На 6 януари 2017 г. специализирано звено „Антикорупция“ в Софийската градска прокуратура e привлякло като обвиняем кмета на община Челопеч инж. Алекси Кесяков в престъпление по служба, съобщиха национални електронни и печатни медии, по информация от държа

  • 0
  • 110 преглеждания


На 17 януари в заседателната зала на община Златица се проведе 24 -то редовно заседание на ОбС – Златица. Сесията започна с изказвания, питания, становища на общински съветници и граждани.Беше повдигнат въпросът за изключително сериозните проблеми на МБАЛ – Пирдоп и заповедта на министъра на здравеопазването за намаляване нивото на отделенията по очни болести и физиотерапия.

Общинските съветници взеха решение да излязат с декларация, която да бъде изпратена на министъра на здравеопазването и на всички институции, които имат отношение и могат да помогнат за спасяването на болницата, която е необходима на хората от района.

Разгледана бе докладна записка за командировъчните разходи на кмета на община Златица за 2016 г. Поради това, че те възлизат на нула лева, не беше взето решение по този документ.

Гласувана бе промяна на наименованието на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания. Социалното заведение вече ще се казва Дневен център за деца и младежи с увреждания.

Обсъдена бе предложение за избиране на нов Обществен съвет, съгласно Закон за социално подпомагане. В него бяха избрани Нонка Неделева, Петрана Цакова, Мария Христова, Добринка Висариева, Нели Стефанова, Величка Баланова, д-р Маргарита Йорданова, д-р Великинска, Нели Михайлова, Иван Нешков, Ина Чернева и НПО „Утро за мечтатели“.

Последва разглеждане на докладна записка с предложение за приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Златица. Анализът, изготвен от ОбА, беше одобрен и приет от всички общински съветници.

Гласувани бяха промени и изменения в текстовете на наредбата за преместваемите обекти в общината. Утвърдените текстове на документа могат да се прочетат на сайта на ОбА.

Последна точка на заседанието беше разгледана на закрити врати, тъй като се отнасяше до заявления за предоставяне на еднократна финансова помощ на граждани.

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА  Ръст на бебета в община Пирдоп
Prev Post ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Ръст на бебета в община Пирдоп
ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ  Протестираха на Подбалканския път в защита на своя кмет
Next Post ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Протестираха на Подбалканския път в защита на своя кмет
Related Posts

Leave a Comment: