НАПРЕЖЕНИЕ В ЗЛАТИЦА

  • 0
  • 89 преглеждания

Родители настояват за отстраняване на директора на Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“

През миналата седмица родители организираха протест пред сградата на Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“ – Златица, с искане за промяна на управлението й. Повечето от тях са възпитаници на детското заведение и ги „боли за случващото се в нея“, заявяват те в жалбата си до местните медии. Майките се аргументират, че „сегашната директорка г-жа Петя Христова има арогантно и диктаторско поведение и отношение спрямо нас, родителите, а и към персонала“, като посочват, че „не за първи път има оплаквания“ към нея.

В жалбата си те поставят множество въпроси, на които настояват за отговор. Две от родителките – Ивелина Бошнакова и Цветелина Балканджиева, родители на деца в Трета група на ДГ „Вяра, Надежда, Любов“, обясниха за в. „Регион“, че имат притеснения за здравето на наследниците си и за обстановката в детското заведение, която, според тях, не е отговаря на изискванията и нормативите за развитието и бъдещето на неговите възпитаници. Децата са в подготвителна група и от две седмици нямат обучение онлайн, тъй като са си вкъщи и подготовката им трябва да се води дистанционно. Родителите заявяват, че това не отговаря на мерките и стъпките за провеждане на обучението с подрастващите, каквито са изискванията на Министерството на образованието и науката.

Доскоро те са имали Вайбър – група за контакт с педагозите, които ръководят двете подготвителни групи, и получавали от тях информация и насоки какво трябва да изпълняват и как да работят с децата си, докато те са у дома. Докато малчуганите посещавали детската градина, имали лични контакти с учителките, но сега това е невъзможно, заявяват г-жа Бошнакова и г-жа Балканджиева. Причината е, че директорът на детското заведение издава своя заповед от 30 ноември, с която тези Вайбър – групи са закрити.

По тяхно мнение обстановката в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ е напрегната, децата са стресирани, разбират всичко и от тях родителите научават, че има напрежение в детското заведение. Затова питат: „Защо е нужно да страдат невинните деца?“. Майките настояват за спокойствие и възстановяване на обстановката в градината, каквато познават от преди години. Родителите споделят, че са закупени телевизори за групите за ползване в обучението им, без да бъдат уведомени, което смятат за неподходящо за подготовката и възпитанието на децата. Телевизионни програми, предназначени за обучение на подрастващи на 5 – 6-годишна възраст няма, казват те. Децата могат да гледат вкъщи телевизия, а в детската градина трябва да бъдат занимавани от педагозите, заявяват двете дами. На тази основа, посочиха те, е възникнал спор между родители и директора на градината.

Ивелина Бошнакова и Цветелина Балканджиева, споделиха, че след като тяхната жалба е била входирана в Община Златица, документът е препратен на г-жа Христова заедно с личните им данни, което е нарушение на Закона. И твърдят, че тя е започнала да ги заплашва, като посочват, че имат запис на скрийншот на разговор с нея, с отправени заплахи за съд. Те споделиха и пишат в жалбата си, че се надяват да се „вземат адекватни мерки за отстраняването от този пост“ на директорката, и ако това не се случи, ще предприемат същите стъпки, защото бъдещето на децата им е важно за тях.

Представителите на родителите, подписали се под жалбата, са имали среща с кмета на общината инж. Стоян Генов и председателя на ОбС инж. Любомир Цветков. Цветелина Балканджиева и Ивелина Бошнакова заявиха, че са били изненадани от факта, че докато разговаряли с г-н Цветков, в общината се появили Гергана Радунчева – председател на Обществения съвет на детската градина и бизнесменът Георги Острев, но те разговаряли с него след родителите. Двете майки предоставиха отговори на техните сигнали до МОН и Регионалното управление на образованието – Софийска област, до Община Златица (№ 46 – 293 – 2 от 7 декември и № ПД – 05-51 от 9 декември) за извършване на проверка и предприемане на действия по възникналия казус. Жалбата им до Община Златица е втора и с нея се изтегля предишната, подадена на 4 декември.

Докато се провеждаше разговора с двете майки, който стана пред детското заведение, дойде и директорът Петя Христова. Г-жа Христова не пожела да отговори на отправените въпроси и споделеното в жалбата на родителите. Тя се аргументира, че нейни адвокати работят по случая и ще се възползва от правото си на отговор и защита след като приключи проверката на ДГ. Г-жа Христова предостави документи, с които разполага по казуса. Малко след това се появиха председателят на Обществения съвет при ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ Гергана Радунчева и Станка Кърпарова – домакин на детското заведение, като не стана ясно откъде те са разбрали за провеждането на разговора с родителите на деца от Трета подготвителна група. Г-жа Радунчева заяви, че не е запозната с проблемите, които се посочват в жалбите, като потвърди, че никой не я е информирал като председател на Обществения съвет, за възникналото напрежение и за него разбрала от трети лица. Според нея, тя е човекът, който трябва да бъде запознат с тях. Разбрала за случващото се едва на 10 декември, но не обясни кой е съобщил на нея, че родители се срещат с председателя на ОбС – Златица и какво я е довело в общината по време на срещата на майките с него.

Директорът на детското заведение Петя Христова също е подала жалба до кмета на Община Златица, председателя на ОбС, председателя на комисията по образование, култура и вероизповедание, до ОбС (Изх. № 18 от 9 декември), по повод писмото на РУО – Софийска област от месец ноември, част от съдържанието на което е публикувано от служител на ОбА. Молбата ù е да се назначи проверка за този случай, като заявява, че „не е запозната със съдържанието на въпросното писмо“. Към жалбата си г-жа Христова е приложила и положителните становища на педагогическия и обществения съвет на детското заведение за закупуване на телевизори и включване на кабелна телевизия на територията на градината. Показва и факсимиле на пост в социалните мрежи на една от майките, със злепоставящи я и обидни за самата нея твърдения.

В Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“ се обучават в една яслена и четири групи 84 деца, които са на целодневно обучение. Освен тях има още 21 деца, които ползват детската кухня за храна за подрастващи в бебешка възраст. От родителите на тези 105 деца, само двадесет и шест са се подписали под жалбата срещу нея, с искане да бъде отстранена като директор на детското заведение. Собственоръчно тя е отбелязала в подписката срещу нея, че според документите на ДГ, седем от подписалите се нямат деца, които да посещават градината. Една от майките – Ивелина Бошнакова, обаче, уточни, че това са баби, лели и детегледачки на възпитаници на детската градина, чийто родители работят в чужбина.

Кметът на Община Златица инж. Стоян Генов потвърди, че е запознат със случващото се в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“. Инж. Генов сподели, че това съществува отдавна и до него са изпратени множество сигнали за конфликти на директорката на градината с хора от персонала и напуснали вече педагози. Според него по жалбата акцентите са два – неизпълнение на заповедта на министъра за организиране на онлайн обучение с децата от подготвителните групи и премахването на Вайбър – групите за контакт на родителите с учителите им. Кметът заяви, че е провел разговор с г-жа Христова, в който тя е обяснила, че отказът от такъв вид обучение е на родителите. Предложената от нея форма за обучение не се приема от тях, каза г-н Генов, защото им създава затруднения, налага се ползване на отпуски от родителите и пр. За напусналите педагози и медицински сестри, той съобщи, че това е станало по тяхно искане и „взаимно съгласие“ с директора на градината.

Кметът е провел срещи с педагози и персонал на детската градина за отлива на деца и изрази опасенията си, че родителите, които са подали жалба до него и МОН за неподходящите атмосферата и обучение на децата, ако не се изпълнят исканията им, също ще отпишат наследниците си. Нещо, което двете майки потвърдиха, че ще направят, по време на разговора ни. Инж. Стоян Генов посочи, че ескалирането на конфликта е станало по повод закупуването на телевизорите, с което родителите не са съгласни. Той заяви, че здравето, правилното обучение и възпитание на децата е приоритет. В законовия срок ще предприеме действия по казуса, с искане на обяснения от директора на ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ и след извършването на проверката, разпоредена от МОН и РУО – Софийска област.

Дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България с две награди
Prev Post Дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България с две награди
Сторени добрини преди Коледа
Next Post Сторени добрини преди Коледа
Related Posts

Leave a Comment: