МБАЛ – ПИРДОП Отчете дейността си пред акционерите

  • 0
  • 112 преглеждания

Във връзка със споразумението, подписано на 9 април 2019 г. между МБАЛ – Пирдоп, общините – акционери и компаниите „Аурубис България“, „Елаците-Мед“ и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, лечебното заведение представи в становище на Съвета на директорите информация за състоянието и дейността си за 2017, 2018 и осемте месеца на 2019 г. Предвид предизборната ситуация в страната, ръководството на стационара информира местната общественост за състоянието, в което е в момента, за да не бъде използвана в предстоящата кампания за избор на общински съветници и кметове.

МБАЛ – Пирдоп осъществява дейността си чрез отделенията „Вътрешни болести“, „Педиатрия“, „Нервни болести“, „Очни болести“, „Физиотерапия и рехабилитационна медицина“ и „Клинична лаборатория“. През 2017 г. болнична помощ е предоставена на 1714 пациенти, през 2018 г. в стационара са лекувани 2129 болни, а до края на месец август на настоящата година – 1498 души. За тези дейности за трите периода са били заработени, съответно – 786 447 лв., 1 075 852 лв. и 790 242 лв. От извънболнична помощ в лечебното заведение са постъпили през 2017 г. 71 121.79 лв., през 2018 г. – 80 696.04 лв., а за осемте месеца на 2019 г. – 54 343.99 лв. От други дейности – медицински услуги, консултативна помощ на спешни пациенти по искане на ФСПМ и по договор с ОЗОФ „Доверие“, дружеството има приходи от 197 741 лв. през 2017 г., 248 738 лв. през 2018 г. и 292 820.33 лв. за месеците януари – август на 2019 г. Общо за отчетния период приходите на болницата са 1 055 309.79 лв. за 2017 г., 1 405 286.04 за 2018 г. и 1 137 406.32 лв. за осемте месеца на 2019 г.

Посочените данни показват трайно увеличаване броя на лекуваните пациенти и приходите на лечебното заведение, заявяват от Съвета на директорите на МБАЛ – Пирдоп. Осемдесет процента от пациентите на лечебното заведение са били приети по спешност. Основен източник на финансиране е НЗОК и Министерство на здравеопазването. През 2017 г. е подписан Меморандум между МБАЛ, общините акционери и трите компании за дофинансиране на болницата за покриване на оперативния дефицит, подновено на 9 март т. г., със срок на действие до 1 февруари 2020 г.

„Условията на фиксиран нисък бюджет, изработването на „надлимитна“ дейност, за която лечебното заведение не получава заплащане, силно затрудняват работата на медицинските специалисти и  увеличава разходите. По отношение на разходната част ние работим изключително при пазарни условия – свободна конкуренция и купуване на работна сила, вода, енергоносители, медикаменти, консумативи, материали и др. на свободни пазарни цени, които плавно пълзят нагоре“, заявяват от Съвета на директорите на акционерното дружество.

Задълженията към доставчици на МБАЛ – Пирдоп, са за 2017 г. 965 828.29 лв. за ел. енергия, вода, консумативи и материали, за 2018 г. – 47 956.59 лв., от просрочени към момента са 28 588.34 лв. Значителното намаление на дължимите средства се дължи на финансовата подкрепа на акционерите и трите големи предприятия, заявяват от ръководството на стационара в становището, изпратено до местните медии. В него се уточнява, че годишните финансови отчети на МБАЛ са публикувани в Търговския регистър и всеки, който пожелае, може да се информира оттам за състоянието на лечебното заведение. Актуална информация има и на сайта на стационара www.mbalpirdop.com.

В документа се посочва още, че в структурата на сградния фонд на болницата не влизат „Медицински център Пирдоп I“, Филиалът за спешна медицинска помощ и аптека „МН - Био“, както и индивидуалните практики на личните лекари, чийто служители не са служители на МБАЛ – Пирдоп.

НА ПИСТА „МАЯТА“ - ЧЕЛОПЕЧ  Последен кръг на националния шампионат по автокрос
Prev Post НА ПИСТА „МАЯТА“ - ЧЕЛОПЕЧ Последен кръг на националния шампионат по автокрос
ОЛИМПИЙСКИЯТ ШАМПИОН БОЯН РАДЕВ  В Пирдоп за приключване на първия етап от ремонта на спортната зала
Next Post ОЛИМПИЙСКИЯТ ШАМПИОН БОЯН РАДЕВ В Пирдоп за приключване на първия етап от ремонта на спортната зала
Related Posts

Leave a Comment: