НОВА ГРАДИНСКА ТЕХНИКА Получи общинското звено „БКС“ в Пирдоп

  • 0
  • 127 преглеждания

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в Община Пирдоп се създаде местно предприятие за реализация на хора с увреждания и в неравностойно положение на пазара на труда. През миналата седмица, за поддържане на зелените площи в общината и за почистване на тротоари, улици и обекти в гр. Пирдоп и с. Душанци, бе осигурена специализирана техника и оборудване, с която наетите 25 работници да изпълняват задълженията си.

На 17 септември общината получи специално минитракторче „Викинг“ за косене на тревните площи, 2 бр. моторни резачки „Щил“ за клони, бензинова духалка за листа, моторен трион за рязане на дървета, мотокултиватор, снегорин, бензинов свредел за направа на ями за засаждане на храсти и фиданки, 2 бр. многофункционални бензинови машини „Щил“ за изрязване на храсти и косене. Сред новото оборудване има и две бензинови метачки – машини за засмукване на прах и други отпадъци от улиците, както и два компостера, съобщиха работещи по проекта служители на общината.

По проекта се очаква да бъдат осигурени още дробилки за клони, за да бъде подготвена за компостиране отпадъчната дървесна маса. Мотокултиваторът ще работи основно на разсадника в с. Душанци, а с останалата доставена техника ще се обслужват зелените площи и цветните градинки в град Пирдоп и село Душанци.

„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“  Закри стажантската си програма с художествена изложба
Prev Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Закри стажантската си програма с художествена изложба
В ПИРДОП  Обявиха Независимостта както през 1908 година
Next Post В ПИРДОП Обявиха Независимостта както през 1908 година
Related Posts

Leave a Comment: