с 2018 г., когато броят на лекуваните болни е бил 2209, през 2019 г. те са 2301, или увеличението е с 4.16 % повече. Това увеличава приходите ни по договора със Националната здравно-осигурителна каса с 20.95 %. За сметка на това разходите са увеличени само с 1.7 %. Постигнали сме сериозно намаление на загубите на лечебното заведение от дейност – от 513 000 лв. през 2018 г., към 31 декември 2019 г. те са само 134 000 лв., което е намаление с около 379 000 лв. Ако се вземат предвид амортизационните отчисления за дълготрайните материални активи, които са около 200 000 лв., може да се заяви, че загубите ни са съвсем минимални. Освен от повечето преминали болни през стационара, тези добри финансови резултати се дължат и на увеличения лимит. В предишни периоди сме имали по 70 000 лв., 90 000 лв. лимит, който не ни достигаше само за възнагражденията на персонала, да не говорим за заплащане на текущите разходи и задълженията към доставчици. Сега сме с лимит от около 100 000 лв., а имаме и надлимитна дейност, която не ни се заплаща. Убедено мога да заявя, че с дейността си можем сами да си изкарваме необходимите ни средства за заплати на персонала. Разбира се, ще имаме пак недостиг на средства, които ще са необходими за другите ни задължения. Благодарение на подкрепата на общините – акционери и трите големи компании в региона, се справяме с тези затруднения, но искам да посоча, че нашата част в този процес става все по-голяма и това е едната от положителните тенденции, които отчитаме.

-         Във връзка с това, което казахте – как стои проблемът с медицинския персонал? Достатъчно ли сте окомплектовани с кадри и кои отделения са най-натоварени?

-         Структурата на МБАЛ – Пирдоп към 2018 г., която е валидна и сега, е с 5 основни отделения – Вътрешно, Неврологично, Педиатрично, Очно и Отделение за физикална и рехабилитационна медицина, които са съоръжени с легла. Имаме и т. нар. параклинични отделния, които спомагат за диагностиката на пациентите – Клинична лаборатория, Отделение за образна диагностика и Микробиологична лаборатория. Всички тези структури са обезпечени с лекари и медицински специалисти според задължителните здравни стандарти. За разлика от други болници, ние нямаме дефицит на кадри, въпреки че някои от тях са пенсионери. Мога да кажа, че всички наши специалисти са отлични професионалисти, което е радващо за хората от Средногорието. И в сравнение с някои от университетските болници в столицата, са много добри в своите умения. Персоналът на МБАЛ – Пирдоп е около 100 човека, включително и немедицинския.

Използваемостта на отделенията е около 60 %, т.е. част от леглата са били празни. Най-натоварените са Вътрешно и Неврологично, където се лекуват сърдечни, белодробни, бъбречно болни, с инсулти, или пациенти с много по-голяма патология. По-малко лекувани сме имали в Отделението по физиотерапия и в Детско отделение. Най-слабо е натоварено Очно отделение. Но това се определя и от броя на леглата, които има в тях. Например, Физиотерапията е само десет легла, макар че пациентите, които имат нужда от възстановяване, са много повече. Докато Вътрешно отделение, което сега е подготвено за лечение на болни от Ковид-19, е с 28 легла.

-         Какво бихте препоръчали на хората от Средногорието да спазват и се съобразяват, за да се предпазят от заразяване с коронавирус?

-         Не съм инфекционист или епидемиолог, не съм и политик, лекар съм. Член съм на Областния кризисен щаб, който не се е събирал доста отдавна. Но имам малко по-различно мнение, от официалното, което се съобщава всеки ден. С тази карантина и социална изолация се цели да се отбременят лечебните заведения, за да не се препълнят с пациенти. Това е основният мотив. Но, от друга страна, прави са специалистите, които казват, че има епидемиологични закони. Ковид-19 е вирус. Не можем по изкуствен начин да го изолираме и да живеем в напълно стерилна среда. Ако се продължава с тази изолация, ще трябва две-три години да живеем със страха да не се заразим, което срива психиката на всички ни, да не говорим за икономиката.

Моето мнение се припокрива с това на някои експерти в тази област, които смятат, че здравите, младите, трябва да ходят на работа, да излизат сред природата, да спортуват. За да може да се срещнат с този вирус и да изградят колективен имунитет на нацията ни. Това ще помогне, образно казано, вирусът да изчезне. Да няма той влиянието, което налага сега на целия ни живот и развитие. Убедена съм и препоръчвам на възрастните хора, на хронично болните, да спазват карантината и да не излизат от вкъщи. А младите и децата да си създадат имунитет, за да може да отмине заплахата от вируса. Такива са биологичните закони. Аз така мисля, но това е мое, лично мнение.

В КОПРИВЩИЦА  Топъл обяд за петдесет жители на града
Prev Post В КОПРИВЩИЦА Топъл обяд за петдесет жители на града
БЕЗ НАСТРОЕНИЕ И ЕМОЦИИ  В дните на Светото тайнство
Next Post БЕЗ НАСТРОЕНИЕ И ЕМОЦИИ В дните на Светото тайнство
Related Posts

Leave a Comment: