ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ПИРДОП Определи местата за два паметника в града

  • 0
  • 129 преглеждания

По предложение на Светослав Готев, внесено през миналата година в общината за изграждане с негово дарение на два паметника в града – на поета и революционер Христо Ботев и на учителя, македонски войвода и почвовед Никола Пушкаров, съгласно решението на общинския съвет, на 18 януари се проведе обществено обсъждане на идеята и на местата за разполагане на монументите.

В малката зала на читалище “Напредък” на обсъждането присъстваха кметът Ангел Геров, председателят на ОбС Мария Шентова, зам.-кметът Вера Бойчева и секретарят на общината Николина Божкова, общинските съветници Евгени Додов, Цветан Николов, Васил Кафеджиев, Силвия Георгиева, Донка Бикова, Георги Чобанов, Лало Кирилов, отец Антоний Марчев, жители на Пирдоп и района.

Дискусията по разглеждане на идеята откри кметът Ангел Геров, който приветства предложението на бизнесмена Станислав Готев за изграждане с негови средства на двата паметника и обеща пълно съдействие от страна на местната власт за издаване на необходимите за строителството им документи и при съгласуване на проектите с Министерството на културата.

Главният архитект на община Пирдоп Петър Ковачев разясни какви стъпки трябва да бъдат изпълнени, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията за направата на двата монумента. Той заяви, че двете предложени места – пространството пред кино “Влайков” и в градинката, северозападно от общинската администрация, са публична общинска собственост и в тях е допустимо изграждането на паметници. Арх. Ковачев посочи, че за съгласуването на предложението с Министерство на културата ще необходимо изготвяне на работни проекти за двата монумента, с количествено-стойностна сметка и визия на постаментите и бюстовете на Христо Ботев и Никола Пушкаров.

Станислав Готев представи пред присъстващите своята идея да има в Пирдоп паметник на национален герой и защо се е спрял именно на Христо Ботев, като се аргументира, че той е свързан с града чрез своя четник Димитър Тодоров Ночев, чието име е изписано на паметника в двора на началното училище. За паметника на учителя, революционера и пръв български почвовед Никола Пушкаров, той каза, че само барелефът на родната къща на пирдопчанина е малко да се изрази уважението на съгражданите му към неговото дело, личност и заслуги за България. И затова предлага бюста-паметник на Пушкаров да бъде изграден южно от сградата на старото читалище (сега кино “Влайков), построена по негова инициатива и с активното му участие.

Общественото обсъждане имаше за цел да се определи най-подходящите места за разполагане на двата паметника и изказвания по темата направиха общинските съветници Евгени Додов, Г. Чобанов, инж. Цветан Николов, както и председателят на местния законодателен орган Мария Шентова. Всички изразиха благодарности към Светослав Готев за желанието му да дари на Пирдоп двата паметника и предложиха свои концепции за местата, където те да бъдат разположени. Изказано бе мнение, че пространството около тях трябва да бъде достатъчно пространно за провеждане на тържества и чествания. Разгледан бе и идеен проект за обособяване на Алея на паметта и славата в града, на която да се поставят по подходящи поводи паметни плочи на видните пирдопчани, с принос за националната история и за развитието на страната. Единно бе становището, че трябва да се приеме обща и цялостна концепция за изграждане на Алеята и на други паметници на жители на града, вписали трайно своето име в неговото минало и в по-ново време.

Общественото обсъждане на идеята продължи повече от два часа и завърши с приетото от всички присъстващи на срещата предложение, паметникът на Никола Пушкаров да бъде в центъра на града, а този на Христо Ботев, по идея на секретаря на общината Николина Божкова, да е в западната част на двора на началното училище, на една пространствена линия с паметника на опълченците. Дискусията приключи със споделени мнения, че подобни мемориали са връзката между поколенията и че младите хора трябва да познават и знаят повече за достойните личности на Пирдоп, оставили ярка следа в неговото развитие през годините.

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ  Протестираха на Подбалканския път в защита на своя кмет
Prev Post ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Протестираха на Подбалканския път в защита на своя кмет
АНГЕЛ ГЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:  Уверен съм в желания от всички ни напредък на общината
Next Post АНГЕЛ ГЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП: Уверен съм в желания от всички ни напредък на общината
Related Posts

Leave a Comment: