ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОН

  • 0
  • 45 преглеждания


Подкрепи проект на извънредно заседание

На 4 февруари в ритуалната зала на читалище „Христо Ботев” в село Антон, членовете на местния общински съвет са провели извънредно заседание, на което са присъствали десет от общо единадесет общински съветници.

След като е бил уточнен дневният ред, се е преминало към разискването на първата точка от него. Тя се е отнасяла до подадено проектно предложение „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Антон с цел гарантиране на независим живот на хората в невъзможност за самообслужване” за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 година по схема „Независим живот” и създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. След проведено гласуване, общинските съветници са дали съгласието си ползването на здравния дом в село Антон за реализирането на проекта.

По втората точка от дневния ред на сесията е била разгледана докладна записка, свързана с предложение за промяна на правилника за работата на общинския съвет. След кратки коментари, се е взело положително решение по представения документ. С това дневният ред е бил изчерпан и заседанието закрито от председателя Николай Маджаров.

ОБЩИНИТЕ КОПРИВЩИЦА, МИРКОВО, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА
Prev Post ОБЩИНИТЕ КОПРИВЩИЦА, МИРКОВО, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА
Копривщенската гимназия въведе задължителна униформа
Next Post Копривщенската гимназия въведе задължителна униформа
Related Posts

Leave a Comment: