МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ Финансира проекти в пет от общините на Средногорието

  • 0
  • 105 преглеждания

С Постановление № 207 от 29 юни 2021 г. на Министерския съвет, пет от общините в Средногорието – Антон, Пирдоп, Златица, Чавдар и Мирково получават допълнителни средства за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С постановлението Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. от разходната част на Държавния бюджет за 19 358 210 лв., разпределени на общини и държавни ведомства от цялата страна.

На Община Антон се предоставят за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на корито на река Дълбок 1 727 217 лв. Проектът ще се съчетае с асфалтиране на ул. „Васил Боримечков“ и корекция на река Дълбок в участъка от моста от ул. „България“ до Гарчев хан, заявиха от общинската администрация в своето прессъобщение до местното население. Дейностите по изграждането ще стартират до два месеца, заедно с асфалтирането на улицата, която е част от цикъла по рехабилитация на още 10 улици в селото.

За Община Златица допълнително се осигуряват средства за укрепване и възстановяване на пътно тяло чрез подпорни стени на улична мрежа в с. Карлиево, от о.т. 47 до о.т. 61 и пътна връзка за 1 507 731 лв. По бюджета на Община Мирково Министерският съвет превежда допълнително за аварийно-възстановителни работи по корекцията на участък от речното легло на река Буновска от о.т. 38 до о.т. 13, в с. Буново за 580 837 лв. На Община Пирдоп за възстановяване проводимостта на плочест водосток на ул. „Цар Освободител“ за преминаване на река Кисело дере, се осигуряват 23 714 лв.

Трансфер по бюджета за 2021 година ще бъде направен и на Община Чавдар в размер 212 838 лв. От тях за възстановяване проводимостта на дере в участъка от ул. „Кокиче“ до вливането му в река Селска, се дават 47 825 лв. За същите дейности в дере с участък от кръстовището на ул. „Витоша“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ до ул. „Кокиче“ общината получава 46 122 лв. За възстановяване проводимостта на част от река Селска – от кръстовището на ул. „Здравец“ и ул. „Акация“ до кръстовището на ул. „Яворов“ и ул. „Мургаш“ са предвидени 118 891 лв.

Допълнителните трансфери се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините. Средствата се осигуряват от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Градушка покоси Чавдар и Мирково
Prev Post Градушка покоси Чавдар и Мирково
НА ПИСТА „МАЯТА“ В ЧЕЛОПЕЧ  Четвърти кръг от националния шампионат по автокрос
Next Post НА ПИСТА „МАЯТА“ В ЧЕЛОПЕЧ Четвърти кръг от националния шампионат по автокрос
Related Posts

Leave a Comment: