Награда за екипа на рудник „Челопеч“

  • 0
  • 101 преглеждания

На 27 януари 2017 г. бяха обявени победителите в годишните награди на международното  минно списание „Mining Magazine“ (Майнинг  магазин). Наградите демонстрират иновативността и стремежа към напредък и развитие на минната индустрия не само по отношение на технологиите, но и във връзка с устойчивото развитие и осъзнатата грижа за околната среда. Според регламента на наградите, в края на всяка година читателите на списанието номинират рудници, проекти и екипи за участие в конкурса, а жури от уважавани специалисти в различни области определя в началото на годината победителите.

Екипът на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ стана победител в категория „Технологии“. В съревнование с  големи технологични компании, реализираният проект за изземане на граничен целик* в бл. 150 в рудник „Челопеч“ беше високо оценен за приложението на нестандартен подход и осигуряване по иновативен и безопасен начин за максимално оползотворяване на руда.

Изключително ценното за екипа признание идва след като е въведена и успешно се прилага една от най-добрите системи за добив. Инвестиции в обучение, постоянно усъвършенстване, професионализъм, младежка дързост и връзка с теоретичния и академичен опит извежда българските специалисти на рудник „Челопеч“ на водещо място в световната минна индустрия.

Наградата е от значение и за българската минна промишленост, подобни проекти липсват в световен мащаб, както и за развитието на теоретичната подготвеност на младите минни инженери, които имат възможност да учат и черпят опит от практиката.

„Когато през 2004 г. екипът на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ започна да променя системата на разработване – от прилаганото близо 50 години подетажно обрушаване към камерна система със запълнение – никой от работещите в подземния златно-меден рудник „Челопеч“ не предполагаше колко бързо ще се  промени обликът на един стар и традиционно експлоатиран рудник в България. Това беше началото на сериозен процес на модернизация, който постигна повдигане на похлупака на рудник „Челопеч“ и постави на дневен ред дигиталното минно дело. От идеята до реализацията, ключ към успеха са хората с техните умения, опит и професионализъм. Именно това е решаващо в осъществяването на този много предизвикателен проект – изземване на граничния целик“ – сподели с гордост изпълнителният директор на Дънди Прешъс Металс в България д-р инж. Илия Гърков.

Материалът е предоставен от отдел „Връзки с обществеността“ на ДПМЧ

* Целик е блок от руден или скален масив оставен, за да поддържа и осигурява устойчивостта на изработките или други отворени пространства в рудник.

На 27 януари 2017 г. бяха обявени победителите в годишните награди на международното  минно списание „Mining Magazine“ (Майнинг  магазин). Наградите демонстрират иновативността и стремежа към напредък и развитие на минната индустрия не само по отношение н
Prev Post На 27 януари 2017 г. бяха обявени победителите в годишните награди на международното минно списание „Mining Magazine“ (Майнинг магазин). Наградите демонстрират иновативността и стремежа към напредък и развитие на минната индустрия не само по отношение н
КУКЕРСКИ КЛУБ „ХУРСА” ОТ СЕЛО БУНОВО  Десети в класацията на SMS гласуването на фестивала „Сурва” в Перник
Next Post КУКЕРСКИ КЛУБ „ХУРСА” ОТ СЕЛО БУНОВО Десети в класацията на SMS гласуването на фестивала „Сурва” в Перник
Related Posts

Leave a Comment: