ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Представи реализираните проекти по партньорската програма с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“

  • 0
  • 99 преглеждания

На 15 декември кметът на Община Златица инж. Стоян Генов и главният счетоводител Анна Ланкова представиха изпълнените в съставните селища Църквище, Карлиево и Петрич проекти по партньорската програма с рудодобивната и преработвателна компания „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ през 2020 г.

Кметът инж. Генов заяви, че отминаващата вече 2020 година е била време на добро партньорство и сътрудничество между Община Златица и компанията. Още в началото на година е реализирана инициативата двете страни да работят заедно за благополучието на хората от общината. Тогава членове на ОбА са посетили дружеството, провели са работна среща с домакините и са се запознали с добрите практики, следвани в дружеството. Предвидено е било разговори между двете партниращи си страни да се проведат и в гр. Златица, но поради пандемията от Ковид-19 и извънредното положение, такава среща не е била осъществена, каза той. Този вид сътрудничество ще продължи, когато обстановката у нас се подобри, поясни инж. Стоян Генов.

Г-н кметът заяви, че по партньорската програма „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ е помогнала за оборудване на полицейския участък в Златица с офис техника и компютри. По предложение на кметските наместници са изпълнени проекти, които са съгласувани с населението и одобрени от ОбС. Заделените средства за всяко село са в еднакъв размер, а целта е да се надгражда вече изпълненото в предишни години. Той изрази очакванията си програмата на дружеството за 2021 г. освен в съставните селища, да бъде насочена към изпълнение на дейности и в гр. Златица. И отправи благодарности към д-р инж. Илия Гърков и неговия екип за провежданата последователна и трайна политика на корпоративна социална отговорност, насочена към подпомагане на общините и жителите на Средногорието. Той изрази задоволството си, че колективът на ОбА – Златица успешно е организирал и изпълнил заложеното в партньорската програма.

Главният счетоводител на общината Анна Ланкова добави, че сумата, която се предоставя общо за трите съставни селища е над 51 000 лв. и се насочва към подобряване на социално значими и необходими обекти в тях. Когато изпълнението на дейностите изискват повече средства, общината осигурява допълнителното финансиране на проектите, за да бъдат завършени напълно, посочи тя. Компанията има свои вътрешни правила за финансова подкрепа на общините, затова първоначално проектите се реализират с финансиране от общинския бюджет. След като работата по тях приключи и се направи отчет, средствата се възстановяват от компанията. Към 15 декември, каза г-жа Ланкова, заложената по програмата сума вече е постъпила в сметката на общината. Това е добър вариант за бюджета ни, посочи още тя. И изрази благодарности към ръководството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ за ползотворното партньорство, като сподели надеждата си доброто сътрудничество да продължи и занапред.

В ЦЪРКВИЩЕ, КАРЛИЕВО И ПЕТРИЧ

Нови улици и обновени сгради

След пресконференцията първото селище, което бе посетено от представителите на местните медии, бе с. Църквище, които бяха придружавани от зам.-кмета Иванка Ангелова. Общинският съветник и бивш кмет на селото Стоянка Петрова, разказа, че средствата по партньорската програма между общината и предприятието, са били предвидени за ремонт на уличната мрежа и подобряване състоянието на помещение зад църквата „Св. Екатерина“, в което става тържеството за патронния празник на храма. По решение на ОбС – Златица, цялото финансиране по програмата за селото се насочило към доизграждане и обзавеждане на помещението за празненства, който първоначално представлявал само навес. Постепенно той е превърнат в затворено помещение, а сега вече е с нова PVC дограма, отоплява се с климатици, подът е настлан с теракотени плочки, подобрено е и мястото за приготвяне на традиционните обредни ястия.

Благодарение на инвестициите от компанията през последните дванадесет години, трайно е решен въпросът с водохващането за питейното водоснабдяване на село Църквище, посочи г-жа Петрова. Направило се ново каптиране на извора, извършен е ремонт на сградата на читалище „Никола Вапцаров“, на църквата, асфалтирани се улици, изградени са детска и спортна площадка.

Обиколката из съставните селища на Община Златица продължи с посещение на село Карлиево. Кметският наместник Ненко Миндилов информира, че по партньорската програма с компанията е ремонтирана част от улица, с дължина от около 300 м., като е положено около 725 кв. м. ново асфалтово покритие. Тя е била с огромни дупки по пътното платно и е било преценено, че е по-целесъобразно да се ремонтира напълно отсечката, вместо да се запълват само образувалите се ями. Средствата, предвидени за прояви по културния календар на селото, които не са реализирани, са послужили за закупуване на щори и подмяна на врата и дограма в сградата на кметството и читалището. Г-н Миндилов отправи благодарности към д-р инж. Илия Гърков и колектива на дружеството, които винаги са съпричастни към нуждите на хората от селото и помагат. Със средства на компанията е изграден и навес пред входа на сградата на пенсионерски клуб „Дълголетие“, за да може да се използва от посетителите му и част от пространството пред него. Когато тръгнеш по улиците на с. Карлиево е много приятно да се разхождаш, каза общинският съветник Цветана Радева, която благодари на ръководството и екипа на фирмата и изрази надеждата си в бъдеще селото с тяхна помощ да става още по-красиво.

В с. Петрич по програмата с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ всяка година се рехабилитира една улица. През настоящата средствата, които предоставя компанията, са насочени към възстановяване асфалтовото покритие на улица с дължина от около 100 м., която е била компрометирана през 2014 г. от придошлите води на река Тополница, каза кметският наместник Мария Ангелова. Тя изказа благодарности към фирмата за подкрепата, която оказват на жителите на селото и изрази надежда, че програмата ще бъде продължена, а средствата увеличени, за да може с. Петрич да се променя и става по-приветливо за хората. С част от средствата е закупена и нова украса, с която да се придаде празничен и коледен дух в центъра на селото.

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА  Дари отоплителен уред за инициативата „За незряща душа“
Prev Post ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Дари отоплителен уред за инициативата „За незряща душа“
ЧИТАЛИЩЕ „КУЛТУРЕУН ПОДЕМ – 2020“ – МИРКОВО
Next Post ЧИТАЛИЩЕ „КУЛТУРЕУН ПОДЕМ – 2020“ – МИРКОВО
Related Posts

Leave a Comment: