Община Копривщица в готовност за работа по нови проекти през 2021 година

  • 0
  • 83 преглеждания

Измина една година от встъпването в длъжност на кмета на Община Копривщица Бойка Дюлгярова. За вестник „Регион“ тя сподели за проектите, които ще бъдат изпълнявани от местната власт през следващата година.

Предстои ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинската администрация. Подготовката на документацията за основен ремонт и оборудване на сградата обхваща  периода 2016 г. – 2017 г. През 2018 г., проектът е внесен за финансиране частично, тъй като съгласно насоките на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ се разбира, че ще се подпомагат само мерки за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост. Договорът за финансиране е подписан на 11.06.2020 г., стойността на дейностите е  250 439 лв., като срокът за изпълнение е 36 месеца. Целта е подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общината и това включва направа на изолация на цялото здание, подмяна на осветлението,  изграждане на парна инсталация и ремонтиране на покривната конструкция. Изготвени и съгласувани с Фонд „Земеделие“ са тръжните процедури, предстои обявяването им.

Най-мащабният проект за община Копривщица е обновлението и модернизацията на детска градина „Евлампия Векилова“ във възрожденския град. Той е изготвен и съгласуван през 2017 г., а ОбА е кандидатствала по Програмата за развитие на селските райони през 2018 г.  Административният договор за финансиране е подписан на 13 октомври т. г. и е на стойност 969 272 лв. Изпълнението на дейностите трябва да  бъде реализирано до м. септември 2023 година. Работите включват строително-монтажни дейности по основната сграда, котелно и перално помещение, както и по двора на детското заведение. Ще бъде доставено ново кухненско оборудване и направено обзавеждане за дневните и спалните помещения, както и кътовете за игра. Към момента по този договор се подготвят предстоящите обществени поръчки и обявяването им.

Проект, който се изпълнява в момента, е за възстановяването на горите, пострадали от горски пожари, природни бедствия, болести и вредители на територията на Община Копривщица. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и възлиза на 280 000 лв.  Предвижда се през 2021 г. да бъдат залесени 523 дка. Нови гори. Предстои почистването на терените и подготовката им за засаждане на фиданките.

Община Копривщица има сключен договор за финансиране с МОСВ за рекултивация и закриване на общинското депо за твърди отпадъци. Проектът е на стойност 705 000  лв. сега се изпълнява процедурата по Закона за обществените поръчки  за избор на изпълнител. Общината е кандидатствала и за доставка на електрическо превозно средство пред Национален еко фонд, за което е получила одобрение на институцията. Половината от необходимата сума за закупуване на електроавтомобила – 23 000 лв., се осигурява от фонда.

Социалните проекти,  които се изпълняват в Община Копривщица и сега, са за патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания и  целево подпомагане с топъл обяд. По първия се извършва закупуване на хранителни стоки и помощ за административни услуги за най-уязвимите жители, а по втория се доставя топъл обяд за 50 човека - самотно живеещи и с ниски доходи.

В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БУНОВО ЛОВЕЦЪТ ГЕОРГИ КЪНЧЕВ  Отстреля огромен вълк
Prev Post В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БУНОВО ЛОВЕЦЪТ ГЕОРГИ КЪНЧЕВ Отстреля огромен вълк
ХРАМЪТ В СЕЛО ЧЕЛОПЕЧ  Чества Деня на патрона си
Next Post ХРАМЪТ В СЕЛО ЧЕЛОПЕЧ Чества Деня на патрона си
Related Posts

Leave a Comment: